Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja interpersonalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-SSZCZ-7 Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Komunikacja interpersonalna
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. wykłady 30 h (semestr letni)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wykład jest przeznaczony dla uczestników moduł media i komunikacja.

Skrócony opis:

Celem wykładu jest opisanie procesu komunikacji. Od dawna wiadomo, że komunikacja nie służy tylko (i nie przede wszystkim) do opisu świata takim, jaki jest. Komunikacja jest też narzędziem działania: zobowiązujemy się, obiecujemy, oskarżamy, dochodzimy do porozumienia lub nie potrafimy go osiągnąć - innymi słowy: komunikując się robimy różne rzeczy. Sprawność w komunikowaniu się określa nasze szansę życiowe, relację z innymi ludźmi oraz przesądza położenie jednostki w społeczeństwie.

Wykład obejmie: a) teorie wyjaśniające różne aspekty procesu komunikacji; b) mechanizmy konwersacji; c) umiejętności związane z komunikowaniem się interpersonalnym; d) elementy komunikowania się interpersonalnego; e) dynamika relacji interpersonalnych

Pełny opis:

Człowiek większość swojego czasu, wówczas gdy nie śpi, spędza na komunikacji z innymi, czyli na rozmowach. W i poprzez rozmowy dajemy wyraz naszym potrzebom, wartościom, nawykom, postawom. W i poprzez rozmowy ustanawiamy i podtrzymujemy tożsamość społeczną, reprodukujemy społeczne role. Nawet praca, która jeszcze do niedawna była oparta na wysiłku mięśni, dziś polega głównie na komunikowaniu się; umawiamy spotkania, spotykamy się, ustalamy różne rzeczy, wydajemy lub przyjmujemy polecenia, realizujemy je obsługując klienta, itd., itd. Wychodzimy z pracy i wciąż rozmawiamy, ze znajomy i problemach w pracy, z rodziną o rodzinie i całej reszcie, z sąsiadami, z dziećmi, możemy nawet rozmawiać, ze zwierzętami, które trzymamy w domu.

Poprzez komunikację tworzymy relacje z innymi ludźmi: przyjmujemy zobowiązania i jesteśmy zobowiązywani, obiecujemy i inni różne rzeczy nam obiecują. Ustanawiamy też relację z obiektami martwymi oraz abstrakcyjnymi czyniąc je znaczącymi. Nie jest to akt jednostkowy. Użycie języka jest zawsze działaniem kolektywnym: komunikacją. Kolektywne działanie polega na robieniu czegoś poprzez koordynację wzajemnej aktywności. Komunikacja jest więc czymś innym niż prostą sumą działania osoby mówiącej i słuchającej. To wspólne działanie, które wyłania się gdy mówiący i słuchający reagują na akt przedmówcy. Komunikacja obejmuje zatem zarówno procesy jednostkowe, jak również społeczne. Mówiący i słuchający działają indywidualnie jeśli chcą wyrazić coś poprzez język. Ale muszą też działać wspólnie jeśli ich działanie ma odnieść jakiś skutek. W trakcie wykładu będziemy poszukiwać psychologicznych i społecznych aspektów funkcjonowania komunikacji.

Wychodząc od powyższych założeń można postawić mocną tezę o ontologii świata społecznego: komunikacja jest wymiarem, w którym, to społeczne jest konstruowane i reprodukowane. Wartości, normy, klasy, struktura i inne ogólne pojęcia za pomocą których opisujemy i analizujemy zachowania jednostek są abstrakcyjnymi, to znaczy oderwanymi od konkretnych swych przejawów, typami idealnymi. Działanie, interakcja czy wymiana jest wtórna wobec komunikacji, czy mówiąc prościej, bez komunikacji nie byłyby możliwe inne formy działania. Celem wykładu jest systematyczna analiza tych teoretycznych tez w oparciu o rozmaite teorie oraz badania.

Efekty uczenia się:

K_W01 zna i rozumie podstawowe pojęcia socjologiczne

K_W10 posiada podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościach

K_W11 rozumie społeczną naturę relacji łączących jednostki, grupy i instytucje społeczne

K_W12 posiada podstawową wiedzę na temat mechanizmów dynamiki grupy społecznej oraz obustronnych zależności między grupą a jednostką

K_W13 jest świadomy znaczenia grupy w budowaniu społecznej tożsamości człowieka

K_U05 potrafi formułować proste samodzielne sądy na temat przyczyn wybranych procesów i zjawisk społecznych

K_U06 potrafi posługiwać się podstawowymi kategoriami teoretycznymi do opisu zmian społecznych we współczesnych społeczeństwach

K_U18 potrafi analizować na podstawowym poziomie interakcje zachodzące w grupach

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny. Poprawka - egzamin pisemny.

Dopuszczalne są dwie nieobecności.

Do godzin przeznaczonych na zajęcia w sali (30h) należy doliczyć czas konieczny do przygotowania się do zajęć (czytanie lektur) – 2h tygodniowo oraz czas konieczny do przygotowania się do finalnego zaliczenia (egzaminu) – 15h

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Mandes
Prowadzący grup: Sławomir Mandes
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest opisanie procesu komunikacji. Od dawna wiadomo, że komunikacja nie służy tylko (i nie przede wszystkim) do opisu świata takim, jaki jest. Komunikacja jest też narzędziem działania: zobowiązujemy się, obiecujemy, oskarżamy, dochodzimy do porozumienia lub nie potrafimy go osiągnąć - innymi słowy: komunikując się robimy różne rzeczy. Sprawność w komunikowaniu się określa nasze szansę życiowe, relację z innymi ludźmi oraz przesądza położenie jednostki w społeczeństwie.

Wykład obejmie: a) teorie wyjaśniające różne aspekty procesu komunikacji; b) mechanizmy konwersacji; c) umiejętności związane z komunikowaniem się interpersonalnym; d) elementy komunikowania się interpersonalnego; e) dynamika relacji interpersonalnych

Pełny opis:

Człowiek większość swojego czasu, wówczas gdy nie śpi, spędza na komunikacji z innymi, czyli na rozmowach. W i poprzez rozmowy dajemy wyraz naszym potrzebom, wartościom, nawykom, postawom. W i poprzez rozmowy ustanawiamy i podtrzymujemy tożsamość społeczną, reprodukujemy społeczne role. Nawet praca, która jeszcze do niedawna była oparta na wysiłku mięśni, dziś polega głównie na komunikowaniu się; umawiamy spotkania, spotykamy się, ustalamy różne rzeczy, wydajemy lub przyjmujemy polecenia, realizujemy je obsługując klienta, itd., itd. Wychodzimy z pracy i wciąż rozmawiamy, ze znajomy i problemach w pracy, z rodziną o rodzinie i całej reszcie, z sąsiadami, z dziećmi, możemy nawet rozmawiać, ze zwierzętami, które trzymamy w domu.

Poprzez komunikację tworzymy relacje z innymi ludźmi: przyjmujemy zobowiązania i jesteśmy zobowiązywani, obiecujemy i inni różne rzeczy nam obiecują. Ustanawiamy też relację z obiektami martwymi oraz abstrakcyjnymi czyniąc je znaczącymi. Nie jest to akt jednostkowy. Użycie języka jest zawsze działaniem kolektywnym: komunikacją. Kolektywne działanie polega na robieniu czegoś poprzez koordynację wzajemnej aktywności. Komunikacja jest więc czymś innym niż prostą sumą działania osoby mówiącej i słuchającej. To wspólne działanie, które wyłania się gdy mówiący i słuchający reagują na akt przedmówcy. Komunikacja obejmuje zatem zarówno procesy jednostkowe, jak również społeczne. Mówiący i słuchający działają indywidualnie jeśli chcą wyrazić coś poprzez język. Ale muszą też działać wspólnie jeśli ich działanie ma odnieść jakiś skutek. W trakcie wykładu będziemy poszukiwać psychologicznych i społecznych aspektów funkcjonowania komunikacji.

Wychodząc od powyższych założeń można postawić mocną tezę o ontologii świata społecznego: komunikacja jest wymiarem, w którym, to społeczne jest konstruowane i reprodukowane. Wartości, normy, klasy, struktura i inne ogólne pojęcia za pomocą których opisujemy i analizujemy zachowania jednostek są abstrakcyjnymi, to znaczy oderwanymi od konkretnych swych przejawów, typami idealnymi. Działanie, interakcja czy wymiana jest wtórna wobec komunikacji, czy mówiąc prościej, bez komunikacji nie byłyby możliwe inne formy działania. Celem wykładu jest systematyczna analiza tych teoretycznych tez w oparciu o rozmaite teorie oraz badania.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.