Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zwierzęta w sztuce i kulturze wizualnej II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-KON10-AZ Kod Erasmus / ISCED: 08.0 / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Zwierzęta w sztuce i kulturze wizualnej II
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy na temat ikonografii zwierzęcej w sztukach wizualnych od końca XIX wieku po współczesność z uwzględnieniem związków sztuki z rozwojem nauk przyrodniczych, a także nauka analizy artystycznych wizerunków zwierząt z perspektywy antropozoologii i animal studies.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy na temat problematyki zwierząt w sztukach wizualnych od końca XIX wieku po współczesność z uwzględnieniem związków sztuki z rozwojem nauk przyrodniczych, a także nauka analizy artystycznych wizerunków zwierząt z perspektywy antropozoologii i animal studies.

W ramach zajęć omówione zostaną następujące tematy:

1) Darwinizm a kultura wizualna – ewolucjonizm i symbolizm. Małpy w obrazach Gabriela von Maxa

2) Zwierzęta w fotografii - zmiany przedstawianiu zwierząt w fotografii a zmiany funkcji fotografii jako medium (od pierwszych fotografii po sztukę konceptualną)

3) Międzygatunkowa koncepcja przestrzeni – historie pozaludzkie i perspektywy pozaludzkie w kształtowaniu tożsamości miejsca, perspektywa zwierząt a wydarzenia graniczne – interwencje artystyczne w przestrzeni.

4) Śmierć i ciało zwierząt w sztuce – etyczne granice sztuki, wolność zwierząt a wolność twórcza na przykładzie „Piramidy zwierząt” Katarzyny Kozyry i innych dzieł

5) Śmierć i ciało zwierząt w sztuce – stosunek człowieka do śmierci zwierząt i zwierząt jako eksponatów na przykładzie twórczości Angeli Singer i Joela Petera Witkina

6) Między podmiotem a przedmiotem - zwierzę jako uczestnik sztuki, ciało zwierząt jako tworzywo sztuki na przykładzie akcji Josepha Bueysa i innych dzieł

7) Zwierzęta jako podmioty twórcze – estetyka przyrody i estetyka zwierzęca a wartości artystyczne i granice sztuki, land art, wytwory natury a wytwory kultury

8) Zwierzęta jako podmioty twórcze - malarstwo szympansów

i gniazda altanników

9) „Lilly Does Derrida. Esej filmowy psa” Kathy High – śmierć zwierzęcia, zwierzę jako podmiot i zwierzę jako artysta w kontekście zmiany statusu zwierząt w sztuce współczesnej i eseju Jacquesa Derridy „The Animal Therefore I Am”

10) Zwierzęta we współczesnym filmie na wybranych przykładach – zajęcia z gościnnym udziałem Michała Matuszewskiego, kuratora kina w CSW Zamek Ujazdowski

¬¬¬11) Hybrydy i transformacje – perspektywa gender i queer, cielesność, seksizm-gatunkowizm, m. in. na podstawie twórczości Tomera Sapira i Daniela Lee

12) Ludzko-zwierzęce hybrydy na przykładzie twórczości Patricii Piccinini i innych dzieł

13) Bio-art – wprowadzenie pojęcia sztuki biologicznej, angażującej biotechnologie i inne narzędzia nauk przyrodniczych. Zwierzęta w bio-art – perspektywa etyczna, granice nauki i sztuki.

14) Dyskusja w grupach podsumowująca zagadnienia poruszane na poprzednich zajęciach, przygotowanie do semestralnej pracy pisemnej

15) Omówienie prac zaliczeniowych i podsumowanie obu semestrów zajęć

Literatura:

W przybliżonej kolejności omawiania:

Gabriela Świtek, Darwin, darwinizm i kultura wizualna XIX wieku, „Teksty drugie”, nr 3(129)/2011;

Monika Bakke, Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu, Poznań 2010, s. 7-14 (fragmenty);

Monika Bakke, Studia nad zwierzętami: od aktywizmu do akademii i z powrotem?, „Teksty Drugie” nr 3(129)/2011, s. 193-204;

Dorota Łagodzka, Śmierć zwierząt w sztuce współczesnej na przykładzie „Piramidy zwierząt” Katarzyny Kozyry, w: Śmierć zwierzęcia. Współczesne zootanatologie, Katowice, 2014, s. 117-137;

Wolfgang Welsch, Animal Aesthetics, w: Contemporary Aesthetics, Volume 2, 2004.

Permalink:http://hdl.handle.net/2027/spo.7523862.0002.015 [http://hdl.handle.net/2027/spo.7523862.0002.015];

Steve Baker, “You kill things to look at them”. Animal Death in Contmeporary Art, w: Killing Animals, ed. The Animals Studies Group, Urbana and Chicago: University of Illinois Press 2006;

Steve Baker, The Postmodern Animal, London 2008 (fragmenty);

Elizabeth Sutton, Art, animals, and experience,RAVS book series Nowy Jork, 2017 (fragmenty)

Giovanni Aloi, Art and Animals, (fragmenty);

Dead Animals or the Curious Occurance of Taxidermy in Contemporary Art, katalog wystawy, David Winton Bell Gallery, 2016;

Ron Broglio, Thinking with animals and art, Minneapolis 2010 (fragmenty)

Mann Charles The bone house, 2001

www.zonezero.com/exposiciones/fotografos/witkin

Animals. Documents of Contemporary Art, ed. Filipa Ramos, Whitechapel Gallery I MIT Press Cambridge 2016 (fragment);

Desmond Morris, The Biology of Art, London 1962 (fragmenty);

Desmond Morris, The Artistic Ape. Three Million Years of Art, London 2013, (fragmenty);

Thierry Leanain, Monkey Painting, London 1997 (fragmenty);

Ron Broglio, Surface Encounters. Thinking with Animals and Art, Minneapoli-London: University of Minnesota Press 2011 (fragmenty);

Joanna Jeśman, Żywa sztuka, Warszawa 2015 (fragmenty)

Efekty uczenia się:

KW-11 Zna i rozumie relacje pomiędzy sztuką a natura oraz sztuką a nauką;

KW-12 Zna ikonografię animalistyczną od czasów prehistorycznych po współczesne;

KW-13 Orientuje się w zasobach sztuki, literatury, języka i filozofii w zakresie refleksji nad zwierzętami i zwierzęcością;

KU-05 Potrafi dostrzegać i analizować procesy i zjawiska artystyczne i kulturowe dotyczące zwierząt w kontekście społecznym;

KU-06 Potrafi – w kontekście kulturowym, społecznym i etycznym – analizować i interpretować dzieła artystyczne, w których obecne są zwierzęta lub ich wizerunki;

KK-09 Wykorzystuje umiejętność myślenia dedukcyjnego w analizie zjawisk przyrodniczych i procesów kulturowych

Metody i kryteria oceniania:

Frekwencja (100% obecność, pod warunkiem dobrej aktywności, podwyższa ocenę o pół stopnia. Więcej niż 2 nieobecności, niezależnie od przyczyn, muszą zostać nadrobione w formie uzgodnionej z wykładowcą, np. dodatkowego eseju lub indywidualnej rozmowy na temat lektur.);

Aktywność (częstotliwość i jakość wypowiedzi z poszanowaniem innych uczestników dyskusji, wykazanie się znajomością zadanych lektur);

Umiejętność samodzielnego i krytycznego myślenia na temat sztuki i poruszanych w niej problemów;

Umiejętność analizy i interpretacji poszczególnych dzieł artystycznych;

Ocena z prezentacji, ocena z pracy zaliczeniowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Dołowy, Dorota Łagodzka
Prowadzący grup: Patrycja Dołowy, Dorota Łagodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.