Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lektura tekstów japońskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-5-JAW3-LTJ3 Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Lektura tekstów japońskich
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zaliczenie I i II roku trzyletnich studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia.


Student powinien opanować wiedzę z dziedziny języka japońskiego, gramatyki oraz kultury Japonii, jaka wymagana jest do zaliczenia pierwszych dwóch lat trzyletnich studiów licencjackich pierwszego stopnia.
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia są rodzajem wprowadzenie w dziedzinę tłumaczenia z języka japońskiego literatury współczesnej.

Pełny opis:

Zajęcia są rodzajem wprowadzenie w dziedzinę tłumaczenia z języka japońskiego literatury współczesnej. Analizowane są różne style pisarskie, problem ekwiwalencji tłumaczeniowej, przypadki nieprzetłumaczalności uwarunkowanej kulturowo. Praca nad pogłębionym zrozumieniem i tłumaczeniem tekstów japońskich będzie jednocześnie okazją do dyskusji nad zjawiskami literackimi, zachodzącymi w ostatnich latach w Japonii.

Literatura:

Kanzen masutā dokkai N2 (Czytanki do egzaminu kompetencyjnego z języka japońskiego) (N2) Tashiro Hitomi (red.) Suriiee Nettowāku, Tōkyō 2011

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

K_W12

ma obszerną wiedzę o języku japońskim (jego strukturze, gramatyce, historii, piśmie)

K_W13

ma świadomość złożonej natury języka japońskiego, jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii Japonii

K_W15

ma podstawową wiedzę o zasadach przekładu z języka japońskiego na język polski

Umiejętności: absolwent potrafi

K_U13

potrafi analizować i interpretować teksty źródłowe w języku japońskim

K_U14

potrafi przełożyć teksty literackie/piśmiennictwa z języka japońskiego na język polski

K_U15

potrafi interpretować kluczowe pojęcia kultury Japonii poprzez analizę językową/ filologiczną

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

K_K01

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

K_K03

potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur

K_K08

działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej i językowej Japonii

Metody i kryteria oceniania:

Wymagana obecność na ćwiczeniach (zgodnie z regulaminem Wydziału Orientalistycznego)

W trakcie zaliczenia pisemnego na ocenę student musi poprawnie przetłumaczyć pisemnie fragment tekstu w języku japońskim przy użyciu słownika.

80% poprawność gramatyczna

20% styl przekładu

Kontrola obecności

Zaliczenie na ocenę po semestrze

Praktyki zawodowe:

Nie ma

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kozyra
Prowadzący grup: Agnieszka Kozyra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Czytanie i tłumaczenie z języka japońskiego na polski tekstów z podręczników do egzaminu kompetencyjnego z języka japońskiego N2 oraz fragmentów japońskich utworów literackich

Pełny opis:

Czytanie i tłumaczenie z języka japońskiego na polski tekstów z podręczników do egzaminu kompetencyjnego z języka japońskiego N2 oraz fragmentów japońskich utworów literackich.

Kanzen masutā dokkai N2 (Czytanki do egzaminu kompetencyjnego z języka japońskiego) (N2) Tashiro Hitomi (red.) Suriiee Nettowāku, Tōkyō 2011

Literatura:

Kanzen masutā dokkai N2 (Czytanki do egzaminu kompetencyjnego z języka japońskiego) (N2) Tashiro Hitomi (red.) Suriiee Nettowāku, Tōkyō 2011

Uwagi:

Nie ma

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.