Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zamówienia publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4007-L3ZAPU Kod Erasmus / ISCED: 10.6 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Zamówienia publiczne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku studiów licencjackich samorząd terytorialny ... od 2016/2017
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przybliżenie prawa zamówień publicznych jako szybko rozwijającej się

gałęzi prawa, obejmującej całokształt norm prawnych regulujących dokonywanie dostaw,

świadczenia usług i robót budowlanych przez instytucje realizujące zadania publiczne. W skali

globalnej określa ono zasady wydatkowania środków publicznych, w tym pochodzących z

Unii Europejskiej. Zostaną przedstawione zasady i tryby udzielania zamówień publicznych,

środki ochrony prawnej, kontrola udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe

w sprawach uregulowanych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych.

Pełny opis:

Pojęcie zamówień publicznych. Historyczne ujęcie instytucji i jej współczesny rozwój.

Polskie i unijne regulacje dotyczące zamówień publicznych.

Znaczenie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

( Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm).

Podstawowe zasady rządzące systemem zamówień publicznych ( w tym zasada

uczciwej konkurencji oraz zasada równouprawnienia wykonawców)

Pojęcie środków publicznych.

Kompetencje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i Rady Zamówień Publicznych

Analiza trybów udzielania zamówień publicznych ( przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia,

zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę, licytacja elektroniczna).

Omówienie podstawowych etapów przetargu nieograniczonego.

Działalność komisji przetargowej.

Znaczenie instytucji przygotowania zamówienia, ogłoszenia, specyfikacji istotnych

warunków zamówienia, oferty i wadium.

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty.

Umowy w sprawach zamówień publicznych.

Środki ochrony prawnej ( odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga do

sądu okręgowego ).

Kontrola doraźna i uprzednia zamówień współfinansowanych ze środków Unii

Europejskiej realizowana przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Sądowa kontrola realizacji zamówień publicznych.

Literatura:

1. M. Chmaj, G.Herc, E.Komorowski, P. Szustakiewicz, Zamówienia publiczne, Podręcznik, Warszawa 2008.

2. P. Granecki, Prawo zamówień publicznych, Komentarz, Warszawa 2009.

3. E. Norek, Prawo zamówień publicznych, Warszawa 2009.

4. J. Pieróg, Prawo zamówień publicznych, Komentarz, Warszawa 2010.

5. A. Sołtysińska, Europejskie prawo zamówień publicznych – Komentarz, Kraków 2006;

6. M.Stręciwilk, Prawo zamówień publicznych – Orzecznictwo, Warszawa 2008.

7. A.Wach, Elektoniczne zamówienia publiczne (w: ) Dokumenty we wspólczesnym prawie, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

Po wysłuchaniu wykładu student:

- poznaje naturę i specyfikę zamówień publicznych, jako nowej, istotnej dyscypliny prawa nie

omawianej w trakcie innych wykładów kursowych

- nabywa wiedzę o charakterze praktycznym

- poznaje mechanizmy funkcjonowania systemu zamówień publicznych, w tym poszczególne

etapy przetargowych i poza przetargowych procedur udzielania zamówień

- nabywa wiedzę niezbędną z punktu widzenia wykonywania funkcji pełnomocnika

zamawiającego lub wykonawcy względnie członka komisji przetargowej

Metody i kryteria oceniania:

Nie przewiduje się prowadzenia ćwiczeń. Egzamin – przeprowadzony po wysłuchaniu wykładu - składa się z dwóch części: 9 pytań testowych ( przy trzech możliwościach z jedną prawidłową

odpowiedzią ) oraz 4 pytań „otwartych” ( z odpowiedziami w postaci 2-5 zdań ).

Dyżur: Czwartek 17.30 – 18.30 Wydział Prawa i Administracji UW

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 , s. 303.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Cieślak
Prowadzący grup: Rafał Cieślak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Cieślak
Prowadzący grup: Rafał Cieślak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.