Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu: Nauczanie języka angielskiego poprzez kulturę

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-3SNJAPK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu: Nauczanie języka angielskiego poprzez kulturę
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy: Moduł IVA: Przygotowanie do nauczania II przedmiotu: j.ang. lub j.fran. lub j. niem.
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Konwersatorium jest poświęcone problematyce wykorzystania komponentu kulturowego w procesu nauczania języka angielskiego w klasach I-VI szkoły podstawowej.

Pełny opis:

Konwersatorium jest poświęcone problematyce wykorzystania komponentu kulturowego w procesu nauczania języka angielskiego w klasach I-VI szkoły podstawowej. Zostaną omówione kwestie ogólne takie jak definicja kultury i cywilizacji oraz znaczenie kształtowania kompetencji międzykulturowej w procesie nauczania języka obcego. Dokładniej zostaną omówione takie tematy jak – regiony geograficzne kulturowe Wysp Brytyjskich, ustrój polityczny Zjednoczonego Królestwa, instytucje państwa, rodzina królewska, edukacja, kultura wysoka i popularna, piosenki i rymowanki dla dzieci, malarstwo, architektura i sztuka, kultura popularna, zwyczaje i obyczaje oraz legendy brytyjskie, sport na Wyspach Brytyjskich, kultura życia codziennego, a także wielokulturowość i wieloetniczność.

Literatura:

Diniejko, A. English-Speaking Countries: The United Kingdom and the Republic of Ireland. Warsaw: WSiP, 1999; e-book, 2015; Room, A. An A-Z of British Life. Dictionary of Britain. Oxford: OUP, 1996.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu studenci uzyskają podstawową wiedzę z zakresu kultury Wysp Brytyjskich ze szczególnym uwzględnieniem Anglii oraz rozszerzą swoją kompetencję międzykulturową, którą będą mogli wykorzystywać w pracy nauczycielskiej. Ponadto udoskonalą swoje umiejętności językowe, szczególnie słuchanie i czytanie ze zrozumieniem. Przeczytają i omówią książkę lub artykuł poświęcony kulturze Wielkiej Brytanii i/lub Irlandii.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie semestru zimowego:

30% - aktywny udział w zajęciach;

30% - zaprezentowanie wyników projektu indywidualnego lub

Grupowego (plan lekcji z komponentem kulturowym;

40% - indywidualna rozmowa na temat przeczytanej publikacji

dotyczącej kultury Wysp Brytyjskich.

Skala ocen: 95-100 punktów - ocena celująca (5+); 85-94 punktów - ocena bardzo dobra; 75-84 punktów - ocena dobra plus; 65-74 punktów; ocena dobra; 55-64 punktów - ocena dostateczna plus; 45%- 54% - ocena dostateczna; poniżej 44% - ocena niedostateczna.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.