Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-4-KOW2-P2 Kod Erasmus / ISCED: 09.8 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Proseminarium2
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
proseminaria

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest opanowanie technik pisania prac seminaryjnych. Podczas zajęć studenci samodzielnie przygotowują prace na wybrany temat dotyczący zagadnień z historii, literatury, religii lub kultury Korei.

Pełny opis:

Celem zajęć jest opanowanie technik pisania prac seminaryjnych. Podczas ćwiczeń studenci poznają podstawowe zasady metodologii wykorzystywanej w pracy naukowej oraz kolejne etapy przygotowywania pracy seminaryjnej:

- wybór tematu pracy,

- poszukiwanie i zbieranie materiałów i informacji zawartych w opracowaniach i tekstach źródłowych,

- referowanie stanu wiedzy na wybrany temat (stan badań),

- przygotowanie konspektu pracy ,

- zaprezentowanie zebranych materiałów w sposób uporządkowany,

- konstruowanie bibliografii, poprawne sporządzania przypisów oraz cytowań.

Literatura:

Dobór publikacji uzależniony jest od wyboru tematów prac proseminaryjnych uczestników zajęć.

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu kursu przewidzianego programem:

Wiedza:

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego [K_W20];

- posiada podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu orientalistyki w systemie nauk humanistycznych oraz jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej [K_W01];

- zna stan badań w zakresie wybranej problematyki Korei [K_W17];

Umiejętności:

-posiada umiejętności potrzebne do przygotowania pracy seminaryjnej [K_U18];

- potrafi dobrać i odszukać opracowania w języku polskim i językach obcych oraz odnieść się do podstawowych ujęć teoretycznych [K_U20];

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i opracowań [K_U01];

-- potrafi zebrać informacje na interesujący go temat (biblioteki, zbiory elektroniczne, Internet) [K_U16];

- potrafi sporządzać fiszki, przygotować konspekt pracy oraz poprawnie opracować bibliografię pracy i sporządzić przypisy [ K_U18];

- umie opracować i zaprezentować stan badań na wybrany temat [K_U18];

- posiada umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z zakresu problematyki kulturowej

Korei [K_U21];

- posiada umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i wniosków [K_U22];

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów [K_U23];

- potrafi korzystać z narzędzi elektronicznych i internetowych w języku polskim i języku koreańskim [K_U24];

- potrafi porozumiewać się ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku orientalistyka z wykorzystaniem współczesnych technik komputerowych [K_U25];

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego [K_U26];

- posługuje się językiem obcym co najmniej na

poziomie B2 [K_U11];

- potrafi zastosować w pracy podstawową wiedzę z zakresu metodologii badań nad kulturą [K_U19];

Kompetencje społeczne:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie [K_K01];

- rozumie wagę poprawnego i logicznego argumentowania i dowodzenia stawianych tez [K_K04].

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie:

- kontroli obecności

- bieżącego przygotowania do zajęć

- aktywności

- pracy pisemnej

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Rynarzewska
Prowadzący grup: Ewa Rynarzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Rynarzewska
Prowadzący grup: Ewa Rynarzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.