Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Procesy integracji politycznej i gospodarczej w Europie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3620-MGR1-PIP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Procesy integracji politycznej i gospodarczej w Europie
Jednostka: Studium Europy Wschodniej
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla Studiów Wschodnich
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Omawiane są trzy aspekty historyczne integracji: integracja krajów Europy Zachodniej (EWG) po II wojny światowej, próby integracji krajów komunistycznych (RWPG), procesy integracji ogólnoeuropejskiej po 1990 roku (UE).

Pełny opis:

Omawiane są trzy aspekty historyczne integracji: integracja krajów Europy Zachodniej (EWG) po II wojny światowej, próby integracji krajów komunistycznych (RWPG), procesy integracji ogólnoeuropejskiej po 1990 roku (UE).

Efekty uczenia się:

K_W04

posiada szczegółową wiedzę na temat aktualnych wydarzeń w regionie, rozeznanie w sytuacji politycznej i gospodarczej regionu, a także wiedzę na temat dziejów regionu, zróżnicowań kulturowych i narodowych oraz ich wpływu na sytuację w regionie

K_W07

zna ekonomiczne i prawne uwarunkowania działań związanych ze współpracą międzynarodową i różnymi obszarami dyplomacji, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

K_W08

posiada wiedzę dotyczącą zasad bezpieczeństwa międzynarodowego i współpracy wojskowej poszczególnych państw regionu, polityki bezpieczeństwa NATO i UE, oraz udziału Polski w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego

K_U02

potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w działalności analitycznej i eksperckiej poprzez właściwy dobór i zastosowanie odpowiednich metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych

K_K04

jest zdolny do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego, wykorzystując swoją wiedzę i kompetencje dotyczące współpracy międzynarodowej

K_K05

realizując swoje kompetencje eksperckie potrafi równocześnie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne lub ustne

Obecność na zajęciach

Aktywność na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Nowakowski
Prowadzący grup: Jerzy Nowakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Nowakowski
Prowadzący grup: Jerzy Nowakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.