Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwersatorium monograficzne (blok: Cywilizacja Europy średniowiecznej) 3104-M2CESKM
Semestr zimowy 2018/19
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Konwersatorium monograficzne (blok: Cywilizacja Europy średniowiecznej) 3104-M2CESKM
Zajęcia Semestr zimowy 2018/19 (2018Z) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 11:30 - 13:00
sala 2
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Mateusz Wilk
Literatura:

A. Al-Azmeh, Muslim Kingship, London-New York 2001 (fragments)

A. Al-Azmeh, The Times of History. Universal Topics in Islamic Historiography, Budapest 2007 (rozdział 3)

M. Cook, Commanding Right and Forbidding Wrong in Islamic Thought, Cambridge 2001 (II wydanie 2010) (fragmenty)

P. Crone, Meccan Trade and the Rise of Islam, New Jersey 1987 (wiele kolejnych wydań) - fragmenty

P. Crone, M. Cook, Hagarism, Cambridge 1977 (fragmenty)

F. Donner, Muhammad and the Believers, Cambridge (Mass.) - London 2010 (fragmenty)

M. Gaudefroy-Demombynes, Narodziny islamu, Warszawa 1988, s. 43-177

G.H.A. Juynboll, Muslim Tradition, Cambridge 2008 (I wyd. Cambridge 1983) (fragmenty)

H. Kennedy, Wielkie arabskie podboje, Warszawa 2012 (rozdział I)

T. Khalidi, Arabic Historical Thought in the Classical Period, Cambridge 1996 (fragments)

M. Pierce, Twelve Infallible Men, Harvard University Press 2016 (fragmenty)

C. Robinson, Islamic Historiography, Cambridge 2003 (fragments)

S. Shoemaker, Death of a Prophet, University of Pennsylvania Press 2011 (fragmenty)

J. Tolan, Saracens, New York 2002 (fragmenty)

J. Wansbrough, Quranic Studies. Sources and Methods of Scriptural Interpretation (fragmenty)

G.H.A. Juynboll, Muslim Tradition, Cambridge 2008 (I wyd. Cambridge 1983) (fragmenty)

Zakres tematów:

Tytuł zajęć w sem. zim. 2018/2019: Podstawy ideowe cywilizacji klasycznego islamu.

I. Zajęcia wprowadzające. Ramy chronologiczne i tematyczne kursu. Pojęcie klasycznego islamu.

II. Początki islamu I. Półwysep Arabski w VI i VII w. Religia i społeczeństwo.

Lektura: W celu ogólnej orientacji w „klasycznym” ujęciu najwcześniejszych dziejów islamu: M. Gaudefroy-Demombynes, Narodziny islamu, Warszawa 1988, s. 43-177

Polemika z klasyczną wizją społeczeństwa przedmuzułmańskiego: P. Crone, Meccan Trade and the Rise of Islam, New Jersey 1987 (wiele kolejnych wydań) - fragmenty, P. Crone, M. Cook, Hagarism, Cambridge 1977 (fragmenty), F. Donner, Muhammad and the Believers, Cambridge (Mass.) - London 2010 (fragmenty)

III. Początki islamu II

Lektura: S. Shoemaker, Death of a Prophet, University of Pennsylvania Press 2011 (fragmenty),

IV i V. Koran

Lektura: J. Wansbrough, Quranic Studies. Sources and Methods of Scriptural Interpretation (fragmenty)

VI i VII. Tradycja Proroka i jej status w społeczeństwie muzułmańskim

Lektura: G.H.A. Juynboll, Muslim Tradition, Cambridge 2008 (I wyd. Cambridge 1983) (fragmenty)

A. Al-Azmeh, The Times of History. Universal Topics in Islamic Historiography, Budapest 2007 (rozdział 3)

VIII i IX. Muzułmańska historiografia - główne problemy badawcze

Lektura: H. Kennedy, Wielkie arabskie podboje, Warszawa 2012 (rozdział I)

C. Robinson, Islamic Historiography, Cambridge 2003 (fragmenty)

T. Khalidi, Arabic Historical Thought in the Classical Period, Cambridge 1996 (fragmenty)

X i XI. Państwo i władza w klasycznym islamie

Lektura: M. Cook, Commanding Right and Forbidding Wrong in Islamic Thought, Cambridge 2001 (II wydanie 2010) (fragmenty)

A. Al-Azmeh, Muslim Kingship, London-New York 2001 (fragmenty)

XII i XIII. Cywilizacja klasycznego islamu a średniowieczna Europa

Lektura: J. Tolan, Saracens, New York 2002 (fragmenty)

Być może:

Szyizm

Lektura: M. Pierce, Twelve Infallible Men, Harvard University Press 2016 (fragmenty)

Metody dydaktyczne:

Osią zajęć powinna być swobodna dyskusja ze studentami. Prowadzący kładzie nacisk na próby samodzielnej interpretacji oraz stawiania hipotez, poparte wiedzą wyniesioną z uprzedniego przygotowania do zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym kryterium oceny jest uczestnictwo w dyskusji i aktywność studenta na zajęciach. W kryterium tym mieści się także umiejętność pracy z prezentowanymi na zajęciach źródłami (po uprzednim zapoznaniu się z nimi i przygotowaniu do zajęć). Oczywiście, w żadnym razie nie jest wymagana znajomość języka arabskiego, wymagana jest natomiast umiejętność czytania tekstów naukowych w języku angielskim.

Dwa główne warunki zaliczenia zajęć to frekwencja oraz aktywność na zajęciach. Bez konsekwencji można opuścić dwa zajęcia, każdą kolejną nieobecność należy zaliczyć na dyżurze prowadzącego po przedstawieniu pisemnego usprawiedliwienia nieobecności. Więcej niż cztery nieobecności skutkować będą odmową zaliczenia zajęć. Brak lub niewystarczająca aktywność na zajęciach skutkować będzie odmową zaliczenia zajęć, obniżeniem oceny lub też koniecznością zdawania kolokwium zaliczeniowego na dyżurze prowadzącego.

Uwagi:

dr M. Wilk - Podstawy ideowe cywilizacji klasycznego islamu

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.