Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dzieje Wschodu Starożytnego1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-7-WS1-DWS1 Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Dzieje Wschodu Starożytnego1
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Historia Wschodu Starożytnego od czasów najdawniejszych po kres Imperium Achemenidów; przedstawia się w nim dzieje państw Mezopotamii, Syrii, Anatolii, Iranu oraz Egiptu. W zasadzie jest to wykład dziejów politycznych, ale uwzględnia się też kwestie ekonomiczne, społeczne i kulturalne, a także problem kontaktów.

Pełny opis:

Wykład dotyczy historii Wschodu Starożytnego od czasów najdawniejszych po podboje Aleksandra Wielkiego (w zarysie). Opisuje: 1. Prahistorię Wschodu Starożytnego i Egiptu w świetle źródeł archeologicznych, 2. Dzieje Mezopotamii w czasach Sumerów, napływ Semitów i innych ludów, powstanie i historię pierwszych państw terytorialnych, dzieje Babilonii i Asyrii w II i I tysiącleciu p.n.e., 3. Historię Syrii i Palestyny (Ebla, Jamhad, Mittani, Amurru, konflikt hetycko-egipski, Izrael, Fenicja, państwa Syrii północnej), 4. Historię Anatolii (okres przedhetycki, państwo Hetytów, państwa pohetyckie, Frygia, Lidia, czasy perskie), 5. Historię Urartu, 6. Historię Iranu (Elam, państwa wczesnoirańskie, imperium perskie, jego ekspansja, wojny persko-greckie), 7. Historię Egiptu od zjednoczenia państwa do podbojów Aleksandra Wielkiego. Chociaż dominuje tu historia polityczna, poruszane są też sprawy z zakresu dziejów gospodarczych i społecznych; eksponuje się osiągnięcia kulturalne poszczególnych regionów i ich oddziaływanie na sąsiadów.

Literatura:

M.L. Uberti, Wprowadzenie do historii Starożytnego Bliskiego Wschodu, Warszawa 2010;

J. Zabłocka, Historia Bliskiego Wschodu w starożytności, Wrocław-Łódź 1982;

D. Arnaud, Starożytny Bliski Wschód. Od wprowadzenia pisma do Aleksandra Wielkiego, Warszawa 1982;

H. W. F. Saggs, Wielkość i upadek Babilonii, Warszawa 1962;

H. Klengel, Historia i kultura starożytnej Syrii, Warszawa 1971;

M. Popko, Huryci, Warszawa 1992;

O. R. Gurney, Hetyci, Warszawa 1970.;

T. Bryce, Life and Society in the Hittite World, Oxford 2002;

T. Bryce, The Kingdom of the Hittites. New Edition, Oxford 2005;

K.M. Ciałowicz, Początki cywilizacji egipskiej, Kraków 1999;

E. Drioton, Egipt faraonów, Warszawa 1970.

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu kursu przewidzianego programem:

Wiedza:

- ma uporządkowaną wiedzę podstawową o historii Wschodu Starożytnego i Egiptu,

- potrafi nazwać i scharakteryzować podstawowe zjawiska kulturowe Wschodu Starożytnego i Egiptu;

Umiejętności:

- potrafi zastosować wiedzę z zakresu historii Wschodu Starożytnego i Egiptu do analizy i interpretowania wydarzeń współczesnego świata;

Kompetencje:

- ma świadomość odmienności kulturowej Wschodu Starożytnego i Egiptu, jej źródeł historycznych oraz jej znaczenia dla rozumienia współczesnego świata ,

- ma świadomość znaczenia kultury Wschodu Starożytnego i Egiptu.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ustny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Stępień
Prowadzący grup: Marek Stępień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.