Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Global Changes – Synthetic Outlook and the Concept of Sustainable Development

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-GCOSD
Kod Erasmus / ISCED: 13.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Global Changes – Synthetic Outlook and the Concept of Sustainable Development
Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
Grupy: Sustainable Development, obligatory courses, 2nd cycle programme, 1st year, 1st semester
Sustainable Development, obligatory courses, offered by the UCBS
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

The first part of the course is an introduction to causes and mechanisms of global environmental changes. Staring from reviewing the history of interactions between human and nature, we explain in short the mechanisms, causes and consequences of the climate change, water depletion and disturbance of water cycling, pollution and disruption of biogeochemical cycles, and biodiversity crisis. In the second part of the course, the idea of sustainable development is analysed and reviewed, presenting a historical and institutional background of its development, including, among others, references to the Roma Club, Brundtland Commission and report Our Common Future, UN World Summit on Environment and Development (Rio 1992), Rio 2012 UN Summit, Sustainable Development Goals, Agenda 2030, corporate social responsibility programmes. At last, the sustainability science is discussed as a unifying interdisciplinary academic discipline.

Pełny opis:

Part I Global Change - Synthetic Outlook:

1. History of interactions between human and nature: population growth and the increasing pressure, types of direct and indirect pressure, historical examples of overexploitation of environment leading to civilizational collapses, environmental impacts of agrarian and industrial revolutions, fossil fuels exploitation and the breaking point of Anthropocene.

2. Climate change: main causes and consequences, carbon balance and the burning of fossil fuels, current situation and predictions, ecological and socio-economical feedbacks; main mitigation and adaptation strategies.

3. Water depletion: growth of global demand of water; shrinking resources, impact of climate change, hydro-engineering projects, wetland drainage; disturbance of water cycling due to abstraction and land cover change; access to water as a social, legal and political issue.

4. Pollution and disruption of biogeochemical cycles: types of pollutants and their impacts; toxicity, disruption of ecosystem functioning, eutrophication; pollutants and wastes as products of linear technological processes, the challenges for circular economy.

5. Biodiversity crisis: main direct and indirect causes of biodiversity decline, current extinctions in comparison to former natural large extinctions, consequences of biodiversity loss on ecosystem functioning and ecosystem services; strategies to conserve and restore ecosystems.

6. Migration crisis: patterns and drivers of migration, significance of international and internal migration (also forced migration), remittances and development, women and migration, environmental migration, health and migration, current commitments and new approaches to migration management (e.g. mainstreaming migration and development issues into strategic planning, whole of society approach etc.).

7. Time of Cities: urbanisation - main trends and regional differences, inequalities, cities as centers of social and economic progress, but also as areas with concentration of poverty, marginalisation and segregation; cities vulnerability to climate change, development trajectories for growing cities: inclusiveness, sustainability, resilience.

Part II Introduction To The Concept of Sustainable Development:

8. How the idea of sustainability was born; from Hans Carl von Carlowitz and Alexander Humboldt to the Roma Club and Report of UN Secretary General- from local observations and solutions to international diagnosis of global change and its causes. Looking for solutions to harmonize prosperity with ecology: World Commission on Environment and Development (Brundtland Commission) and report Our Common Future.

9. Principles of sustainable development as the revolutionary challenge of 21 st. Century. UN World Summit on Environment and Development(Rio 1992) and its documents based on three pillars: economic growth, environmental protection and social equality: plan of action Agenda 21 and basic global conventions - implementation in local strategies and policies.

10. Convention on Biological Diversity - as case study of functioning and structure of international agreement in practice. Concept of needs, limitations and benefits sharing in global governance of Convention - Conferences of Parties (COP) and national strategies.

11. Philosophy of sustainability and problems of holistic approach. Axiological aspects of sustainable development - Universal values and self-constrain attitudes. Institutional versus individual human being responsibility.

12. From Rio 1992 UN Summit to Rio 2012 UN Summit - Evolution of the Idea of Sustainable Development from main focus on environment to deeper inter-relations between environmental, social, economic, cultural and political aspects – challenges, expectations and illusions.

13. Sustainability as crucial factor in process of building global solidarity, justice and peace and for public health and wellbeing. Sustainable Development Goals, Agenda 2030 as answer to global challenges.

14. Global governance of sustainability. International global and regional institutions, agencies and NGO. Sources of financing. Education, communication and public awareness. Structural, political and mental barriers for implementation of principles of sustainability.

15. CSR as business and institutions of higher education response to the challenges of SDGs. Sustainability science - interdisciplinarity, transdisciplinarity, innovations and values. Respecting principles of sustainability: precaution and uncertainty.

Literatura:

Freedman B. (red.) 2014 “Global Environmental Change”. Handbook of Global Environmental Pollution, EGEP 1 Springer.

Efekty uczenia się:

After the course, students will have general knowledge of main mechanisms and drivers of the global change and about the course of building the modern concept of sustainability. They will also develop a deeper understanding about the interconnections between various human activities and responses of the regional and global ecological system.

After finishing the course the student:

- understands the concept of sustainable development in all its aspects (K_W01);

- knows globall and regional environmental, social and economical threats and understands their interrelations (K_W02);

- recognises problems and challenges of sustainable development and can choose appropriate methods, tools and procedures leading to the achievement of Sustainable Development Goals in various spatial scales (global, regional, local) and sectors of economy (K_W03);

- can identify strenghths and weaknesses of standard measures undertaken to solve sustainability problems (K_U07).

Metody i kryteria oceniania:

Test. Direct assessment of knowledge and understanding of the topics covered in the lectures.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Batorczak
Prowadzący grup: Anna Batorczak, Katarzyna Bielińska, Agnieszka Dąbrowska, Ada Górna, Wiktor Kotowski, Artur Magnuszewski, Jakub Rok, Karolina Sobczak-Szelc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Batorczak
Prowadzący grup: Anna Batorczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)