Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura w społeczności lokalnej (TABS)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL415 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura w społeczności lokalnej (TABS)
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. seminaria 30 h (semestr zimowy)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Zajęcia będą poświęcone analizie najważniejszych koncepcji i pojęć służących opisowi kultury w społecznościach lokalnych takich jak tradycyjna wieś, wieś w społeczeństwie modernizującym się, lokalność w dobie globalizacji.

Pełny opis:

Polska etnologia, socjologia kultury i współczesne kulturoznawstwo wypracowały wiele propozycji służących opisowi zjawisk kultury w społecznościach lokalnych. Takie pojęcia jak: kultura ludowa, kultura typu ludowego, folklor-folkloryzm-postfolkloryzm, uczestnictwo w kulturze, praktyki kulturowe - będą omawiane na przykładzie klasycznych tekstów autorów, którzy wprowadzili te pojęcia do literatury przedmiotu, a następnie analizowane pod kątem ich przydatności do zdania sprawy z aktualnych realiów.

Literatura:

J. Bystroń, Kultura ludowa.

A. Kłoskowska, Społeczne ramy kultury..

W. Kuligowski, Antropologia współczesności.

W. Burszta, Sequel.

Efekty uczenia się:

- wiedza o najważniejszych koncepcjach z tego zakresu

- umiejętność ich wykorzystania jako narzędzi badawczych

Metody i kryteria oceniania:

- ocena pracy studenta na podstawie jego referatu (kompletność tez, zaproponowanie kwestii pod dyskusję, samodzielne konkluzje)

- ocena jego udziału w dyskusji (umiejętność polemiki, rekapitulacji, dygresji)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.