Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy meteorologii i klimatologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-PMK-CW Kod Erasmus / ISCED: 07.7 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Podstawy meteorologii i klimatologii
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 1 sem. I r. studiów I st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość podstaw fizyki, chemii i matematyki.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Poznanie głównych zasad i celów obserwacji meteorologicznych. Opanowanie umiejętności statystycznego opracowania danych klimatologicznych i podstawowych metod prezentacji wyników badań.

Pełny opis:

Organizacja sieci meteorologicznej i monitoring pogody/klimatu w Polsce. Zasady organizacji pracy stałych punktów obserwacyjnych. Własne codzienne obserwacje meteorologiczne (chmury, zjawiska atmosferyczne, inne elementy meteorologiczne) i możliwość rozpoznawania na ich podstawie procesów dokonujących się w atmosferze. Podstawowe źródła danych klimatologicznych. Statystyczne metody opracowań klimatologicznych, najczęściej stosowane charakterystyki. Podstawowe graficzne metody prezentacji wyników opracowań. Wybrane klasyfikacje klimatu lokalnego i zasady kartowania topoklimatycznego. Praktyczne aspekty badań topoklimatycznych. Ocena klimatu lokalnego z punktu widzenia różnych form gospodarowania przestrzenią. Melioracje klimatu lokalnego. Podstawowe źródła danych dotyczących zanieczyszczenia powietrza. Zależność warunków aerosanitarnych od sytuacji meteorologicznej. Metody opracowań warunków aerosanitarnych.

Literatura:

1. Dworak T.Z., 1994, Fizyka środowiska atmosferycznego. Wyd. AGH, Kraków.

2. Falkowska L., Korzeniewski K., 1995, Chemia atmosfery. WUG, Gdańsk.

3. Flemming G., 1983, Klimat - środowisko - człowiek. PWRiL, Warszawa.

4. Juda J., Chróściel S., 1974, Ochrona powietrza atmosferycznego. WNT, Warszawa.

5. Kossowska-Cezak U., Martyn D., Olszewski K., 2000, Meteorologia i Klimatologia - pomiary - obserwacje - opracowania, PWN, Warszawa.

6. Kożuchowski K., Przybylak R., 1995, Efekt cieplarniany. PW WP, Warszawa.

7. Kulisz I., 1989, Kwaśne opady i ich wpływ na środowisko. IOŚ, Wyd. Geolog, Warszawa.

8. Mészáros E., 1981, Atmospheric chemistry. Akademiai Kiado, Budapest.

9. Meteorologia i klimatologia, 2005, Kożuchowski K. (red.), PWN, Warszawa.

10.Olszewski K., 1995, Meteorologia zanieczyszczeń - wybrane zagadnienia. WUW, Warszawa.

11. Olszewski K., 1991, Wpływ zjawisk meteorologicznych i warunków topograficznych na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń atmosferycznych. Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Dębem.

12. Parczewski W., 1969, Pogoda a zanieczyszczenia przemysłowe atmosfery. WKiŁ, Warszawa.

13. Siemiński M., 1994, Fizyka zagrożeń atmosfery. PWN, Warszawa.

14. Strauch E., 1975, Meteorologia a środowisko. PWN, Warszawa.

15. Wojciechowski K., 1976, Metody obliczania stopnia zanieczyszczenia powietrza. Acta Univ. Wratislav. nr 312, Wrocław.

16. Wytyczne obliczania stanu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. (Dz.U. nr 1 z 2003 r. poz. 12).

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI:

1. Potrafi wstępnie opracować i zaprezentować wyniki pomiarów meteorologicznych.

2. Potrafi na podstawie obserwacji pogody opisać procesy zachodzące w atmosferze.

3. Potrafi samodzielnie wykonać meteorologiczne pomiary terenowe.

4. Umie analizować i opisać wpływ sytuacji meteorologicznej na warunki aerosanitarne.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe (prace sprawdzające stopień opanowania nauczanych umiejętności).

Praktyki zawodowe:

Nie są wymagane.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Kicińska
Prowadzący grup: Artur Surowiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Kicińska
Prowadzący grup: Artur Surowiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.