Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do studiów żydowskich 3104-LJS-WSZ
Semestr zimowy 2018/19
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Wprowadzenie do studiów żydowskich 3104-LJS-WSZ
Zajęcia Semestr zimowy 2018/19 (2018Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala 108
Budynek Dyd-Admin. z Biblioteką IH jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 25
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Artur Markowski
Literatura:

jak w syllabusie

Zakres tematów:

Wstęp do studiów żydowskich to zajęcia wprowadzające podstawowe elementy warsztatu naukowego w judaistyce. Umożliwiają one zrozumienie czym są studia żydowskie jako dyscyplina naukowa, jakie mają społeczne znaczenie i jak się je uprawiała dzisiaj. Ważną częścią jest też zestaw tematów pozwalających na opanowanie podstawowych umiejętności warsztatowych takich jak posługiwanie się aparatem naukowym, krytyka źródeł czy korzystanie ze słowników i bibliografii.

Po zakończeniu zajęć student winien opanować podstawy warsztatu właściwe dla absolwenta studiów żydowskich, takie jak rozumienie interdyscyplinarnego charakteru judaistyki, wiedzę o historii jej uprawniania w Polsce i zagranicą, podstawowych współczesnych ośrodkach i środowiskach badawczych. Immanentną częścią efektów uczenia się są umiejętności „techniczne” takie jak posługiwanie się dostępnymi pomocami naukowymi oraz podstawowe umiejętności warsztatowe takie jak krytyka źródła.

1. Zajęcia organizacyjne

• Omówienie programu i zasad zaliczenia

2. Koncepcje tożsamości żydowskiej

• D. Grinberg, Warianty i ewolucja tożsamości narodowej Żydów na ziemiach polskich [w:] Studia z dziejów Żydów w Polsce t. II, red. Z. Borzymińska, Warszawa 195, s. 39-148.

• M. Rosman Jak pisać historię żydowską, Wrocław 2011, s. 34-48.

3. Judaistyka jako dyscyplina naukowa

• Goodman Martin, The Nature of Jewish Studies, [w:]: Oxford Handbook of Jewish Studies, ed. Martin Goodman, Jeremy Cohen, David Sorkin, Oxford 2002, s. 1-13.

• Cooper Alan, Biblical Studies and Jewish Studies, [w:]: Oxford Handbook of Jewish Studies, ed. Martin Goodman, Jeremy Cohen, David Sorkin, Oxford 2002, s. 14-34.

• Wodziński Marcin, Studia żydowskie w Polsce wczoraj I dziś, “Studia Judaica” 2012, nr29/30, s. 49-75.

4. Formy i rodzaje piśmiennictwa naukowego

• Przydzielone prace do omówienia.

5. Bibliografie i zapis bibliograficzny

• Omówienie dostępnych bibliografii drukowanych i internetowych (w tym zasobów źródłowych w internecie)

6 i 7. Dzieje studiów żydowskich

• Żebrowski Rafał, Hstoriografia [w:] Żydzi w Polsce. Leksykon, red. J. Tomaszewski i A. Żbikowski, W-wa 2001.

• Hasła: Wissenschaft des Judentums, Greatz, Dubnow, Mahler, Jidisze Wisnszaftlecher Institut JIWO, Mojżesz Schorr, Ignacy Schiper, Majer Bałaban, Emanuel Ringelblum, Jakob Lestschinsky, Junger Historiker w: The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe red. G. Hundert, vol1-2, NY 2008.

8. Encyklopedie, słowniki

• Omówienie podstawowych wydawnictw słownikowych i encyklopedycznych (lista na zajęciach poprzedzających)

9 Czasopisma naukowe

• Roczniki: KHZ (BZIH), SJ, SŻA, RCBnZ, POLIN, EEJA, JSH, Gal-Ed, Bleter far Geszichte, YVS

10 Wydawnictwa źródłowe

• Lista wydawnictw do przejrzenia udostępniona na zajęciach poprzedzających

11 Krytyka źródeł

• Pawlak Marian, Serczyk Jerzy, Podstawy badań historycznych. Skrypt dla studentów I roku historii, Bydgoszcz 1999, s. 113-133.

12 Ważniejsze ośrodki i centra badawcze i ich potencjał

• Strony internetowe: YIVO, Dubnow Institute, Yad Vashem, HU, TAU, Bibl. Medema, David Katz Center, ZIH, MHZP, IJUJ, ZSZ UWr i inne (lista i linki na zajęciach poprzedzających)

13 Archiwum i biblioteka – miejsce pracy judaisty (zajęcia terenowe)

14 Etyka w humanistyce

Metody dydaktyczne:

Dyskusja wokół postawionych problemów, na podstawie literatury; praca z tekstami źródłowymi, zadania domowe i przygotowanie krótkich referatów, kwerenda bibliograficzna.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega działalność studenta w trakcie zajęć: aktywne uczestnictwo w dyskusji prowadzonej na podstawie zadanej literatury. Dopuszczona jest jedna nieobecność, pozostałe należy zaliczyć na dyżurze. Konieczne jest przygotowanie kwerendy archiwalnej na ustalony z prowadzącym temat.

Ocena aktywności w pracy na zajęciach, przy założonej dobrej frekwencji (nie więcej niż jedna niezaliczona nieobecność).

Uwagi:

dr A Markowski

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.