Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Transformacja ustrojowa po upadku komunizmu i systemy polityczne w regionie (spec. podstawowa)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3620-MGR-TUUK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Transformacja ustrojowa po upadku komunizmu i systemy polityczne w regionie (spec. podstawowa)
Jednostka: Studium Europy Wschodniej
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla Studiów Wschodnich
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Na zajęciach zostaną omówione zagadnienia związane z transformacją polityczną i ekonomiczną po upadku systemu komunistycznego.

Zostaną przedstawione nowe modele gospodarcze oraz czynniki kształtowania nowych systemów politycznych w krajach regionu.

Zajęcia mają za zadanie:

• pogłębiać wiedzę wyniesioną z wykładów,

• dać jej zastosowanie praktyczne,

•wykształcić umiejętność interpretowania współczesnych zjawisk politycznych i ekonomicznych w krajach przechodzących okres transformacji ustrojowej.

• mobilizować studentów do systematycznej pracy.

Wdrażana będzie praca w grupie, rozwijane umiejętności analizy i interpretowania zjawisk politycznych i gospodarczych w procesie

przemian ustrojowych po 1991 roku. Dyskusja na zajęciach ma prowadzić do lepszego zrozumienia sensu poszczególnych wydarzeń w

procesach transformacji politycznej i ekonomicznej, a także wpoić studentom podstawowe umiejętności badania, analizy i interpretowania zjawisk życia politycznego i gospodarczego w kontekście transformacji postkomunistycznej

Efekty uczenia się:

K_W04

posiada szczegółową wiedzę na temat aktualnych wydarzeń w regionie, rozeznanie w sytuacji politycznej i gospodarczej regionu, a także wiedzę na temat dziejów regionu, zróżnicowań kulturowych i narodowych oraz ich wpływu na sytuację w regionie

K_W06

zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w powiązaniu z sytuacją panującą w wybranym regionie studiów

K_W07

zna ekonomiczne i prawne uwarunkowania działań związanych ze współpracą międzynarodową i różnymi obszarami dyplomacji, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

K_U02

potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w działalności analitycznej i eksperckiej poprzez właściwy dobór i zastosowanie odpowiednich metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych

K_U05

ma umiejętność sporządzania dokumentacji analitycznej z aktualnych wydarzeń w regionie

K_K01

jest w stanie poddać krytycznej ocenie treści przekazywane przez rozmówców albo informacje medialne dotyczące regionu stanowiącego przedmiot jego specjalizacji

K_K05

realizując swoje kompetencje eksperckie potrafi równocześnie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny / egzamin pisemny / esej

obecność na zajęciach

aktywność na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ludwika Włodek
Prowadzący grup: Adam Balcer, Henryk Litwin, Jerzy Nowakowski, Wiktor Ross, Ludwika Włodek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.