Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza dyskursu wizualnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-JIS-7-2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza dyskursu wizualnego
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. ćwiczenia 30 h (semestr letni)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość podstawowych zagadnień związanych z badaniami jakościowymi; umiejętność czytania tekstów naukowych w j. angielskim.

Studentki i studenci mają podstawową (teoretyczną) wiedzę na temat analizy dyskursu.

Skrócony opis:

Dyskurs najczęściej analizowany jest w odniesieniu do języka. Tymczasem przedstawienia wizualne stanowią równie istotną część dyskursu co język. Umiejętność dekonstrukcji znaczeń zawartych w dyskursie wizualnym oraz ich umiejętna interpretacja jest kluczowa dla zrozumienia mechanizmów współczesnej kultury i społeczeństwa.

Zajęcia będą podzielone na dwie części: teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej przedstawione zostaną różne metody ”wewnętrznej” analizy materiałów wizualnych takie jak: analiza semiologiczna, analiza treści, interpretacja kompozycyjna, analiza obrazu jako dyskursu oraz koncepcja „społecznego życia obrazu” reprezentująca „zewnętrzny” – uwzględniający szeroki kontekst pojawiania się danego obrazu – sposób analizy materiałów wizualnych. Następnie nabyte przez studentów umiejętności zostaną wykorzystane do pracy na wybranym materiale badawczym.

Pełny opis:

Dyskurs najczęściej analizowany jest w odniesieniu do języka. Tymczasem przedstawienia wizualne stanowią równie istotną część dyskursu co język. Umiejętność dekonstrukcji znaczeń zawartych w dyskursie wizualnym oraz ich umiejętna interpretacja jest kluczowa dla zrozumienia mechanizmów współczesnej kultury i społeczeństwa.

Zajęcia będą podzielone na dwie części: teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej przedstawione zostaną różne metody ”wewnętrznej” analizy materiałów wizualnych takie jak: analiza semiologiczna, analiza treści, interpretacja kompozycyjna, analiza obrazu jako dyskursu oraz koncepcja „społecznego życia obrazu” reprezentująca „zewnętrzny” – uwzględniający szeroki kontekst pojawiania się danego obrazu – sposób analizy materiałów wizualnych. Następnie nabyte przez studentów umiejętności zostaną wykorzystane do pracy na wybranym materiale badawczym. Spróbujemy prześledzić to jak w zależności od medium czy przestrzeni, w której eksponowany jest obraz zmienia się jego społeczny i symboliczny wydźwięk i jak staje się częścią większej narracji.

Literatura:

G. Rose „Interpretacja materiałów wizualnych”

Claire Bishop „Sztuczne piekła”

A. Gell „Art and Agency”

A. Matuchniak-Krasuska „Zarys socjologii sztuki P. Bourdieu”

S. Lasch, C. Lury „Globalny przemysł kulturowy”

M. Krajewski „W stronę radykalnego programu socjologii wizualnej”, „Kultury kultury popularnej”

R. Drozdowski „Obraza na obrazy”

R. Sennet „Upadek człowieka publicznego”

J. Ranciere „Estetyka jako polityka”

D. Poole „Vision, Race and Modernity. A Visual Economy of the Andean Image World”

Efekty uczenia się:

K_W04 Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę specjalistyczną w zakresie praktyk komunikacyjnych.

K_W07 Zna zaawansowane metody wypracowane przez językoznawstwo, lingwistyczną analizę dyskursu i

semiotykę społeczną, pozwalające problematyzować, analizować i interpretować zjawiska zachodzące

w dziedzinie kultury, komunikacji międzyludzkiej i dyskursów społecznych.

K_W12 Ma rozszerzoną wiedzę o nowych mediach, o zasadach i społecznych konsekwencjach ich

funkcjonowania dla instytucjonalizacji życia społecznego

K_U01 Wykorzystując różne źródła potrafi wyszukiwać, selekcjonować, analizować, oceniać i integrować

informacje dotyczące języka, komunikacji i dyskursywnych aspektów życia społecznego i formułować

na tej podstawie krytyczne sądy.

K_U05 Potrafi wykorzystywać dorobek współczesnego językoznawstwa, lingwistycznej analizy dyskursu i

semiotyki społecznej w celu krytycznej analizy i interpretacji wytworów kultury, nurtów

intelektualnych i ideowych. Umie rozpoznawać środki, które budują ich znaczenia i oddziaływanie

społeczne.

K_U06 Potrafi poddać analizie złożoną relację między medium a przekazem i wpływ, jaki wywierają

wzajemnie na siebie.

K_U08 Potrafi krytycznie analizować język debat publicznych (np. politycznych i publicystycznych) pod

kątem stosowanych w nich strategii perswazyjnych i manipulacyjnych.

K_U11 Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów komunikacyjnych i dyskursywnych,

formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać i weryfikować proste hipotezy badawcze.

K_U13 Posiada umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy z dziedziny socjologicznej analizy dyskursu i

badań nad komunikacją; potrafi krytycznie oceniać jej przydatność i skuteczność.

K_U16 Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych, wzbogaconą o umiejętność oceny

tych zjawisk z perspektywy socjologicznej analizy dyskursu i badań nad komunikacją.

K_U18 Potrafi używać języka mówionego we własnych tekstach, kontrolując ich wpływ na odbiorcę.

K_K09 Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać swą wiedzę i umiejętności, łącząc perspektywę

socjologiczną i lingwistyczną.

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja wyników analizy w formie pisemnej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Szylar
Prowadzący grup: Anna Szylar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Rawski
Prowadzący grup: Tomasz Rawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.