Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka WOS w szkole podstawowej (Specjalizacja Nauczycielska, I stopień, program od 2017, historia/WOS) 3104-L2SN17-DWOS
Semestr letni 2018/19
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Dydaktyka WOS w szkole podstawowej (Specjalizacja Nauczycielska, I stopień, program od 2017, historia/WOS) 3104-L2SN17-DWOS
Zajęcia Semestr letni 2018/19 (2018L) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala A
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Barbara Wagner
Literatura:

- Aktualnie obowiązujące rozporządzenia oświatowe, podręczniki szkolne wiedzy o społeczeństwie.

- Artykuły prasowe i informacje mediów dotyczące edukacji szkolnej, pojawiające się w czasie semestru.

- Najnowsze artykuły, uzupełniające wiedzę o społeczeństwie umieszczoną w podręcznikach szkolnych.

- Materiały z Internetu, na przykład:

Ogrody nauk i sztuk. Debiutu 2019 i poprzednie roczniki.

- Książki:

Djuliman, Enver, Buduj mosty nie mury 97 ćwiczeń z zakresu praw człowieka, zrozumienia interkulturowego i rozwiązywania konfliktów, Warszawa 2017

Młodzież w perspektywie edukacyjnej, społecznej, kulturowej, red. G. Pańko, M. Skotnicka-Palka, B. Techmańska, Avalon, Wrocław – Kraków 2017

Scannell, Mary, Zbiór gier z zakresu rozwiązywania konfliktów, Warszawa, 2015.

- Materiały dydaktyczne znajdujące się w zborach Zakładu Dydaktyki IH UW.

- „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie” - ostatnie cztery roczniki.

Zakres tematów:

Zajęcia 1 - 4

Propedeutyka wiedzy o społeczeństwie. Obowiązująca podstawa programowa. Aktualnie pomoce dydaktyczne. Jak modernizować treści szkolnych książek?. Wyszukiwanie tekstów – możliwej bazy do wzbogacenia dydaktycznej wiedzy nauczyciela.

Symulacja lekcji i 15 minutowej pogadanki na wybrany temat.

Prezentacja wybranych tematów, obrazujących aktualne zagadnienia.

Literatura:

Aktualnie obowiązujące podręczniki wos.

Wybrane materiały (artykuły i ikonografia) z czasopism oraz Internetu, – jako lektura do prezentacji lekcji i próbnych wykładów (lekcji) studenckich.

Materiały dydaktyczne znajdujące się w zborach Zakładu Dydaktyki IH UW.

Zajęcia 5,6

Co to są treści psychospołeczne zawarte w dyrektywach ministerialnych w odniesieniu do wos?. Społeczeństwa portret własny i socjologiczny.

Symulacja lekcji na wybrany temat. Dyskusja, referat sprawozdający treść lektury.

Literatura: j.w.

Zajęcia 7 - 9

Odgórnie rekomendowane metody nauczania. Zmiany w treściach nauczania pomiędzy etapami edukacyjnymi.

Rozwiązania metodyczne zastosowane w trakcie symulacji lekcji oraz pogadanki szkolnej.

Impas szkolnej dydaktyki wos po okresie dominacji pomysłów „Kształcenia obywatelskiego w szkołach samorządowych” w przeszłości, czyli na początku XXI wieku.

Literatura: j.w.

Zajęcia 10- 12

Budowa lekcji wiedzy o społeczeństwie. Cele lekcji wos. Co to znaczy wychowywać młodego obywatela? Kontrola i ocena wiedzy uczniów – specyfika tego przedmiotu.

Prezentacje wybranych lekcji przez studentów, z podkreśleniem części składowych procesu dydaktycznego. Praktyczne zastosowania strategii wychowawczych w szkole.

Zajęcia 13 - 14

Zainteresowania współczesnej dydaktyki wos. Europejskie pomysły dydaktyczne. Bezradność refleksji teoretycznej wobec wyzwań współczesności.

Symulacja lekcji w oparciu o zagraniczny projekt. Referat na zaproponowany temat.

.

Literatura:

Djuliman, Enver, Buduj mosty nie mury 97 ćwiczeń z zakresu praw człowieka, zrozumienia interkulturowego i rozwiązywania konfliktów, Warszawa 2017

Najnowsze propozycje dydaktyczne pochodzące z różnych ośrodków akademickich.

Zajęcia 15

Podsumowanie wiadomości z całego semestru.

Metody dydaktyczne:

Referaty, prezentacje i próbne lekcje i wykłady studenckie – rozłożone równomiernie na wszystkich zajęciach.

Krótki wykład prowadzącego; dyskusja; analiza tekstów źródłowych (głównie obowiązujących programów i podręczników, propozycji dydaktycznych, materiałów do nauczania); praca w grupach.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest:

- obecność w zajęciach, dopuszczalna jedna nieobecność;

- poprawne przygotowanie referatu, prezentacji, symulacji lekcji lub szkolnego wykładu na wyznaczony temat;

- przygotowanie zadanej literatury;

- aktywny udział w zajęciach.

Uwagi:

prof. B. Wagner

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.