Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityki zagraniczne państw europejskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-203PZPE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityki zagraniczne państw europejskich
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: wykłady specjalizacyjne dla studentów II roku europeistyki, studia drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z teorią polityki zagranicznej oraz polityką zagraniczną wybranych państw Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Kurs dotyczy polityki zagranicznej wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej. Studenci zostaną zapoznani z teorią prowadzenia polityki zagranicznej oraz jej modelami. Kurs poprowadzi kilku wykładowców, będących specjalistami w dziedzinie stosunków międzynarodowych. Prowadzący omówią politykę zagraniczną Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec (jako głównych mocarstw europejskich), państw neutralnych i niezaangazowanych, krajów śródziemnomorskich oraz państw Europy Środkowej i Wschodniej.

Tematy zajęc:

Teoria polityki zagranicznej,

Polityka zagraniczna mocarstw europejskich (Niemcy, Francja, Wielka Brytania)

Polityka zagraniczna państw śródziemnomorskich (Grecja, Hiszpania, Włochy, Portugalia, Malta),

Polityka zagraniczna państw neutralnych i niezaangażowanych (Szwecja, Finlandia, Austria, Irlandia, Cypr)

Polityka zagraniczna państw Europy Środkowej i Wschodniej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry).

Nakład pracy studenta:

wykład - 30 h

przygotowanie do wykładu - 45 h

przygotowanie do egzaminu - 45 h

ogółem - 120 h

Literatura:

L. Aggestam, European Foreign Policy and the Quest for a Global Role: Britain, France and Germany, London 2013

J. Czaputowicz (red.), Polityka zagraniczna Polski : Unia Europejska, Stany Zjednoczone, sąsiedzi, Warszawa 2008

E. Cziomer, Polityka zagraniczna Niemiec w dobie nowych wyzwań globalizacji, bezpieczeństwa międzynarodowego oraz integracji europejskiej po 2005 roku, ELIPSA, Warszawa 2010

Cyprus Foreign Policy and Government Guide, Upd Rep Edition, USA 2014

P. Domejko-Kozera, Polityka zagraniczna Hiszpanii, Warszawa 2011

K. Dośpiał-Borysiak, Polityka Szwecji i Finlandii w regionie Morza Bałtyckiego, Toruń 2006

F. Gołembski, Polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii, Warszawa, 2001

A.Hadfield, I. Manners & R. Whitman (eds.), Foreign Policies of EU Member States, London 2016

D. Kavakas, Greece and Spain in European Foreign Policy: The Influence of Southern Member States in Common Foreign and Security Policy, London 2001

J. Matuszewska, Trzy światy. Modele polityki zagranicznej Unii Europejskiej,

Stanów Zjednoczonych i Rosji, Warszawa 2010

T. Łoś-Nowak, Polityka zagraniczna. Aktorzy – potencjały – strategie, Warszawa 2011

L. Marchi, R. Whitman, G. Edwards (eds.), Italy's Foreign Policy in the Twenty-first Century: A Contested Nature?, London 2014

S. Nye Joseph, Soft Power. The Means To Success In World Politics, New York 2005

A. Szeptycki, Francja czy Europa. Dziedzictwo de Gaulle’a w polityce zagranicznej V Republiki, Warszawa 2005

R. Stemplowski, Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej, Warszawa 2006

E. Tulmets, East Central European Foreign Policy Identity in Perspective

Back to Europe and the EU’s Neighbourhood, London 2014

R. Wong& C. Hill (eds.), National and European Foreign Policies: Towards Europeanization, London 2012.

R. Zięba (red.), Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, Toruń 2007

Efekty uczenia się:

w zakresie WIEDZY:

• posiadać wiedzę dotyczącą polityki zagranicznej według różnych ujęć i modeli teoretycznych,

• znać zasadnicze uwarunkowania polityki zagranicznej omawianych państw,

• znać najważniejsze cele oraz priorytety polityki zagranicznej omawianych państw,

• rozumieć, jak polityka zagraniczna poszczególnych państw wpływa na kształt zjednoczonej Europy.

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:

• umieć wyjaśnić genezę współczesnych relacji między państwami w Europie,

• umieć wskazać zależności pomiędzy zasobami państwa a prowadzoną przez nie określoną polityką zagraniczną,

• umieć zdefiniować elementy określające znaczenie i potęgę państwa na arenie międzynarodowej,

• umieć określić potencjał polityczny, ekonomiczny oraz społeczny każdego z omawianych państw.

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

• być samodzielnym w formułowaniu własnych opinii na temat działalności oraz kierunków rozwoju poszczególnych państw Unii Europejskiej,

• być krytycznym w ocenie różnorodnych przekazów dotyczących wydarzeń w Europie,

• pozostawać otwartym na nieustające i samodzielne poszukiwania wiedzy oraz informacji na temat relacji między poszczególnymi państwami w Europie.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.