Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

TABS: Współczesne społeczeństwo polskie – jak je analizować, jak o nim pisać

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL508 Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: TABS: Współczesne społeczeństwo polskie – jak je analizować, jak o nim pisać
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. seminaria 30 h (semestr zimowy)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Napisanie krótkiego uzasadnienia, z jakich powodów chce się uczestniczyć w tych zajęciach.

Student powinien mieć podstawową wiedzę na temat współczesnego społeczeństwa polskiego.

Student powinien być gotowy do napisania eseju i wytrwałej do pracy nad nim (zakładam, że może powstać kilka wersji tekstu).

Student powinien być gotowym do przygotowania (w PowerPoincie lub innym programie) i wygłoszenia referatu-prezentacji, w której oprócz tekstu sugerowanego przez prowadzącą może także zaprezentować samodzielnie znalezione dane i teorie.

Student powinien być zaangażowany i gotowy do przeznaczenia czasu na dokładne zapoznawanie się z lekturami.

Konieczna jest bierna znajomość języka angielskiego.


Skrócony opis:

Podstawowe cele zajęć to: 1) zapoznanie studentów z aktualną wiedzą na temat przemian współczesnego społeczeństwa polskiego; 2) kształcenie u studentów umiejętności krytycznego analizowania sposobów i metod stosowanych przy badaniu rzeczywistości społecznej (analiza danych sondażowych, analiza danych jakościowych); 3) wypracowywanie warsztatu socjologa, kompetentnie i atrakcyjnie opisującego zjawiska społeczne (skupimy się przede wszystkim ćwiczeniach w pisaniu esejów socjologicznych).

Studenci będą zobowiązani do napisania eseju, który będziemy poddawać analizie na zajęciach (każdemu tekstowi przyjrzymy się co najmniej dwa razy, co da możliwość wypracowywania warsztatu socjologa, specjalizującego się w opisie przemian rzeczywistości społecznej).

Pełny opis:

Obserwując studentów Instytutu Socjologii, mam wrażenie, że często brakuje im umiejętności opisywania rzeczywistości społecznej (umiejętności stawiania pytań oraz formułowania tez i kompetentnego udowadniania ich). Studenci dobrze radzą sobie z wyszukiwaniem informacji, ale trudniej przychodzi im analizowanie danych oraz formułowanie na ich podstawie własnych tez. Zajęcia, które proponuję mają między innymi na celu wypracowywanie tej umiejętności.

Podstawowe cele zajęć to: 1) zapoznanie studentów z aktualną wiedzą na temat przemian współczesnego społeczeństwa polskiego; 2) kształcenie u studentów umiejętności krytycznego analizowania sposobów i metod stosowanych przy badaniu rzeczywistości społecznej (analiza danych sondażowych, analiza danych jakościowych); 3) wypracowywanie warsztatu socjologa, kompetentnie i atrakcyjnie opisującego zjawiska społeczne (skupimy się przede wszystkim ćwiczeniach w pisaniu esejów socjologicznych).

Studenci będą zobowiązani do napisania eseju, który będziemy poddawać analizie na zajęciach (każdemu tekstowi przyjrzymy się co najmniej dwa razy, co da możliwość wypracowywania warsztatu socjologa, specjalizującego się w opisie przemian rzeczywistości społecznej).

Proponowane obszary analiz to: sferze życia prywatnego (w tym zmiany w modelach życia rodzinnego), religijność, edukacja, praca, konsumpcja, polityka, media.

W seminarium przewiduję udział gości – ekspertów (redaktorów z wydawnictw oraz z gazet) zajmujących się doskonaleniem tekstów.

Literatura:

Alison Alexander, W. James Potter (2001), How to Publish Your Communication Research: An Insider’s Guide, SAGE Publications, Inc.

Joanna Maćkiewicz (2010), Jak dobrze pisać. Od myśli do tekstu, Wydawnictwo Naukowe PWN

Elżbieta Wierzbicka, Adam Wolański, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak (2008), Podstawy stylistyki i retoryki, Wydawnictwo Naukowe PWN

Jacek Kurczewski (2006), Przeciw-obyczaje, Wydawnictwo TRIO

Marta Buholc (2013), Samotność długodystansowca. Na marginesach socjologii Norberta Eliasa, Wydawnictwo Naukowe PWN

Beck, U., Beck-Gernsheim, E., (2013), Miłość na odległość, Wydawnictwo Naukowe PWN

Giddens, A., (2006), Przemiany intymności, Warszawa: Wydawnictwa Naukowe PWN

Marody, M., Giza-Poleszczuk, A., (2004), Przemiany więzi społecznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar;

Szlendak, T., (2005), Leniwe maskotki, rekiny na smyczy, Warszawa: Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza

Szpakowska, M., (2004), Chcieć i mieć, Warszawa: Wydawnictwo W.A.B;

Norbert Elias (1980), Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, PIW

Beata Łaciak (red.) (2011), Mozaika obyczajowości codziennej, ISNS UW

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

• uzyska wiedzę na temat przemian współczesnego społeczeństwa polskiego;

• będzie potrafił napisać atrakcyjny w formie i treści esej socjologiczny na temat wybranego zagadnienia;

• zapozna się z aktualnymi wynikami badań empirycznych dotyczących współczesnego społeczeństwa polskiego;

• będzie potrafił krytycznie analizować wyniki badań i wskazać, na ile użyta metodologia została sensownie zastosowana;

• będzie umiał krytycznie podchodzić do różnego rodzaju danych statystycznych, demograficznych, ekonomicznych oraz badań socjologicznych;

• będzie umiał łączyć różne aspekty analiz: historycznych, ekonomicznych oraz społeczno-kulturowych.

Metody i kryteria oceniania:

Aby uzyskać pozytywną ocenę student musi:

• napisać pozytywnie oceniony esej (zakładam, że może powstać kilka wersji tekstu)

• przygotować pozytywnie oceniony referat-prezentację

• sumiennie przygotowywać się do zajęć (czytać teksty)

• aktywnie uczestniczyć w zajęciach

• student może mieć maksymalnie dwie nieusprawiedliwione nieobecności

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.