Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Energia jądrowa i promieniotwórczość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-EJiP Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Energia jądrowa i promieniotwórczość
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty do wyboru/specjalizacyjne na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Chemii
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zdobycie wiedzy o budowie jądra atomowego oraz o zjawisku promieniotwórczości i jej oddziaływania z materią. Ważnym jest zrozumienie korzyści i zagrożeń jakie ze sobą niesie promieniotwórczość. Ważnym celem wykładu jest przedstawienie problematyki energetyki jądrowej oraz wyjaśnienie niektórych mitów i nieporozumień.

Pełny opis:

Na wykładzie są przedstawiane problemy związane z energią jądrową i wykorzystaniem jej przez człowieka. Opisana jest budowa jądra atomowego i związane z tym przyczyny przemian promieniotwórczych. Przy omawianiu budowy materii przedstawiany jest Model Standardowy oraz metody otrzymywania cząstek elementarnych. Omawiane są dostępne rodzaje promieniowania jądrowego oraz jego oddziaływanie z materią. Przedstawione są zastosowania izotopów naturalnych i sztucznie otrzymywanych w medycynie, nauce i technice. Omówione zostały problemy dotyczące wpływu skażeń promieniotwórczych i promieniowania jonizującego na organizmy i środowisko. Przedstawione są różne typy reaktorów jądrowych obecnie eksploatowanych. Istotnym problemem energetyki jądrowej są odpady promieniotwórcze ? ich przechowywanie i utylizacja. Przyszłość stanowią nowe rozwiązania konstrukcyjne reaktorów atomowych np. reaktor Rubii. Wyjaśnione zostały niektóre mity i nieporozumienia dotyczące awarii w Czarnobylu.

Literatura:

A.Czerwiński, Energia jądrowa i promieniotwórczość. Oficyna Edukacyjna. Warszawa 1998.

A. Czerwiński, Blaski i cienie promieniotwórczości, WSiP, Warszawa 1995.

Efekty uczenia się:

Zdobycie wiedzy o budowie jądra atomowego oraz zjawisku promieniotwórczości i jej oddziaływania z materią. Ważnym jest zrozumienie korzyści i zagrożeń jakie niesie promieniotwórczość. Ważnym celem wykładu jest przedstawienie problematyki energetyki jądrowej oraz wyjaśnienie niektórych mitów i nieporozumień.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, testowy na ocenę. W celu zaliczenia wykładu na ocenę pozytywną należy udzielić poprawnych odpowiedzi na co najmniej 30% zadań składających się na egzamin. Podczas egzaminu można korzystać z własnoręcznych notatek sporządzonych na jednej kartce A4. Osoby pragnące poprawić ocenę z egzaminu pisemnego mogą przystąpić do egzaminu ustnego. W celu osiągnięcia efektów kształcenia należy być obecnym na min. 70% wykładów.

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.