Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Administracja w systemie politycznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4007-M1AWSP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Administracja w systemie politycznym
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Uzyskanie wiedzy w zakresie podstaw doktrynalnych, prawnych, rozwiązań organizacyjnych i funkcjonalnych oraz zmian w państwach UE w relacjach między polityką i administracją oraz nabycie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy badawczej i zawodowej

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

W ramach zajęć omówiona zostanie rola demokratycznego państwa w organizowaniu i zarządzaniu administracja publiczną, kierunki zmian w administracji publicznej państwa członkowskich UE, transformacja administracji publicznej w Polsce w l.80. i 90., ewolucja służby cywilnej w Polsce na tle europejskim w relacji politycy-administratorzy, miejsce i rola samorządu terytorialnego w systemie politycznym, modele relacji między polityką a administracją w samorządzie terytorialnym, rola postaw i wartości etycznych w relacji politycy i urzędnicy.

Pełny opis:

Celem zajęć jest omówienie istoty relacji między polityką a administracją, zapoznanie studentów z podstawowymi regulacjami odnoszącymi się do pracowników i urzędników administracji publicznej a politykami. Prezentowane są problemy relacji władza polityczna a kadry administracji publicznej. Na zajęciach omawia się uwarunkowania, charakter oraz pola relacji między polityka i administracją we współczesnym państwie. Historyczne, kulturowe i doktrynalne podstawy zróżnicowania i unifikacji relacji między polityką i administracją w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Modele relacji między polityką i administracją w państwach europejskich. Omawiane są instytucje służby cywilnej: standardy, zagrożenia i metody przeciwdziałania patologii. Omawia się problemy europeizacji relacji między polityką i administracją publiczną: sferę standardów i rozwiązań funkcjonalnych oraz kierunki zmian w stosunkach między polityką i administracją w perspektywie funkcjonowania samorządu terytorialnego w Unii Europejskiej.

Literatura:

1. Administracja publiczna: wyzwania w dobie integracji europejskiej, red. J. Czaputowicz, Warszawa 2008.

2. A. Antoszewski: Administracja publiczna w systemie politycznym w: Administracja i polityka. Wprowadzenie. Wrocław 1999,

3. J. Itrich-Drabarek, Uwarunkowania, standardy i kierunki zmian służby cywilnej w Polsce na tle europejskim, Warszawa 2010

4 G. Petters, Administracja publiczna w systemie politycznym, Warszawa 1999.

5. G. Rydlewski, Polityka i administracja w rządach państw członkowskich Unii Europejskiej, Warszawa 2006

6.A. Śledzińska-Simon, Prawa polityczne urzędników, Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student rozpoznaje podstawowe pola relacji między politykami a administracją publiczną. Analizuje rozwiązania prawne i instytucjonalne regulujące funkcjonowanie administracji publicznej w systemie politycznym. Zna i rozumie podstawowe pojęcia w zakresie omawianej tematyki.

Metody i kryteria oceniania:

Końcowa forma zaliczenia: EGZAMIN PISEMNY.

Możliwość zwolnienia z egzaminu przy otrzymaniu ocen dobrych lub bardzo dobrych w co najmniej 6 modułach.

W ciągu całego kursu przewiduje się fora dyskusyjne oraz zadania.

Na ocenę końcową mają wpływ oceny wystawione na forach dyskusyjnych.

W zadaniach i wypowiedziach na forum na ocenę mają wpływ:

1. sposób argumentacji do postawionej tezy,

2. odwołania do literatury,

3. zrozumienie zagadnienia w odniesieniu do tematu przewodniego kursu.

Dodatkowo cenione przez prowadzących są: 1. innowacyjność, 2. odniesienia do literatury dodatkowej - innej niż proponowana przez prowadzących (odniesienia w wypowiedzi, a nie tylko umieszczanie linków do tekstu w internecie lub umieszczenie całego artykułu w swojej wypowiedzi).

Uwaga: powołanie się na tekst wymaga podania tytułu i autora oraz wyraźnego zaznaczenia co jest cytatem, a co wypowiedzią własną.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Itrich-Drabarek
Prowadzący grup: Jolanta Itrich-Drabarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.