Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

TABS: Monografie - problemy teoretyczne i etyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL617 Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: TABS: Monografie - problemy teoretyczne i etyczne
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. seminaria 30 h (semestr letni)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Zajęcia będą poświęcone analizie klasycznych monografii, jakie powstały w socjologii polskiej. Zwrócona będzie uwaga na założenia, na których opiera się ten gatunek pisarstwa socjologicznego oraz status materiałów i danych, uwzględnianych przez badaczy (dokumenty zastane, dane wywołane, świadectwa materialne, behawioralne, wypowiedzi, doświadczenia somatyczno-emocjonalne badacza).

Pełny opis:

Monografie, będące kiedyś „wizytówką polskiej socjologii” (prof. Kwaśniewicz) popadły w zapomnienie. Tymczasem współczesne tendencje w naukach społecznych (waga konkretu, autopsji, doświadczenia cielesnego) wskazuje na potrzebę przybliżenia założeń tej metody. Na przykładzie klasycznych monografii w socjologii polskiej ukazane zostaną najważniejsze problemy związane z doborem materiału, sposobem konstruowania „narracji” i dylematami etycznymi będącymi udziałem badacza poznającego społeczeństwo „in vivo”, a nie „in vitro”.

Literatura:

W. Kwaśniewicz - Badania monograficzne, „Kultura i Społeczeństwo” 3/1993;

F. Bujak - Żmiąca, Kraków 1903;

Z.T. Wierzbicki - Żmiąca w pół wieku później, Wrocław 1963;

M. Łuczewski - Odwieczny naród, Toruń 2012 (Żmiąca III);

M. Burawoy - Revisits: an Outline of a Theory of. Refleksive Ethnography (w:) ASR 68/2003;

Efekty uczenia się:

student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu metodologii; ma świadomość złożoności sytuacji badania i wnioskowania w metodzie monograficznej; posiada pogłębioną wiedzę o rodzajach monografii i obowiązujących w tym zakresie zasadach reprezentatywności’; jest refleksyjny i krytyczny jeśli chodzi o sytuację badania, relacji z badanym środowiskiem i respondentami;

Metody i kryteria oceniania:

udział w dyskusji, znajomość lektur, umiejętność posługiwania się pojęciami, zrozumienie aktualnych zjawisk

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.