Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza Śladów Krwawych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4027-22BASK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza Śladów Krwawych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje zakresem podstawy fizyczne, chemiczne, biologiczne oraz prawne stosowania Analizy Śladów Krwawych.

Pełny opis:

W ramach przemiotu prezentowane są zagadnienia związane z analizą śladów krwawych tj:

- podstawy fizykochemiczne AŚK

- podstawy biologicznie AŚK

- klasyfikacja śladów

- historia stosowania AŚK

- stosowanie AŚK na miejscu zdarzenia

- metody ujawniania śladów krwawych

- metody zabezpieczenia śladów krwawych

- oględziny miejsca zdarzenia pod kątem AŚK

- limity i ograniczenia w stosowaniu AŚK

Efekty uczenia się:

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu analizy śladów krwawych. Potrafi przeprowadzić eksperymenty związane z mechaniką powstawania śladów. Umie zabezpieczyć materiał dowodowy w postaci śladów krwawych zarówno fotograficznie, jak i fizycznie. Potrafi wyciągać podstawowe wnioski na podstawie śladów krwawych. Zna terminologię stosowaną w tej dyscyplinie kryminalistyki. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań

Metody i kryteria oceniania:

Wejście na laboratorium jest możliwa po zaliczeniu wejściówki.

Student ma obowiązek przeprowadzić wszystkie ćwiczenia w ramach prowadzonych laboratoriów.

Z każdego ćwiczenia należy napisać raport i złożyć dokument w ciągu jednego tygodnia od laboratorium.

Po uzyskaniu zaliczenia z laboratorium może przystąpić do egzaminu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.