Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Klasyczny język chiński

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-4-SIW3-KJC2C Kod Erasmus / ISCED: 09.9 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Klasyczny język chiński
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 LUB 1.50 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami klasycznego języka chińskiego wenyan, nabycie wstępnej umiejętności czytania i rozumienia tekstów w języku klasycznym, zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami gramatyki języka klasycznego.

Pełny opis:

Lektura, tłumaczenie i analiza gramatyczna wybranych tekstów prozatorskich i poetyckich z różnych epok (od okresu przedcesarskiego po epokę Qing) pisanych w języku klasycznym. Teksty pochodzą z najważniejszych dzieł historycznych, filozoficznych i literackich. Omówienie konstrukcji gramatycznych, użycie tzw. słów pustych xuci (słowa gramatyczne, partykuły, pytajniki, przysłówki itd.), analiza podstawowych relacji gramatycznych w zdaniu.

Literatura:

Gudai Hanyu, Xu Zongcai, Beijing Yuyan Daxue, 2005

Efekty uczenia się:

Studenci posiądą podstawową wiedzę o chińskim języku klasycznym, zarówno teoretyczną, jak i praktyczną. Po raz pierwszy będą pracować nad autentycznymi starożytnymi tekstami chińskimi, dzięki czemu nauczą się obcować z tego typu tekstami oraz analizować gramatykę i leksję chińskiego jęz. klasycznego.

Efekty uczenia się

WIEDZA

K_W12: ma obszerną wiedzę o chińskim języku klasycznym (jego strukturze, historii, piśmie, specyfice) (+++)

K_W13: ma świadomość złożonej natury chińskiego języka klasycznego, jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii Chin (++)

K_W14: ma świadomość różnorodności językowej i jej wpływu na sytuację kulturową i polityczną świata (++)

K_W15: ma podstawową wiedzę o zasadach przekładu z chińskiego języka klasycznego na język polski (++)

UMIEJĘTNOŚCI

K_U06: potrafi czytać, analizować i interpretować chińskie teksty literackie sprzed reformy pisma, prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym (++)

K_U07: umie porównać i dostrzec zależności między wybranymi chińskimi tekstami literackimi, a zagadnieniami tradycji i współczesności (++)

K_U09: potrafi zastosować wiedzę z zakresu problematyki społeczno-kulturowej w typowych sytuacjach profesjonalnych (++)

K_U12: posługuje się chińskim językiem klasycznym na poziomie ustalonym zależnie od specjalności (+++)

K_U13: potrafi analizować i interpretować teksty źródłowe w chińskim języku klasycznym (++)

K_U14: potrafi przełożyć teksty literackie z chińskiego języka klasycznego na język polski (++)

K_U15: potrafi interpretować kluczowe pojęcia kultury chińskiej poprzez analizę językową/ filologiczną (+)

K_U16: potrafi biegle posługiwać się systemem pisma i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych, etc.) (+++)

K_U17: potrafi poprawnie funkcjonować w środowisku językowym i kulturowym Chin (++)

K_U21: posiada umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z zakresu problematyki kulturowej Chin w języku polskim oraz w języku chińskim z uwzględnieniem chińskiej tradycji intelektualnej (++)

K_U22: posiada umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i wniosków w języku polskim oraz w języku chińskim (+)

K_U24: potrafi korzystać z narzędzi elektronicznych i internetowych w języku polskim i w języku chińskim (++)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (+)

K_K05: ma świadomość odmienności kulturowej i jej źródeł religijnych, filozoficznych, obyczajowych i historycznych oraz jej znaczenia dla rozumienia współczesnego świata (++)

K_K07: ma świadomość znaczenia chińskiej kultury dawnej w kulturze światowej (+)

K_K08: działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej i językowej Chin (++)

K_K09: dostrzega pozytywne wartości społeczno-kulturowe Chin, z których może czerpać dla osobistego rozwoju i efektywnej komunikacji międzykulturowej (++)

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania

Obecność obowiązkowa. Systematyczne przygotowywanie zadanego materiału, aktywne uczestnictwo w omawianiu zagadnień zawartych w materiale przedmiotu.

Do zaliczenia obowiązuje materiał omawiany na zajęciach. Zaliczenie pisemne na ocenę po pierwszym i drugim semestrze na podstawie materiału poznanego w czasie ćwiczeń; po drugim semestrze egzamin polegający na tłumaczeniu nowego, nieznanego tekstu.

Zaliczenie pisemne na ocenę po pierwszym i drugim semestrze na podstawie materiału poznanego w czasie ćwiczeń; po drugim semestrze egzamin polegający na tłumaczeniu nowego, nieznanego tekstu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 52 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Religa
Prowadzący grup: Małgorzata Religa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-18 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin, 52 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Religa
Prowadzący grup: Małgorzata Religa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.