Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka WOS w szkole podstawowej (Specjalizacja Nauczycielska, I stopień, program od 2017, historia/WOS) 3104-L2SN17-DWOS
Semestr letni 2018/19
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Dydaktyka WOS w szkole podstawowej (Specjalizacja Nauczycielska, I stopień, program od 2017, historia/WOS) 3104-L2SN17-DWOS
Zajęcia Semestr letni 2018/19 (2018L) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala A
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Barbara Wagner
Literatura:

- Aktualnie obowiązujące rozporządzenia oświatowe, podręczniki szkolne wiedzy o społeczeństwie.

- Artykuły prasowe i informacje mediów dotyczące edukacji szkolnej, pojawiające się w czasie semestru.

- Najnowsze artykuły, uzupełniające wiedzę o społeczeństwie umieszczoną w podręcznikach szkolnych.

- Materiały z Internetu, na przykład:

Ogrody nauk i sztuk. Debiutu 2019 i poprzednie roczniki.

- Książki:

Djuliman, Enver, Buduj mosty nie mury 97 ćwiczeń z zakresu praw człowieka, zrozumienia interkulturowego i rozwiązywania konfliktów, Warszawa 2017

Młodzież w perspektywie edukacyjnej, społecznej, kulturowej, red. G. Pańko, M. Skotnicka-Palka, B. Techmańska, Avalon, Wrocław – Kraków 2017

Scannell, Mary, Zbiór gier z zakresu rozwiązywania konfliktów, Warszawa, 2015.

- Materiały dydaktyczne znajdujące się w zborach Zakładu Dydaktyki IH UW.

- „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie” - ostatnie cztery roczniki.

Zakres tematów:

Zajęcia 1 - 4

Propedeutyka wiedzy o społeczeństwie. Obowiązująca podstawa programowa. Aktualnie pomoce dydaktyczne. Jak modernizować treści szkolnych książek?. Wyszukiwanie tekstów – możliwej bazy do wzbogacenia dydaktycznej wiedzy nauczyciela.

Symulacja lekcji i 15 minutowej pogadanki na wybrany temat.

Prezentacja wybranych tematów, obrazujących aktualne zagadnienia.

Literatura:

Aktualnie obowiązujące podręczniki wos.

Wybrane materiały (artykuły i ikonografia) z czasopism oraz Internetu, – jako lektura do prezentacji lekcji i próbnych wykładów (lekcji) studenckich.

Materiały dydaktyczne znajdujące się w zborach Zakładu Dydaktyki IH UW.

Zajęcia 5,6

Co to są treści psychospołeczne zawarte w dyrektywach ministerialnych w odniesieniu do wos?. Społeczeństwa portret własny i socjologiczny.

Symulacja lekcji na wybrany temat. Dyskusja, referat sprawozdający treść lektury.

Literatura: j.w.

Zajęcia 7 - 9

Odgórnie rekomendowane metody nauczania. Zmiany w treściach nauczania pomiędzy etapami edukacyjnymi.

Rozwiązania metodyczne zastosowane w trakcie symulacji lekcji oraz pogadanki szkolnej.

Impas szkolnej dydaktyki wos po okresie dominacji pomysłów „Kształcenia obywatelskiego w szkołach samorządowych” w przeszłości, czyli na początku XXI wieku.

Literatura: j.w.

Zajęcia 10- 12

Budowa lekcji wiedzy o społeczeństwie. Cele lekcji wos. Co to znaczy wychowywać młodego obywatela? Kontrola i ocena wiedzy uczniów – specyfika tego przedmiotu.

Prezentacje wybranych lekcji przez studentów, z podkreśleniem części składowych procesu dydaktycznego. Praktyczne zastosowania strategii wychowawczych w szkole.

Zajęcia 13 - 14

Zainteresowania współczesnej dydaktyki wos. Europejskie pomysły dydaktyczne. Bezradność refleksji teoretycznej wobec wyzwań współczesności.

Symulacja lekcji w oparciu o zagraniczny projekt. Referat na zaproponowany temat.

.

Literatura:

Djuliman, Enver, Buduj mosty nie mury 97 ćwiczeń z zakresu praw człowieka, zrozumienia interkulturowego i rozwiązywania konfliktów, Warszawa 2017

Najnowsze propozycje dydaktyczne pochodzące z różnych ośrodków akademickich.

Zajęcia 15

Podsumowanie wiadomości z całego semestru.

Metody dydaktyczne:

Referaty, prezentacje i próbne lekcje i wykłady studenckie – rozłożone równomiernie na wszystkich zajęciach.

Krótki wykład prowadzącego; dyskusja; analiza tekstów źródłowych (głównie obowiązujących programów i podręczników, propozycji dydaktycznych, materiałów do nauczania); praca w grupach.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest:

- obecność w zajęciach, dopuszczalna jedna nieobecność;

- poprawne przygotowanie referatu, prezentacji, symulacji lekcji lub szkolnego wykładu na wyznaczony temat;

- przygotowanie zadanej literatury;

- aktywny udział w zajęciach.

Uwagi:

prof. B. Wagner

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.