Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Religia jako forma komunikacji – warsztaty z analiz treści (ADJ)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL453 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Religia jako forma komunikacji – warsztaty z analiz treści (ADJ)
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. warsztaty 30 h (semestr letni)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Pozytywne ukończenie zajęć z metod jakościowych

Skrócony opis:

Celem warsztatów jest opanowanie umiejętności analizy dużej ilości danych jakościowych za pomocą programu Atlas.ti na przykładzie komunikacji religijnej w nowych mediach. W ramach warsztatów, na podstawie wybranych lektur, przyjrzymy się różnym formą komunikacji religijnej w internecie. Interesować nas będą treści oficjalne, legitymizowane, przez tradycyjne kościoły. Przyjrzymy się również wybranym fenomenom religijności „nieortodoksyjnej”, funkcjonującej na marginesach oficjalnych treści, a zyskujących na popularności dzięki możliwości rozpowszechniania w internecie. Zadaniem uczestników będzie przeprowadzenie badania polegającego na przeanalizowaniu wybranej formy komunikacji i przygotowanie prezentacji. Po zakończeniu warsztatu każdy uczestnik powinien posiadać umiejętność samodzielnej pracy z Atlasem.ti i rozumieć naturę analizy treści za jego pomocą.

Pełny opis:

Celem warsztatów jest opanowanie umiejętności analizy dużej ilości danych jakościowych za pomocą programu Atlas.ti na przykładzie komunikacji religijnej w nowych mediach. Na zajęcia zapraszam osoby zainteresowane problemem religii we współczesnym społeczeństwie, jak również studentów chcących opanować umiejętność analizy w programie Atlas.ti.

Pojawienie się internetu otworzyło zupełnie nowe pole do przekazywania treści religijnych. Od dawna kościoły chętnie wykorzystywały media masowe do tego, aby docierać ze swoim przekazem do jak najszerszego grona odbiorców. Wystarczy wspomnieć popularnych kaznodziejów telewizyjnych i radiowych. W każdym kraju, w którym religia odgrywa istotną społecznie role, takie postacie są celebrytami. Internet jest jednak czymś więcej niż tylko kolejnym medium masowym. Dało on początek zupełnie nowym formą komunikacji religijnej określanej jako „Electronic Church“, „E-vangelism“ czy „Cyberreligia“. Papież mający swoje konto na Tweeterze, księża wysyłający krótkie teksty sms, strony internetowe, strony na mediach społecznościowych. Sieć komunikacji pomiędzy wiernymi a kościołem zagęszcza się. Nowym zjawiskiem jest również fakt, że wierni sami zamieszczają treści religijne. Nowe media zmieniły komunikację pomiędzy wiernymi i kościołami z jedno stronnej na wielostronną. Wykorzystując różne kanały wierni zmieniają dostępne treści, sami tworzą nowe. Zmienia to funkcjonowanie religii, a w szczególności zinstytucjonalizowanych kościołów, w społeczeństwie.

W ramach warsztatów, na podstawie wybranych lektur, przyjrzymy się różnym formą komunikacji religijnej w internecie. Interesować nas będą treści oficjalne, legitymizowane, przez tradycyjne kościoły. Prześledzimy proces ich transformacji w internecie. Przyjrzymy się również wybranym fenomenom religijności „nieortodoksyjnej”, funkcjonującej na marginesach oficjalnych treści, a zyskujących na popularności dzięki możliwości rozpowszechniania w internecie. W oparciu o przeczytane teksty i przeanalizowane wybrane przykłady, ilustrujące szersze zjawiska, przeprowadzone zostaną warsztaty z zakresu analizy treści z wykorzystaniem programu Atlas.ti. Zadaniem uczestników będzie przeprowadzenie pod kierunkiem prowadzącego zajęcia badania polegającego na przeanalizowaniu wybranej formy komunikacji i przygotowanie prezentacji.

Przejedziemy przez kolejne kroki procesu analizy dużej ilości materiałów zastanych: 1) przygotowanie planu badania; 2) sprecyzowanie pytań badawczych; 3) przygotowanie klucza kodowego; 4) proces kodowania w Atlasie.ti; 5) analiza zakodowanego materiału; 6) prezentacja wyników. Po zakończeniu warsztatu każdy uczestnik powinien posiadać umiejętność samodzielnej pracy z Atlasem.ti i rozumieć naturę analizy treści za jego pomocą.

Literatura:

Gan, E., 2010. Infinite Bandwidth: Encountering Christ in the Media. Emmaus Road Publishing.

Gelfgren, S., Fischer-Nielsen, P., Cheong, P.H., Ess, C., 2012. Digital Religion, Social Media and Culture, First printing. ed. Peter Lang Publishing.

Hoover, S.M., 2006. Religion in the Media Age, 1st ed. Routledge.

Hoover, S.M., Clark, L.S. (Eds.), 2002. Practicing Religion in the Age of the Media. Columbia University Press.

Hoover, S.M., Lundby, K. (Eds.), 1997. Rethinking Media, Religion, and Culture, 1st ed. SAGE Publications, Inc.

Horsfield, P., Hess, M.E., Medrano, A.M. (Eds.), 2004. Belief In Media: Cultural Perspectives On Media And Christianity. Ashgate Pub Ltd.

Stout, D.A., Buddenbaum, J.M. (Eds.), 1996. Religion and Mass Media: Audiences and Adaptations. SAGE Publications, Inc.

Vogt, B., 2011. The Church and New Media: Blogging Converts, Online Activists, and Bishops Who Tweet. Our Sunday Visitor.

Efekty uczenia się:

Posiada o nowych zjawiskach w obszarze religijności związanych z mediami masowymi

Potrafi wyjaśnić wpływ mediów masowych, a szczególnie internetu, na formy religijności

Posiada umiejętność analizy treści

Posiada umiejętności analizy treści za pomocą programu Atlas.ti

Posiada umiejętności analizy danych jakościowych

Metody i kryteria oceniania:

prezentacja, przygotowanie projektu badawczego

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.