Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Emisja głosu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4101-4SEMIO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Emisja głosu
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Po zakończeniu zajęć studenci posiadają wiedzę w zakresie poprawnej emisji głosu, świadomości tworzenia i operowania głosem podczas prowadzenia zajęć.

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z prawidłową emisją głosu, aby ochronić aparat mowy podczas wysiłku głosowego i poprawić komfort używania głosu podczas długiego mówienia, w różnych przestrzeniach i do zróżnicowanych grup.

Część warsztatowa obejmuje: pracę z ciałem, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia artykulacyjne, dykcyjne, techniki radzenia sobie z głosem w stresie, pracę z tekstem (logika akcentu i frazy, umiejętne wykorzystanie intonacji, barwy i dynamiki głosu w emocjonalnym przekazie tekstu).

Pełny opis:

Program zajęć obejmuje następujące tematy:

- Zasady działania ludzkiego głosu

- Podstawy emisji głosu: umysł, ciało, oddech, głos

- Napięcia i relaks ciała i aparatu mowy w prawidłowej emisji - ćwiczenia

- Prawidłowy oddech – ćwiczenia oddychania torem żebrowo- przeponowym

- Koordynacja prawidłowego oddechu z pracą aparatu artykulacyjnego

- Wyrazistość mowy - ćwiczenia artykulacyjne i dykcyjne, grupowe i indywidualne.

- Jak mówić, aby inspirować uczniów - ćwiczenia grupowe i indywidualne

- Jak mówić , aby inni słuchali nas z przyjemnością - ćwiczenia grupowe i indywidualne

- Jak kontrolować głos w trudnych warunkach (emocji, stresu) ćwiczenia grupowe i indywidualne

- Jak zapobiegać zmęczeniu aparatu mowy i dbać o higienę głosu

Literatura:

1. Settelen,Peter (1995), Just talk to me..from Private Voice to Public Speaker. Thorsons An Imprint of HarperCollinsPublishers, London

2. Linklater, Kristin (2006). Freeing the Natural Voice: Imagery and Art in the Practice of Voice and Language.Drama Publishers/Quite Specific Media; Rev Exp edition:London

3. Wilson, Joni, (2009), The voice of success : a woman’s guide to a powerful and persuasive voice, New York

4. Kenneth C. Crannell, sr. Voice and Articulation ,Fifth Edition (2012), Wadsworth Cengage Learning

5. Tarasiewicz, Bogumiła, (2014), Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu. Wydawnictwo Universitas

6. Rodenburg, Patsy (2015), The Right to Speak: Working with the Voice, Publisher: Routledge; Reissue edition

7. Toczyska, Bogumiła (2015), Głośno i wyraźnie. 9 lekcji dobrego mówienia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

8. Siedlecki, Andrzej (2016), Praca głosem, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE

9. Walencik-Topiłko, Anna, (2017), Głos jako narzędzie materiały do ćwiczeń emisji głosu dla osób pracujących głosem i nad głosem, Wydawnictwo Harmonia

10. Płusajska-Otto, (2017) , Podręcznik pracy głosem, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

11. Duarte N., Gutkowski M., Wspólbrzmienie:znajdź wspólny język z odbiorcami swojej prezentacji, Wyd. Onepress, 2012

12. Garbis K., , Presentation skills for managers, Wywyd.PWN, 2012d. McGraw, 2016

13. Reynolds G., Presentation Zen: Simple Ideas on PresentationDesign and Delivery, Wyd.new riders, 2019

14. Sipro J., Storrybuilding, Wyd.Oxford University Press, 2016

15. Steele W.R., Presentation Skills 201: How to take it to the next level, as a confodnent English Presenter, Wyd. Eric Piblishing, 2016

Efekty uczenia się:

S_W02

Student posiada niezbędna terminologię z zakresu emisji głosu. Potrafi opisać budowę narządu głosu oraz mechanizmy tworzenia głosu.

S_W20

Student zna zasady prawidłowej emisji głosu i funkcjonowania aparatu mowy i głosu.

• Posiada umiejętność oddychania torem żebrowo- przeponowym i sprawnej koordynacji oddechu z pracą aparatu artykulacyjnego

• Sprawnie wykorzystuje rezonatory i akcentowanie dla wzmocnienia dźwięku i przekazu wypowiedzi

• Sprawnie wykorzystuje dynamikę mowy

• Potrafi zapobiegać zmęczeniu aparatu mowy i dbać o higienę głosu

• Zna zagrożenia wynikające z nieprawidłowego używania głosu

S_U02

Student świadomie posługuje się głosem. Potrafi rozpoznać złe nawyki emisyjne i dykcyjne. Rozumie zależność i wpływ procesów psychicznych na jakość głosu oraz dostrzega związek prawidłowej postawy, umysłu i oddechu z poprawną emisją głosu.

Potrafi różnicować stan napięć i relaksacji narządu mowy.

S_U18

Student potrafi zaprezentować ćwiczenia rozluźniające i stabilizujące postawę ciała. Potrafi wykonać ćwiczenia oddechowe, fonacyjne i dykcyjne.

Zna prawidłowe nawyki posługiwania się narządem mowy

S_K02

Student potrafi wyznaczyć kierunki dalszej pracy nad głosem. Jest świadomy własnego potencjału i ograniczeń w tworzeniu głosu. Docenia korzyści wypływające z prawidłowej emisji i higieny głosu. Umie dbać o wyrazistość wypowiedzi i docenia jej wpływ na wizerunek mówcy.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach oraz ocena aktywności

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Malinowska
Prowadzący grup: Monika Malinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z prawidłową emisją głosu, aby ochronić aparat mowy podczas wysiłku głosowego i poprawić komfort używania głosu podczas długiego mówienia, w różnych przestrzeniach i do zróżnicowanych grup.

Część warsztatowa obejmuje: pracę z ciałem, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia artykulacyjne, dykcyjne, techniki radzenia sobie z głosem w stresie, pracę z tekstem (logika akcentu i frazy, umiejętne wykorzystanie intonacji, barwy i dynamiki głosu w emocjonalnym przekazie tekstu).

Pełny opis:

Program zajęć obejmuje następujące tematy:

- Zasady działania ludzkiego głosu

- Podstawy emisji głosu: umysł, ciało, oddech, głos

- Napięcia i relaks ciała i aparatu mowy w prawidłowej emisji - ćwiczenia

- Prawidłowy oddech – ćwiczenia oddychania torem żebrowo- przeponowym

- Koordynacja prawidłowego oddechu z pracą aparatu artykulacyjnego

- Wyrazistość mowy - ćwiczenia artykulacyjne i dykcyjne, grupowe i indywidualne.

- Jak mówić, aby inspirować uczniów - ćwiczenia grupowe i indywidualne

- Jak mówić , aby inni słuchali nas z przyjemnością - ćwiczenia grupowe i indywidualne

- Jak kontrolować głos w trudnych warunkach (emocji, stresu) ćwiczenia grupowe i indywidualne

- Jak zapobiegać zmęczeniu aparatu mowy i dbać o higienę głosu

Literatura:

1. Settelen,Peter (1995), Just talk to me..from Private Voice to Public Speaker. Thorsons An Imprint of HarperCollinsPublishers, London

2. Linklater, Kristin (2006). Freeing the Natural Voice: Imagery and Art in the Practice of Voice and Language.Drama Publishers/Quite Specific Media; Rev Exp edition:London

3. Wilson, Joni, (2009), The voice of success : a woman’s guide to a powerful and persuasive voice, New York

4. Kenneth C. Crannell, sr. Voice and Articulation ,Fifth Edition (2012), Wadsworth Cengage Learning

5. Tarasiewicz, Bogumiła, (2014), Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu. Wydawnictwo Universitas

6. Rodenburg, Patsy (2015), The Right to Speak: Working with the Voice, Publisher: Routledge; Reissue edition

7. Toczyska, Bogumiła (2015), Głośno i wyraźnie. 9 lekcji dobrego mówienia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

8. Siedlecki, Andrzej (2016), Praca głosem, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE

9. Walencik-Topiłko, Anna, (2017), Głos jako narzędzie materiały do ćwiczeń emisji głosu dla osób pracujących głosem i nad głosem, Wydawnictwo Harmonia

10. Płusajska-Otto, (2017) , Podręcznik pracy głosem, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

11. Duarte N., Gutkowski M., Wspólbrzmienie:znajdź wspólny język z odbiorcami swojej prezentacji, Wyd. Onepress, 2012

12. Garbis K., , Presentation skills for managers, Wywyd.PWN, 2012d. McGraw, 2016

13. Reynolds G., Presentation Zen: Simple Ideas on PresentationDesign and Delivery, Wyd.new riders, 2019

14. Sipro J., Storrybuilding, Wyd.Oxford University Press, 2016

15. Steele W.R., Presentation Skills 201: How to take it to the next level, as a confodnent English Presenter, Wyd. Eric Piblishing, 2016

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.