Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia środowiskowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-WYK16-AZ Kod Erasmus / ISCED: 08.0 / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Filozofia środowiskowa
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku Antropozoologii pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zrealizowany pierwszy rok studiów Antropozoologii; Zrealizowane zajęcia „Wprowadzenie do problematyki zwierzęcej w filozofii”


Bardzo przydatna znajomość języka angielskiego wystarczająca do zrozumienia tekstu naukowego


Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studentów z podstawowymi nurtami filozofii środowiskowej, skupiając się przede wszystkim na dwudziestym wieku – od narodzin ruchu ekologicznego w latach sześćdziesiątych do czasów współczesnych.

Filozofia środowiskowa podnosi podstawowe pytania dotyczące związku ludzkości ze światem przyrody i ze zwierzętami innymi niż ludzkie, zarówno dzikimi, jak i domowymi. Podczas tego kursu przyjrzymy się głównym dziedzinom filozofii ochrony środowiska i spróbujemy wykorzystać narzędzia filozoficzne do zrozumienia problemów środowiskowych, takich jak populacja, zmiana klimatu, energia, różnorodność biologiczna.

Pełny opis:

Kurs ma na celu pomóc studentom zrozumieć i odpowiedzieć na różnorodne wyzwania, przed jakimi stają ludzie, zważywszy, że nie jesteśmy w stanie uniknąć ingerencji w środowisko naturalne. Będziemy rozwijać kompetencje filozoficzne studentów, zmagając się z pytaniami o to, jak konceptualizować świat przyrody, jaka jest jego wartość i jakie jest nasze właściwe miejsce w nim.

Podczas wykładów, studenci będą mogli zapoznać się z ogólnym zarysem najważniejszych sposobów ujmowania problemów filozofii środowiskowych, przede wszystkim w aspekcie ontologicznym (czym jest środowisko? Jaka jest nasza relacja do niego?), etycznym (jak powinniśmy postępować względem środowiska?) i politycznym (jakie są wzajemne zależności między środowiskiem a systemem społeczno-politycznym?).

Podczas ćwiczeń studenci zapoznają się z najważniejszymi tekstami z w/w zakresu.

Spis tematów:

1. Pojęcie natury w koncepcjach klasycznych

2. Początki ruchu enwironemtalistycznego w XX wieku

3. Lata 60. – efekt Silent Spring

4. Deep Ecology

5. Utylitaryzm

6. Marksizm

7. Ekofeminzim + ekokrytyka

8. Nowy animizm

9. Nieeuropejskie podejścia do problemów środowiskowych

10. Antropocentryzm (za i przeciw)

11. Biocentryzm/ecocentryzm

12. Ochrona

13. Co chronimy, kiedy mówimy, że chronimy środowisko?

14. Dlaczego chronimy – przyczyny ekonomiczne

15. Dlaczego chronimy – przyczyny estetyczne

Literatura:

A Companion to Environmental Philosophy, ed. Dale Jamieson, Wiley-Blackwell: 1991.

Encyclopedia of Environmental Ethics and Philosophy, ed. J. Baird Callicott, Robert Frodeman, Macmillan: 2008.

Environmental Ethics: Readings in Theory and Application, ed. Louis P. Pojman, Paul Pojman, Katie McShane, Wadsworth Publishing: 2016.

Marion Hourdequin, Environmental Ethics: From Theory to Practice, Bloomsbury Academic: 2015.

Arne Johan Vetlesen, The Denial of Nature: Environmental philosophy in the era of global capitalism, Routledge: 2015.

Michael Boylan, Environmental Ethics, Wiley-Blackwell: 2013.

Svein Anders Noer Lie, Philosophy of Nature: Rethinking Naturalness, Routledge: 2016.

Andrew Brennan; Y.S. Lo , Understanding Environmental Philosophy, McGill-Queen’s University Press: 2011.

Sahotra Sarkar, Biodiversity and Environmental Philosophy: An Introduction, Cambridge University Press: 2005.

Jozet Keulartz, The Struggle For Nature: A Critique of Environmental Philosophy, Routledge: 1999.

John O’Neill, Ecology, Policy and Politics, Routledge: 1993.

Efekty uczenia się:

KW_03 Zna podstawy filozofii środowiskowej

KW_07 Wykazuje się znajomością postaw etycznych i kulturowych wobec zwierząt w historii cywilizacji ze szczególnym uwzględnieniem współcześnie zachodzących przemian

KW_09 Ma świadomość skutków podejmowanych decyzji, szczególnie tych, które ingerują w środowisko przyrodnicze i dobrostan zwierząt

KK_02 Potrafi merytorycznie argumentować w debatach naukowych i sporach ideologicznych z poszanowaniem odmiennych poglądów

KK_03 Właściwie interpretuje i krzewi odpowiedzialność ludzi wobec zwierząt oraz środowiska ich życia

KK_04 Rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności

KK_05 Postępuje zgodnie z kodeksem zasad etycznych pracy naukowej i dobrych obyczajów

KK_07 Jest wrażliwy na los zwierząt i powiązania człowieka z przyrodą

KK_09 Wykorzystuje umiejętność myślenia dedukcyjnego w analizie zjawisk przyrodniczych i procesów kulturowych

Metody i kryteria oceniania:

Wykład – pytania sprawdzające po każdym spotkaniu

Ćwiczenia – dyskusja,

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Skonieczny, Sebastian Szymański
Prowadzący grup: Krzysztof Skonieczny, Sebastian Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Skonieczny, Sebastian Szymański
Prowadzący grup: Krzysztof Skonieczny, Sebastian Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.