Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Comparative Contract Law 2200-1CWPC99
Semestr zimowy 2018/19
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Comparative Contract Law 2200-1CWPC99
Zajęcia Semestr zimowy 2018/19 (2018Z) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30
sala 1.3
Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 5
Limit miejsc: 7
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Konrad Osajda
Strona domowa grupy: http://brak
Literatura:

Literatura podstawowa:

Contract Law: Cases, Materials and Text on Contract Law, ed. by H. Beale, B. Fauvarque-Cosson, J. Rutgers, D. Tallon, S. Vogenauer, Hart 2019

Literatura polecana:

Smits J., Contract Law. A Comparative Introduction, Elgar Publishing 2017

Dodatkowa literatura może zostać wskazana przy okazji konkretnych zajęć.

Zakres tematów:

W ramach zajęć omówione zostaną następujące zagadnienia:

1. Wprowadzenie do prawa europejskiego i europejskiego prawa umów

2. Wprowadzenie do prawa umów: terminologia

3. Teoria prawa umów

4. Zawarcie umowy

5. Negocjacje. Obowiązki stron przy zawieraniu umów i odpowiedzialność związana a ich naruszeniem

6. Wady oświadczenia woli

7. Wady umów: brak pełnej zdolności do czynności prawnych stron, sprzeczność umowy z prawem lub z zasadami współżycia społecznego

8. Treść umów: typowe klauzule umowne, nieuczciwe klauzule umowne

9. Wykładnia umów

10. Następcza niemożliwość świadczenia i jej skutki

11. Odpowiedzialność za naruszenie umowy

Metody dydaktyczne:

Wykład wzbogacany prezentacją Power Point i dyskusją nad kwestiami spornymi w doktrynie i kazusami.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania do zaliczenia przedmiotu:

- przygotowanie pracy pisemnej (10-15 stron A4 czcionka: Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5) dotyczącej problematyki porównawczego prawa umów na temat uzgodniony z prowadzącym zajęcia – 70% oceny końcowej,

- aktywny udział w dyskusjach prowadzonych na zajęciach wynikający z dobrego przygotowania się do zajęć (w tym przygotowanie ewentualnych prezentacji) – 20% oceny końcowej,

- obecność na zajęciach – 10% oceny końcowej;

PRACA PISEMNA

Praca pisemna powinna składać się z następujących części:

1. Zdefiniowanie problemu badawczego.

2. Analiza problemu z perspektywy prawa angielskiego

3. Analiza problemu z perspektywy prawa francuskiego

4. Analiza problemu z perspektywy prawa niemieckiego

5. Analiza problemu z perspektywy prawa narodowego Autora pracy

6. Porównanie regulacji z różnych systemów prawnych i wnioski końcowe;

Praca powinna zostać wysłana elektronicznie na adres: osajda@wpia.uw.edu.pl w pliku o jednym z następujących formatów: doc, docx, pdf.

Praca zostanie oceniona z uwzględnieniem następujących kryteriów:

- precyzja i jasność sformułowania problemu badawczego

- dokładność i jasność prezentacji stanowisk poszczególnych systemów prawnych dotyczących tego problemu badawczego

- prawidłowe i umiejętne zastosowanie metody prawnoporównawczej (struktura pracy, argumenty prawno porównawcze, wnioski płynące z analizy prawnoporównawczej),

- formalna poprawność pracy (formatowanie, przypisy, cytowanie źródeł etc.)

OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH

każdy student bez konsekwencji co do oceny końcowej może bez usprawiedliwienia opuścić 2 zajęcia

Uwagi:

brak

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.