Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

ADI: Podstawy analizy danych ilościowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL268 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: ADI: Podstawy analizy danych ilościowych
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. warsztaty 30 h (semestr zimowy)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Znajomość statystyki na poziomie podstawowym (np., znajomość takich pojęć, jak wariancja, zróżnicowanie, zależność i niezależność statystyczna, podstawy wnioskowania statystycznego)

Ukończony kurs statystyki

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone przypomnieniu podstaw statystyki niezbędnych do przeprowadzenia prostej analizy danych sondażowych. Będzie także przypomnienie podstaw obsługi SPSS oraz omówienie podstawowych, najczęściej stosowanych w praktyce technik analizy danych i ich ograniczeń (budowanie prostych wskaźników, tabele dwuzmiennowe, regresja liniowa, regresja logistyczna).

Będą także omówione praktyczne problemy związane z wykorzystaniem danych z ilościowych badań społecznych – np. braki danych, odpowiedzi typu „trudno powiedzieć” i inne odpowiedzi wskazujące na unikanie przez respondentów poinformowania badaczy o swoich poglądach

Pełny opis:

Zajęcia będą poświęcone opanowaniu prostych technik analizy danych sondażowych. Można będzie je potraktować jako wstęp do nauki trudniejszych zagadnień związanych z analizą danych (jak np. skalowanie wielowymiarowe).

Założenie tych zajęć jest takie, że uczestnicy znają podstawy statystyki, ale nie mają doświadczenia w praktycznym stosowaniu tej wiedzy do analizy danych. Zostaną dokładnie omówione następujące techniki analityczne:

Analiza tabel krzyżowych;

Analiza regresji liniowej i logistycznej dla wielu zmiennych;

Analiza czynnikowa (jeśli wystarczy czasu)

Sposoby postępowania z brakami danych oraz interpretacja odpowiedzi typu „trudno powiedzieć”

Podstawowym zbiorem danych, który będzie wykorzystywany w ćwiczeniach będzie zbiór European Values Survey z 2008 r. (najnowsza dostępna obecnie edycja tych badań). Po przypomnieniu podstaw obsługi SPSS, każdy uczestnik będzie pracował nad jednym prostym zagadnieniem badawczym wymagającym zastosowania różnych technik analitycznych. Nauka tych technik będzie polegała na stosowaniu ich w praktyce i stopniowemu uzyskiwaniu odpowiedzi na podstawione na początku pytania badawcze. Uczestnicy samodzielnie przekonają się, jakie są zalety i ograniczenia stosowanych technik analizy danych, co można, a czego nie można się dzięki nim dowiedzieć.

Będzie również możliwość przypomnienia sobie podstaw wnioskowania statystycznego niezbędnych do wypowiadania się na temat istotności statystycznej obserwowanych w badaniu różnic między zbiorowościami (np. między grupami wiekowymi, krajami…)

Literatura:

Halman L., Luijkx R., van Zundert M. 2005. Atlas of European Values. Brill, Tilburg University, Tilburg.

Inglehart R., Welzel C. 2004. Modernization, Cultural Change and Democracy: The Human Development Sequence. Cambridge University Press, New York.

Kohn, M. 1989. Cross National Research in Sociology

Sasaki M (ed.). 2009. New Frontiers in Comparative Sociology

.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student powinien:

- podać sposoby operacjonalizowania pomiaru różnych wartości wykorzystywane w sondażu EVS

- znać sposoby konstruowania prostych wskaźników i umieć to zrealizować za pomocą programu SPSS

- umieć postawić pytania badawcze i zaprojektować analizę odpowiadającą na te pytania

- znać i rozumieć podstawowe założenia analizy regresji liniowej i logistycznej i umieć zastosować je do własnych analiz

- umieć zinterpretować wyniki przeprowadzonych analiz i odnieść te interpretacje do postawionych pytań badawczych.

Metody i kryteria oceniania:

- ocena ciągła – bieżące przygotowanie do zajęć i wykonywanie prac domowych

- raport końcowy będący podsumowaniem pracy nad zagadnieniem wybranym na początku zajęć

- w razie potrzeby: kolokwium końcowe dotyczące technicznych umiejętności posługiwania się SPSSem (na ostatnich zajęciach)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.