Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Narciarstwo alpejskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4023-P-NAR Kod Erasmus / ISCED: 16.102 / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej
Nazwa przedmiotu: Narciarstwo alpejskie
Jednostka: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Grupy: Zajęcia równoważne zajęciom w-f - prowadzone przez SWFiS i AZS - PŁATNE
Strona przedmiotu: http://www.wfisport.uw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 0.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

zajęcia wychowania fizycznego

Założenia (opisowo):

Warunkiem przyjęcia na ćwiczenia jest brak przeciwwskazań zdrowotnych. O chorobach mogących być ograniczeniem w bezpiecznym trenowaniu należy powiadomić prowadzącego zajęcia.

Poza wyżej wymienionym ograniczeniem, na ćwiczenia przyjmowani są wszyscy studenci.

Skrócony opis:

Zajęcia mają za zadanie przygotować fizycznie uczestników do sezonu narciarskiego oraz doskonalić technikę jazdy na nartach o charakterze sportowym. Treningi są przeznaczone dla osób już jeżdżących na nartach, potrafiących skręcać równolegle i chcących rozwijać swoje umiejętności. Na początku semestru zajęcia będą odbywały się na Górce Szczęśliwickiej, a następnie w sali fitness.

Pełny opis:

WFy z narciarstwa alpejskiego skierowane są do osób już jeżdżących na nartach, potrafiących skręcać równolegle i chcących rozwijać swoje umiejętności. Startujemy w zawodach z cyklu AZS Wintercup (Akademicki Puchar Polski) oraz w Akademickich Mistrzostwach Warszawy i Mazowsza oraz Akademickich Mistrzostwach Polski.

Zajęcia mają za zadanie przygotować fizycznie uczestników do sezonu narciarskiego oraz doskonalić technikę jazdy na nartach o charakterze sportowym.

Zajęcia na sali gimnastycznej / na dworze mają za zadanie przede wszystkim zapobiegać możliwości wystąpienia kontuzji podczas uprawiania narciarstwa alpejskiego. Treningi polegać będą na kształtowaniu podstawowych cech motorycznych narciarza. Na pierwszych zajęciach studenci zostaną poddani ocenie funkcjonalnej (FMS), na podstawie której będą później kształtować prawidłowe wzorce ruchowe. Treningi na sali / dworze w głównej mierze będą obejmować: trening propriocepcji, trening plyomeryczny, trening szybkości, naukę prawidłowej techniki ruchu, trening tzw. „core” oraz koordynacji ruchowej.

Zajęcia na nartach mają na celu przygotować uczestników do jazdy sportowej na nartach (slalom SL, slalom gigant GS) oraz podnieść ich dotychczasowe umiejętności narciarskie.

Efekty uczenia się:

Podniesienie indywidualnego poziomu techniki jazdy na nartach, umiejętność jeżdżenia na tyczkach (gigant oraz slalom) oraz możliwość udziału w ogólnopolskich zawodach akademickich.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest systematyczne aktywne uczestnictwo w nim.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wychowanie fizyczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kozioł
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie WF
Wychowanie fizyczne - Zaliczenie WF
Uwagi:

Każda rejestracja na zajęcia WF wiąże się z pobraniem z konta studenta 30 żetonów. Koszt płatnych zajęć wychowania fizycznego to 30 żetonów oraz opłaty AZS (więcej informacji poniżej). W przypadku braku żetonów system podczas rejestracji automatycznie naliczy opłatę 195 zł za 30 żetonów (1 semestr). Jeżeli student nie zaliczył zajęć lub zrezygnował z ich zaliczania, a nie wyrejestrował się w trakcie trwania internetowej rejestracji, bez względu na powód traci 30 żetonów. Więcej o płatnościach za zajęcia WF można przeczytać na stronie www.wfisport.uw.edu.pl.


ZAJĘCIA PŁATNE!!!

Opłata za udział w zajęciach wynosi 500 zł za semestr, płatna przelewem na konto: Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa, z podaniem semestru opłaty, imienia i nazwiska oraz grupy zajęciowej – NARCIARSTWO ALPEJSKIE (nazwisko prowadzącego).

Termin płatności: 2.03.2020 r. Uwaga! Liczy się data wpłynięcia pieniędzy na konto AZS.

Nr rachunku: 91 1240 6218 1111 0000 4619 8538

W przypadku niedotrzymania terminów płatności, opłata wyniesie 540 zł za semestr – płatna jednorazowo lub w ratach 90 zł za miesiąc (raty płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca).

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wniesienie opłaty semestralnej oraz aktualne członkostwo AZS UW. Legitymację członkowską należy wyrobić w biurze AZS UW w BUWie do dnia 2.03.2020 r. (ul. Dobra 56/66 pokój 162 na I piętrze) – płatność wyłącznie gotówką.

Koszt legitymacji członkowskiej AZS wynosi 100 zł – w cenie ubezpieczenie NNW 6,5 tyś i legitymacja ISIC AZS. Wniosek o wydanie legitymacji członkowskiej na stronie www.azs.uw.edu.pl. Wniosek należy wypełnić internetowo, wydrukować, podpisać i przyjść z nim do biura AZS UW.

Na zajęciach obowiązują własne narty, buty i kije - istnieje możliwość ich wypożyczenia (koszt: 25 zł za godzinę)

Studenci programu ERASMUS! Prosimy, aby płatności realizowane były w złotówkach.

Na ćwiczeniach obowiązuje swobodny sportowy stój i klapki (przejście z szatni na salę).

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu zastrzega sobie prawo do zmiany programu ćwiczeń i dostosowanie go do możliwości sprawnościowych studentów.

Treningi dostępne są dla wszystkich chętnych, również dla osób niebędących studentami.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In order to complete a mandatory PE course, students need 30 tokens to register. Students who enrolled into a PE course and then, for any reason whatsoever, failed to complete it or resigned from classes, yet had not withdrawn before the end of the second round of enrolment, will lose 30 tokens. Repurchase of the lost tokens costs PLN 195 (more at www.wfisport.uw.edu.pl).


PAID PE CLASSES!!!

The course fee is PLN 500 per semester and is payable to the account of Klub Uczelniany AZS UW (University Sports Association), ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warsaw. Please indicate (i) the semester for which the fee is paid, (ii) your full name, and (iii) the type of the course (i.e. “ALPINE SKIING” plus the name of the instructor) as the payment reference.

Payment due date: 2.03.2020.

Account number: 91 1240 6218 1111 0000 4619 8538

In case of overdue payments, the fee will be PLN 540 per semester, payable either in full or in monthly instalments of PLN 90 each (before the last day of each month).

Payment of the semester fee and valid membership of the University Sports Association are the preconditions to attend the course. The membership card can be obtained for PLN 100 (cash only) at the University Sports Association’s office at BUW ul. Dobra 56/66 room 162, first floor. One can also pay for extended insurance (for details please see www.kuazsuw.pl). Payment due date: 2.03.2020.

Bring your own skis, shoes and poles, but there is also a possibility to rent them (25 PLN/hour).

ERASMUS students – please effect all payments in PLN!

The Physical Education and Sports Centre reserves the right to change the course curriculum depending on the fitness of the students.

The classes are open to any persons, including non-students.

A loose and comfortable sports outfit is recommended. Slippers are required (to walk from the locker room to the training room and showers).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wychowanie fizyczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kozioł
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie WF
Wychowanie fizyczne - Zaliczenie WF
Uwagi:

Każda rejestracja na zajęcia WF wiąże się z pobraniem z konta studenta 30 żetonów. Koszt płatnych zajęć wychowania fizycznego to 30 żetonów oraz opłaty AZS (więcej informacji poniżej). W przypadku braku żetonów system podczas rejestracji automatycznie naliczy opłatę 195 zł za 30 żetonów (1 semestr). Jeżeli student nie zaliczył zajęć lub zrezygnował z ich zaliczania, a nie wyrejestrował się w trakcie trwania internetowej rejestracji, bez względu na powód traci 30 żetonów. Więcej o płatnościach za zajęcia WF można przeczytać na stronie www.wfisport.uw.edu.pl.


ZAJĘCIA PŁATNE!!!

Opłata za udział w zajęciach wynosi 500 zł za semestr, płatna przelewem na konto: Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa, z podaniem semestru opłaty, imienia i nazwiska oraz grupy zajęciowej – NARCIARSTWO ALPEJSKIE (nazwisko prowadzącego).

Termin płatności: 2.03.2020 r. Uwaga! Liczy się data wpłynięcia pieniędzy na konto AZS.

Nr rachunku: 91 1240 6218 1111 0000 4619 8538

W przypadku niedotrzymania terminów płatności, opłata wyniesie 540 zł za semestr – płatna jednorazowo lub w ratach 90 zł za miesiąc (raty płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca).

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wniesienie opłaty semestralnej oraz aktualne członkostwo AZS UW. Legitymację członkowską należy wyrobić w biurze AZS UW w BUWie do dnia 2.03.2020 r. (ul. Dobra 56/66 pokój 162 na I piętrze) – płatność wyłącznie gotówką.

Koszt legitymacji członkowskiej AZS wynosi 100 zł – w cenie ubezpieczenie NNW 6,5 tyś i legitymacja ISIC AZS. Wniosek o wydanie legitymacji członkowskiej na stronie www.azs.uw.edu.pl. Wniosek należy wypełnić internetowo, wydrukować, podpisać i przyjść z nim do biura AZS UW.

Na zajęciach obowiązują własne narty, buty i kije - istnieje możliwość ich wypożyczenia (koszt: 25 zł za godzinę)

Studenci programu ERASMUS! Prosimy, aby płatności realizowane były w złotówkach.

Na ćwiczeniach obowiązuje swobodny sportowy stój i klapki (przejście z szatni na salę).

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu zastrzega sobie prawo do zmiany programu ćwiczeń i dostosowanie go do możliwości sprawnościowych studentów.

Treningi dostępne są dla wszystkich chętnych, również dla osób niebędących studentami.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In order to complete a mandatory PE course, students need 30 tokens to register. Students who enrolled into a PE course and then, for any reason whatsoever, failed to complete it or resigned from classes, yet had not withdrawn before the end of the second round of enrolment, will lose 30 tokens. Repurchase of the lost tokens costs PLN 195 (more at www.wfisport.uw.edu.pl).


PAID PE CLASSES!!!

The course fee is PLN 500 per semester and is payable to the account of Klub Uczelniany AZS UW (University Sports Association), ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warsaw. Please indicate (i) the semester for which the fee is paid, (ii) your full name, and (iii) the type of the course (i.e. “ALPINE SKIING” plus the name of the instructor) as the payment reference.

Payment due date: 2.03.2020.

Account number: 91 1240 6218 1111 0000 4619 8538

In case of overdue payments, the fee will be PLN 540 per semester, payable either in full or in monthly instalments of PLN 90 each (before the last day of each month).

Payment of the semester fee and valid membership of the University Sports Association are the preconditions to attend the course. The membership card can be obtained for PLN 100 (cash only) at the University Sports Association’s office at BUW ul. Dobra 56/66 room 162, first floor. One can also pay for extended insurance (for details please see www.kuazsuw.pl). Payment due date: 2.03.2020.

Bring your own skis, shoes and poles, but there is also a possibility to rent them (25 PLN/hour).

ERASMUS students – please effect all payments in PLN!

The Physical Education and Sports Centre reserves the right to change the course curriculum depending on the fitness of the students.

The classes are open to any persons, including non-students.

A loose and comfortable sports outfit is recommended. Slippers are required (to walk from the locker room to the training room and showers).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.