Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia i system edukacji. Naprawianie naszej szkoły (WAR BAD)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL456 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia i system edukacji. Naprawianie naszej szkoły (WAR BAD)
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. warsztaty 30 h (semestr letni)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

preferowane będą osoby, które przygotują własny pomysł badawczy mieszczący się w zaproponowanych ramach i zgłoszą go prowadzącemu (1-2 strony) via e-mail: sadurap@is.uw.edu.pl

Uczestnik powinien posiadać podstawową wiedzę na temat socjologii polityki, socjologii problemów społecznych, systemu edukacyjnego itp

Skrócony opis:

Celem zajęć będzie dyskusja wybranych tematów koncentrujących się wokół roli socjologii i nauk społecznych w projektowaniu zmiany w systemie edukacji. W szczególności stawiane będą pytania o kierunki i sposoby przekształcania szkoły i systemu edukacyjnego i ich konsekwencjach dla funkcjonowania państwa, społeczeństwa, sfery publicznej, więzi społecznej i obywatelskości.

Pełny opis:

Celem zajęć będzie dyskusja wybranych tematów koncentrujących się wokół roli socjologii i nauk społecznych w projektowaniu zmiany w systemie edukacji. W szczególności stawiane będą pytania o kierunki i sposoby przekształcania szkoły i systemu edukacyjnego i ich konsekwencjach dla funkcjonowania państwa, społeczeństwa, sfery publicznej, więzi społecznej i obywatelskości.

Po 1989 r. wokół systemu edukacji miało miejsce kilka ważnych procesów:

1) Boom edukacyjny związany ze wzrostem dostępu do wyższych poziomów kształcenia

2) Ograniczenie tradycyjnej roli państwa w kierowaniu systemem edukacyjnym m.in. poprzez:.

3) Ekonomizacja języka debaty edukacyjnej (roliczalność, efekt edukacyjny, fetysz talentu).

4) Wzrost znaczenia egzaminów zewnętrznych, parametryzacja i kwantyfikacja wyników edukacyjnych (w zasadzie na wszystkich szczeblach edukacji ponadpodstawowej).

5) Reforma programowa i zmiany ideologicznej zawartości przekazu edukacyjnego.

Efekty tych wszystkich procesów są niejednoznaczne i nie wszystkie zostały dobrze opisane. Bez pogłębienia diagnozy trudno zaś zaproponować plan naprawczy.

W ramach warsztatów badawczych pogłębiona zostanie diagnoza dot. ekonomizacji dyskursu edukacyjnego i jego związków z przemianami szkoły jako wspólnoty (komercjalizacja, biurokratyzacja, narastająca alienacja).

Badania zostaną przeprowadzone przy użyciu narzędzi krytycznej analizy dyskursu. Nikt dotąd nie zrobił takiego pełnego badania. Są jakieś wyimki dotyczące przede wszystkim przemian szkolnictwa wyższego autorstwa Kamili Biały (http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume21/PSJ_9_1_Bialy.pdf)

Na badanie złoży się: badanie dyskursu medialnego np.: analiza prasy, fora internetowe rodziców, strony www szkół i analiza programów i strategii. Punktem odniesienia twarde dane na temat komercjalizacji systemu (Sześciłło; dane ZNP, Rzekanowski; itp). Kluczowym pyt. będzie to jak te dwa poziomy oddziałują na siebie (sprzężenie zwrotne): zmiany w rzeczywistości odkształciły dyskurs, czy odwrotnie. Którzy aktorzy byli szczególnie aktywni w ekonomizowaniu edukacji itd. Aby zilustrować ten ogólny proces przygotowane zostaną także 2 studia przypadku (szkoła wspólnotowa vs szkoła zrzeszeniowa aby pokazać kierunek zmian). Projekt zakończy debata z nauczycielami moderowana w Internecie oraz otwartą debatę publiczną dot. ekonomizacji i jej skutków.

Literatura:

Biały Kamila (2013) Między teorią socjologiczną i praktyką badawczą krytycznej analizy dyskursu – na przykładzie studium przypadku z obszaru systemu szkolnictwa wyższego, Przegląd Socjologii Jakościowej vol. 21

Boni Michał (red.) (2009), Polska 2030 Wyzwania rozwojowe Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.

Bourdieu Pierre, Jean-Claude Passeron (2006) Reprodukcja, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dolata Roman (2008) Szkoła-segregacje-nierówności. Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Herbst Mikołaj (2012), Edukacja jako czynnik i wynik rozwoju regionalnego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Konarzewski Krzysztof (2004), Kształcenie i wychowanie w szkołach podstawowych i gimnazjach w roku szkolnym 2002/2003, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Wilkinson Richard, Kate Pickett (2011) Duch równości, Warszawa: Czarna Owca.

Zahorska Marta (2011), Polski „boom edukacyjny” i jego następstwa w: M. Bucholc i inni (red.) Polska po 20 latach wolności, Warszawa 2011, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,

Zahorska Marta (2013) red. Zawirowania w systemie edukacji

Zawistowska Alicja (2012), Horyzontalne nierówności edukacyjne we współczesnej Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar

Raport o stanie edukacji 2010, raport Instytutu Badań Edukacyjnych, Warszawa 2011.

Richard Rorty Spełnianie obietnicy naszego kraju,

David Noble Digital Diploma Mills;

Bill Readings The University in ruins;

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student powinien:

1. Znać źródła intelektualne i paradygmaty opisujące zaangażowanie socjologii w kwestie publiczne

2. Znać definicje podstawowych pojęć i terminów związanych z socjologią publiczną i zagadnieniem zmiany społecznej i politycznej oraz umieć zilustrować je przykładami

3. Być zdolnym do przygotowania pracy zaliczeniowej wykorzystującej poznane w trakcie trwania kursu paradygmaty i teorie do analizy wybranego obszaru tematycznego

4. Posiadać umiejętności potrzebne do poprawnego napisania pracy naukowej zgodnie z zasadami edycji tekstu naukowego

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem ukończenia warsztatów jest napisanie pracy zaliczeniowej, jednak na końcowy wynik końcowy złoży się ocena prac badawczych w czasie trwania kursu oraz zaangażowania uczestników w pracę na zajęciach itp

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.