Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rekultywacja i remediacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4015-REK-W Kod Erasmus / ISCED: 13.1 / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Rekultywacja i remediacja
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Biologiczny blok do wyboru dla I roku I st. MSOŚ
Przedmioty do wyboru/specjalizacyjne z Wydziału Biologii
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Problemy terenów zdegradowanych i ich rekultywacja.

Wpływ zanieczyszczeń na organizmy i ekosystemy.

Rekultywacja – kierunki, metody, fazy.

Gatunki roślin polecane do rekultywacji z ostrzeżeniem przed gatunkami inwazyjnymi.

Zabiegi i możliwości przywracania walorów przyrodniczych terenów zdegradowanych - renaturyzacja.

Pełny opis:

Rodzaje degradacji środowiska, sposoby zapobiegania degradacji i możliwości rekultywacji terenów zdegradowanych.

Wpływ zanieczyszczeń na organizmy i ekosystemy.

Podstawowe pojęcia dotyczące rekultywacji – rodzaje, fazy procesu, przykłady.

Gatunki roślin zalecane do rekultywacji.

Organizmy inwazyjne – biologia i ekologia.

Ekologiczne metody przywracania walorów przyrodniczych terenom zdegradowanym (renaturyzacja).

Wykorzystanie organizmów żywych do oczyszczania środowiska (fitoremediacja).

Literatura:

Karczewska A. Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2008.

Wierzbicka M. Ekotoksykologia. Rośliny, gleby, metale, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.

Efekty kształcenia:

Student:

Zna podstawowe procesy degradacji i sposoby przeciwdziałania.

Potrafi powiązać rodzaj zanieczyszczenia z rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej.

Potrafi określić wpływ różnych rodzajów zanieczyszczeń na organizmy i ekosystem.

Rozumie zastosowanie i potrafi wykorzystać metody biologiczne (biotesty) do określenia stopnia skażenia środowiska.

Rozpoznaje inwazyjne gatunki flory i fauny.

Potrafi wymienić problemy środowiskowe składowisk odpadów komunalnych, hałd pogórniczych, terenów zakwaszonych i zasolonych oraz podać sposoby ich rekultywacji.

Potrafi określić kierunek rekultywacji na podstawie uwarunkowań środowiskowych.

Zna przebieg kolejnych faz rekultywacji i potrafi ocenić przebieg procesu.

Rozróżnia wpływ technicznych i biologicznych metod rekultywacji na środowisko.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (w trakcie)

Okres: 2018-02-17 - 2018-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Wierzbicka
Prowadzący grup: Małgorzata Wierzbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.