Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Globalizacja i kryzys rozwoju w Europie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-202GKRE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Globalizacja i kryzys rozwoju w Europie
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: przedmioty obowiązkowe dla studentów pierwszego roku europeistyki - studia drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w najważniejsze zagadnienia zależności i oddziaływań pomiędzy globalizacją a kryzysem rozwoju w Europie.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie przedstawienie związków pomiędzy globalizacją a kryzysem rozwoju w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji Unii Europejskiej i państw członkowskich. Charakteryzowane są m.in.: pojęcie globalizacji i jego różne interpretacje, najważniejsze wymiary globalizacji, procesy globalizacji w teoriach rozwoju społecznego, ewolucja roli Europy w procesach globalizacji (w tym rola EWG/UE po upadku komunizmu), wpływ globalnego kryzysu na rozwój UE, założenia i realizacja strategii oraz polityk UE, dyskusje wokół koncepcji Europy wielu prędkości, odmienne reakcje gospodarcze i społeczne wobec kryzysu w Europie, konkurencyjne scenariusze polityczne rozwoju UE oraz potencjał i działania Europy na tle innych regionów świata.

Tematy:

• Pojęcie globalizacji, jej historyczne przejawy i periodyzacja

• Główne wymiary globalizacji

• Procesy globalizacji w teoriach rozwoju społecznego

• Globalizacja w praktyce: rola elit, finansowanie rozwoju i wielkie wydarzenia sportowe

• Ewolucja miejsca i roli Europy w procesach globalizacji

• EWG/UE: zimna wojna i wyzwania globalizacji po komunizmie

• Kryzys globalizacji i jego następstwa europejskie

• Założenia i realizacja strategii rozwoju UE

• Europa wielu prędkości

• Zróżnicowane reakcje gospodarcze i społeczne wobec kryzysu w Europie

• Konkurencyjne scenariusze polityczne rozwoju UE

• Europa na tle innych regionów świata

Nakład pracy studenta:

udział w wykładach – 30 h

przygotowania do wykładów – 45 h

przygotowanie do egzaminu – 45 h

razem - 120 h

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Acemoglu D. Robinson J. Dlaczego narody przegrywają. Zysk i S-ka. Poznań 2014

Aslund A. Jak budowano kapitalizm. Transformacja Europy Środkowej i Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej. KiW. Warszawa 2010

Bohle D., B. Greskovits. Capitalist Diversity on Europe’s Periphery. Cornel University Press. Ithaca and London 2012

Chang H. Źli samarytanie. Mit wolnego handlu i tajna historia kapitalizmu. Krytyka Polityczna. Warszawa 2016

Croauch C. Osobliwa nie-śmierć neoliberalizmu. UMK. Toruń 2015

P.H. Finanse po zawale. Od euforii finansowej do gospodarczego ładu. Studio Emka. Warszawa 2011

Jackson R. Sorensen G. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych. UJ. Kraków 2006

Rodrik D. The Globalization Paradox. Why Global Markets, States, and Democracy Can’t Coexist. Oxford University Press. Oxford 2011

Literatura zalecana

Castells M. Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze Internetu. PWN. Warszawa 2013

Ferguson N. Wielka degeneracja. Jak psują się instytucje i umierają gospodarki. Wydawnictwo Literackie. Kraków 2017

Fukuyama F. Ład polityczny i polityczny regres. Od rewolucji przemysłowej do globalizacji demokracji. Rebis. Warszawa 2015

Jelonek A., Tyszka K. Koncepcje rozwoju społecznego. Scholar. Warszawa 2001

Judt T. Powojnie. Historia Europy od roku 1945. Rebis. Poznań 2008

Orłowski W. Świat do przeróbki. Agora. Warszawa 2011

Wallerstein I. Analiza systemów-światów. Wprowadzenie. Dialog. Warszawa 2007

Zarycki T. (red.). Polska jako peryferie. Scholar. Warszawa 2016

Zielonka J. Koniec Unii Europejskiej. PISM. Warszawa 2014

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student:

Wiedza

• definiuje główne pojęcia charakteryzujące procesy globalizacji

• zna terminologię odzwierciedlającą odmienne koncepcje globalizacji i rozwoju społecznego

• opisuje Europę jako obszar współistnienia rozmaitych podejść wobec globalizacji

• wykazuje się rozumieniem zależności pomiędzy globalizacją a różnymi wymiarami kryzysu rozwoju UE

• umieszcza w kontekście globalizacji zjawiska i procesy dotyczące zmian politycznych, gospodarczych oraz społecznych zachodzących w krajach Europy i UE

Umiejętności

• potrafi charakteryzować różne koncepcje globalizacji i łączy je z dyskusjami o kierunkach rozwoju państw europejskich oraz UE

• analizuje krytycznie wypowiedzi dotyczące globalizacji i rozwoju politycznego, gospodarczego oraz społecznego

• posiada kompetencje w wyborze literatury przedmiotu i źródeł informacji dotyczących wzajemnych relacji pomiędzy globalizacją a rozwojem Europy

• artykułuje w spójny sposób zdobytą wiedzę

• potrafi wziąć aktywny udział w dyskusji na temat relacji pomiędzy procesami globalizacji i kryzysem rozwoju w Europie

• porównuje zróżnicowane koncepcje i działania państw oraz aktorów społecznych wobec procesów globalizacji

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.