Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka współczesnego języka mongolskiego1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-7-MT1-GWJM1 Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Gramatyka współczesnego języka mongolskiego1
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Ćwiczenia służą egzemplifikacji zjawisk językowych, przedstawionych w czasie wykładu, oraz komentowaniu mniej istotnych osobliwości języka mongolskiego, pominiętych w wykładach o gramatyce współczesnego języka mongolskiego.

Pełny opis:

Ćwiczenia służą egzemplifikacji zjawisk językowych, przedstawionych w czasie wykładu, oraz komentowaniu mniej istotnych osobliwości języka mongolskiego, pominiętych w wykładach o gramatyce współczesnego języka mongolskiego.

Literatura:

J. ROGALA, PODRĘCZNIK DO NAUKI WSPOŁCZESNEGO JĘZYKA MONGOLSKIEGO, WARSZAWA 2015

S. GODZIŃSKI, WSPÓŁCZESNY JĘZYK MONGOLSKI, WARSZAWA 1998

Efekty uczenia się:

K_W04 ma podstawową wiedzę w zakresie teorii nauk humanistycznych (literaturoznawstwa lub językoznawstwa lub historii) niezbędnych dla rozumienia wybranych aspektów kultury

K_W12 ma obszerną wiedzę o języku mongolskim (jego strukturze, historii, piśmie)

K_W13 ma świadomość złożonej natury języka mongolskiego, jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii Mongolii

K_W14 ma świadomość różnorodności językowej i jej wpływu na sytuację kulturową i polityczną świata

K_U12 posługiwać się językiem mongolskim na poziomie średniozawansowanym

K_K04 potrafi odpowiednio określić cele i sposoby ich osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, zawodowej i społecznej

K_K08 działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej i językowej Mongolii

Metody i kryteria oceniania:

OBECNOŚĆ I AKTYWNOŚC NA ZAJĘCIACH, ZALICZENIE PISMENE

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Rogala
Prowadzący grup: Jan Rogala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Ćwiczenia służą egzemplifikacji zjawisk językowych, przedstawionych w czasie wykładu, oraz komentowaniu mniej istotnych osobliwości języka mongolskiego, pominiętych w wykładach o gramatyce współczesnego języka mongolskiego.

Pełny opis:

Ćwiczenia służą egzemplifikacji zjawisk językowych, przedstawionych w czasie wykładu, oraz komentowaniu mniej istotnych osobliwości języka mongolskiego, pominiętych w wykładach o gramatyce współczesnego języka mongolskiego.

Literatura:

J. ROGALA, PODRĘCZNIK DO NAUKI WSPOŁCZESNEGO JĘZYKA MONGOLSKIEGO, WARSZAWA 2015

S. GODZIŃSKI, WSPÓŁCZESNY JĘZYK MONGOLSKI, WARSZAWA 1998

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Rogala
Prowadzący grup: Jan Rogala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.