Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

WAR BAD: Socjologia sportu: sport a zmiana społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL439 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: WAR BAD: Socjologia sportu: sport a zmiana społeczna
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. warsztaty 30 h (semestr letni)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Ukończony podstawowy kurs metodologii badań społecznych

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przybliżenie podstawowych pojęć i teorii z zakresu socjologii sportu; zapoznanie studentów ze specyfiką aktywności, działalności i polityki sportowej w Polsce; oraz zaangażowanie ich w prowadzenie badań w tej dziedzinie. Zajęcia będą prowadzone we współpracy z Projektem Społecznym 2012 (od 2008 r. prowadzącym badania w obszarze), Think Tank for Sport, Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz innymi zaprzyjaźnionymi organizacjami (Fundacją V4Sport, Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej, Pl.2012+, LZS). Instytucje te będą proponować problemy badawcze, którymi będą się zajmować studenci pod nadzorem prowadzących. W ramach zajęć studenci będą mogli również przeprowadzić badania do pracy magisterskiej i skonceptualizować jej założenia z pomocą prowadzących.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przybliżenie podstawowych pojęć i teorii z zakresu socjologii sportu; zapoznanie studentów ze specyfiką aktywności, działalności i polityki sportowej w Polsce; oraz zaangażowanie ich w prowadzenie badań w tej dziedzinie. Zajęcia będą prowadzone we współpracy z Projektem Społecznym 2012 (od 2008 r. prowadzącym badania w obszarze), Think Tank for Sport, Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz innymi zaprzyjaźnionymi organizacjami (Fundacją V4Sport, Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej, Pl.2012+, LZS).

W ramach zajęć zostaną poruszone m.in. następujące tematy:

• Teoria socjologiczna wobec sportu

• Podstawowe założenia i teorie socjologii sportu

• Sport jako działanie społeczne

• Sport jako stymulator zmiany społecznej

• Sport a płeć

• Sport a styl życia

• Działalność organizacji i klubów sportowych

• Geneza i funkcje międzynarodowych i globalnych federacji sportowych

• Wielkie imprezy sportowe (sport mega-events)

• Specyfika kultury kibicowskiej

• Sport w Polsce

W ramach zajęć studenci przeprowadzą pełne badania związane z tematyką zajęć. Będą też mogli uczestniczyć w projektach badawczych aktualnie realizowanych przez prowadzące.

Literatura:

Allison, Lincoln, 1993. The changing politics of sport. Manchester: Manchester University Press.

Andrews, David L. 2006. Sport, commerce, culture: Essays on sport in late-capitalist America. NY: Peter Lang.

Bairner, Alan. 2001. Sport, nationalism, and globalization: European and North American Perspectives. Albany, NY: State University of New York Press

Blackshaw, T. (2002). ‘The Sociology of Sport Reassessed in Light of the Phenomenon of Zygmunt Bauman’, International Review for the Sociology of Sport, 37, 2, 199-217.

Giulianotti, R. (2004). Sport and Modern Social Theorists. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Rail, G. (1998).Sport in Post Modern Times . US: State University Press

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

• Zna podstawowe teorie i koncepcje dotyczące socjologii sportu

• Umie wskazać interdyscyplinarne aspekty badań nad sportem

• Potrafi analizować socjologiczne aspekty aktywności fizycznej (w kontekście stylów życia, integracji i wykluczenia społecznego, podziałów klasowych), działalności organizacji i klubów sportowych

• Orientuje się w kwestii globalnego i lokalnego wymiaru sportu

• Umie przeprowadzić badania dotyczące społecznego wymiaru sportu

• Zna sposoby angażowania się w działania na rzecz zwiększania pozytywnej społecznej roli sportu (np. w obszarze wolontariatu sportowego).

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia będą miały charakter warsztatu badawczego. Ocena zaliczeniowa będzie wypadkową oceny aktywności w trakcie zajęć oraz oceny projektu badawczego przeprowadzonego pod nadzorem prowadzących.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.