Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rzym wobec plemion arabskich w IV-VII w n.e. (blok: Świat starożytny) 3104-M2SS-RWPA
Semestr zimowy 2018/19
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Rzym wobec plemion arabskich w IV-VII w n.e. (blok: Świat starożytny) 3104-M2SS-RWPA
Zajęcia Semestr zimowy 2018/19 (2018Z) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy piątek, 13:15 - 14:45
sala 6
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 5
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Paweł Nowakowski
Literatura:

Podręczniki ogólne:

Dijkstra, J.H.F., Fisher G. (eds.), 2014. Inside and Out: Interactions between Rome and the Peoples on the Arabian and Egyptian Frontiers in Late Antiquity (Leuven: Peeters).

Fisher G. (ed.) 2015. Arabs and Empires before Islam (Oxford: OUP).

Genequand, D., Robin, Chr. (eds.) 2015. Les Jafnides, des rois arabes au service de Byzance (VIe siècle de l'ère chrétienne). Actes du colloque de Paris, 24-25 novembre 2008 (Orient et Méditerranée 17, Paris: Éditions De Boccard).

Hoyland, R. 2014. In God’s Path: The Arab Conquests and the Creation of an Islamic Empire (Oxford; New York: Oxford University Press).

Hoyland, R.G. 2015. The Late Antique World of Early Islam. Muslims among Christians and Jews in the East Mediterranean (Princeton, New Jersey: The Darwin Press, Inc.).

Liebeschuetz, J.H.W.G. 2015. East and West in Late Antiquity. Invasion, Settlement, Ethnogenesis and Conflicts of Religion (Leiden: Brill).

Shahîd, I. 1984–2009, Byzantium and the Arabs…, vols. 1–3 ( Washington, D.C.: Dumbarton Oaks Research Library and Collection).

Vacca, A. 2017. Non-Muslim Provinces under Early Islam: Islamic Rule and Iranian Legitimacy in Armenia and Caucasian Albania (Cambridge: CUP).

Wakeley, J.M. 2018. The Two Falls of Rome in Late Antiquity: The Arabian Conquests in Comparative Perspective (Cham: Palgrave Pivot).

Webb, P. 2016. Imagining the Arabs. Identity and the Rise of Islam (Edinburgh: Edinburgh University Press).

Wolińska, T., Filipczak, P. (red.) 2015. Bizancjum i Arabowie. Spotkanie cywilizacji VI–VIII wiek, Warszawa 2015.

Zakres tematów:

Zajęcia mają charakter dyskusji o współczesnych trendach, interpretacjach i nadinterpretacjach podstawowych źródeł do historii relacji późnego Rzymu i plemion arabskich na Bliskim Wschodzie. Analizie będą poddane głównie ustępy z dzieł Ammiana Marcellina, Sokratesa Scholastyka, Hermiasza Sozomena, Prokopiusza z Cezarei, Ewagriusza Scholastyka, papirusy z Nessana i inne. Szczególny nacisk kładziony będzie na nowe odkrycia epigraficzne oraz na próbę rekonstrukcji romanizacji, chrystianizacji, autoprezentacji i struktury społecznej plemion arabskich funkcjonujących w ramach prowincji rzymskich. Poruszane będą też zagadnienia definicji klanu, plemienia, tożsamości społecznej w danej epoce.

Podczas kolejnych spotkań omówione będą następujące tematy:

1. Pojęcia „Arab” i „Arabia” w okresie rzymskim

Key Fowden, E. 2013. „Des églises pour les Arabes, pour les nomades?”, [w:] F. Briquel Chatonnet (red.), Les églises en monde syriaque (Études syriaques 10, Paris: Geuthner), s. 391–420.

Klein, K. 2015. „Marauders, daredevils, and noble savages: perceptions of Arab nomads in late antique hagiography”, Der Islam 92, s. 13–41.

Lewin, A. S. „Rome’s relations with the Arab/indigenous people in the first–third centuries”, [w:] J.H.F. Dijkstra, G. Fisher (red.) 2014. Inside and Out: Interactions between Rome and the Peoples on the Arabian and Egyptian Frontiers in Late Antiquity (Leuven: Peeters), s. 113–144.

Macdonald, M., 2009, „Arabs, Arabias and Arabic before Late Antiquity”, Topoi 16, s. 277–332.

Macdonald, M.C.A. 2009. „Arabians, Arabias, and the Greeks: Contacts and perceptions”, [w:] Tenże, Literacy and Identity in pre-Islamic Arabia (Aldershot: Ashgate Variorum), s. 1–33.

Macdonald, M.C.A. 2015. „Arabs and Empires before the Sixth Century”, [w:] G. Fisher (red.) 2015. Arabs and Empires before Islam (Oxford: OUP), s. 11–89.

2. Spektrum języków na terenach rzymskiego i późnoantycznego Bliskiego Wschodu

Griffith, S.H. 1997. „From Aramaic to Arabic: The languages of the monasteries of Palestine in the Byzantine and early Islamic periods”, Dumbarton Oaks Papers 51, s. 11–31.

Hoyland, R.G. 2007. „Epigraphy and the emergence of Arab identity”, [in:] P.M. Sijpesteijn, L. Sundelin, S. Torallas Tovar, A. Zomeño (red.), From Al-Andalus to Khurasan. Documents from the Medieval Muslim World (Leiden-Boston: Brill), s. 219–242.

Hoyland, R.G. 2010. „Mount Nebo, Jabal Ramm, and the status of Christian Palestinian Aramaic and Old Arabic in Late Roman Palestine and Arabia”, [w:] M.C.A. Macdonald (red.). The Development of Arabic as a Written Language: Papers from the Special Session of the Seminar for Arabian Studies held on 24 July, 2009 (Supplement to the Proceedings of the Seminar for Arabian Studies 40, Oxford: Archaeopress), s. 29–45.

Al-Jallad A., Fiema Z.T., Macdonald M.C.A., Nehmé L. 2015, „Provincia Arabia: Nabataea, the emergence of Arabic as a written language, and Graeco-Arabica”, [w:] G. Fisher (red.), Arabs and Empires before Islam (Oxford: OUP), s. 276–373.

Macdonald, M.C.A. 2000. „Reflections on the linguistic map of pre-Islamic Arabia”, Arabian Archaeology and Epigraphy 11, s. 28–79.

3. Struktura i funkcjonowanie społeczeństw plemiennych na rzymskim i późnoantycznym Bliskim Wschodzie

Fisher, G. 2014. „State and tribe in late antique Arabia: A comparative view”, [w:] J.H.F. Dijkstra, G. Fisher (red.), Inside and Out: Interactions between Rome and the Peoples on the Arabian and Egyptian Frontiers in Late Antiquity (Leuven: Peeters), s. 281–298.

Lancasters, W. & F. 2015. „Concepts of tribe, tribal confederation, and tribal leadership”, [w:] D. Genequand, Chr. Robin (red.), Les Jafnides, des rois arabes au service de Byzance (VIe siècle de l'ère chrétienne). Actes du colloque de Paris, 24–25 novembre 2008 (Orient et Méditerranée 17, Paris: Éditions De Boccard), s. 53–79.

4. Chrystianizacja plemion arabskich (A: wiadomości ogólne).

Key Fowden, E. 2015. „Rural converters among the Arabs”, [w:] N.B. McLynn, D.L. Schwartz (red.), Conversion in Late Antiquity: Christianity, Islam, and Beyond. Papers from the Mellon Foundation Sawyer Seminar, Oxford, 2009/10 (Farnham), s. 175–196.

Klein, K. 2015. „How to get rid of Venus: Some remarks on Jerome’s Vita Hilarionis and the conversion of Elusa in the Negev”, [w:] N.B. McLynn, D.L. Schwartz (red.), Conversion in Late Antiquity: Christianity, Islam, and Beyond. Papers from the Mellon Foundation Sawyer Seminar, Oxford, 2009/10 (Farnham), pp. 241–266.

Fisher, G. 2011. Between Empires: Arabs, Romans, and Sasanians in Late Antiquity (Oxford: Oxford University Press).

Fisher, G., Wood, Ph., Bevan, G., Greatrex, G., Hamarneh, B., Schadler, P., Ward, W. 2015. „Arabs and Christianity”, [w:] G. Fisher (red.), Arabs and Empires before Islam (Oxford: OUP), s. 276–372.

Hayajneh, H., Mohammad, I.A. 2015. „The ‘God of the Ġs1n’ in an ancient North Arabian inscription from the Ḥarra region – northeastern Jodan”, [w:] D. Genequand, Chr. Robin (red.), Les Jafnides, des rois arabes au service de Byzance (VIe siècle de l'ère chrétienne). Actes du colloque de Paris, 24–25 novembre 2008 (Orient et Méditerranée 17, Paris: Éditions De Boccard), s. 259–276.

5. Chrystianizacja plemion arabskich (B: Walens i Mavia)

Bowersock, G. 1980. „Mavia, Queen of the Saracens”, [w:] W. Eck (red), Studien zur antiken Sozialgeschichte: Festschrift Friedrich Vittinghoff (Cologne), s. 477–495.

Feissel., D. 2002. „Les martyria d’Anasartha”, [w:] Mélanges Gilbert Dagron (Travaux et Mémoires 14, Paris: Association des Amis du Centre d’Histoire et Civilisation de Byzance), s. 201–220.

Fisher, G. 2011. „Aspects of Arab Christianisation in Late Antiquity”, [w:] Tenże, Between Empires: Arabs, Romans, and Sasanians in Late Antiquity (Oxford: Oxford University Press), s. 34–71.

Schmitt, O. 2003. „Mavia, die Königin der Sarazenen”, [w:] Th. Herzog, W. Holzwarth (red.), Nomaden und Sesshafte – Fragen, Methoden, Ergebnisse, t. 1 (Orientwissenschaftliche Hefte 9, Mitteilungen des SFB „Differenz und Integration” 4/1, Halle), s. 163–179.

Shahîd, I., Byzantium and the Arabs in the Fourth Century (Washington, D.C.: Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 1984), s. 222–227, 232–233.

6. Jafnidzi czy Ghassanidzi, Nasridzi czy Lakhmidzi: o tożsamości plemion sprzymierzonych.

Fisher, G., 2011. „Jafnid or Ghassān: Arab elites”, [w:] Tenże, Between Empires: Arabs, Romans, and Sasanians in Late Antiquity (Oxford: Oxford University Press), s. 3–7.

Gatier, P.-L. 2015. „Les Jafnides dans l’épigraphie grecque au VIe siècle”, [w:] D. Genequand, Chr. Robin (red.), Les Jafnides, des rois arabes au service de Byzance (VIe siècle de l'ère chrétienne). Actes du colloque de Paris, 24–25 novembre 2008 (Orient et Méditerranée 17, Paris: Éditions De Boccard), s. 193–222.

Robin, Chr. 2015. „Ghassān en Arabie”, [w:] D. Genequand, Chr. Robin (red.), Les Jafnides, des rois arabes au service de Byzance (VIe siècle de l'ère chrétienne). Actes du colloque de Paris, 24–25 novembre 2008 (Orient et Méditerranée 17, Paris: Éditions De Boccard), s. 79–120.

Whittow, M. 2015. „Rethinking the Jafnids: New approaches to Rome's Arab allies”, [w:] D. Genequand, Chr. Robin (red.), Les Jafnides, des rois arabes au service de Byzance (VIe siècle de l'ère chrétienne). Actes du colloque de Paris, 24–25 novembre 2008 (Orient et Méditerranée 17, Paris: Éditions De Boccard), s. 11–36.

7. Pierwsze inskrypcje monumentalne w języku Arabksim (Graeco-Arabica); graffiti.

Gatier, P.-L, „Les Jafnides dans l’épigraphie grecque au VIe siècle”, [w:] D. Genequand, Chr. Robin (red.), Les Jafnides, des rois arabes au service de Byzance (VIe siècle de l'ère chrétienne). Actes du colloque de Paris, 24–25 novembre 2008 (Orient et Méditerranée 17, Paris: Éditions De Boccard), 193–222.

Imbert, Fr. 2011. „L’islam des pierres : expression de la foi dans les graffiti arabes des premiers siècles”, [w:] A. Borrut (red.), Ecriture de l’histoire et processus de canonisation dans les premiers siècles de l’islam, hommage à A.-L. De Prémare (REMMM 129, Aix-en-Provence: Presses Universitaires de Provence), s. 57–77.

Imbert, Fr. 2013. „Graffiti islamiques du début de l’Islam : nouvelles découvertes en Arabie Saoudite”, CRAI II (avril-juin), s. 665–674.

Robin, Chr. 2014. „The peoples beyond the Arabian frontier in Late Antiquity: Recent Epigraphic Discoveries and Latest Advances” [w:] J.H.F. Dijkstra, G. Fisher (red.), Inside and Out: Interactions between Rome and the Peoples on the Arabian and Egyptian Frontiers in Late Antiquity (Leuven: Peeters), s. 33–79.

8. Polityka cesarza Maurycjusza wobec plemion sprzymierzonych

Edwell, P., Fisher, G., Greatrex, G., Whately, C., Wood, Ph. 2015. „Arabs in the conflict between Rome and Persia, AD 491–630”, [w:] G. Fisher (ed.), Arabs and Empires before Islam (Oxford: OUP), s. 214–275.

Fisher, G. 2011. „Rome and the Jafnids after 582”, [w:] Tenże, Between Empires: Arabs, Romans, and Sasanians in Late Antiquity (Oxford: Oxford University Press), s. 174–183.

Fisher, G. 2015. „Emperors, politics, and the plague: Rome and the Jafnids, 570–585”, [w:] D. Genequand, Chr. Robin (red.), Les Jafnides, des rois arabes au service de Byzance (VIe siècle de l'ère chrétienne). Actes du colloque de Paris, 24–25 novembre 2008 (Orient et Méditerranée 17, Paris: Éditions De Boccard), s. 223–238.

Genequand, D., „The archaeological evidence for the Jafnids and the Naṣrids”, [w:] G. Fisher (ed.), Arabs and Empires before Islam (Oxford: OUP), s. 172–213.

9. Z dziennika karawany: problemy podróżników na półwyspie Synaj

Papirus z Nessana z „dziennikiem” karawany, [w:] Caner D. F. (wyd.) we współpracy z: Brock, S., Price, R. M., van Bladel, K. 2010. History and Hagiography from the Late Antique Sinai [= Translated Texts for Historians 53], Liverpool, s. 266–270.

Whately, C. 2016. „Camels, soldiers, and pilgrims in sixth century Nessana”, Scripta Classica Israelica 35, s. 121–135.

10. Himyar i sytuacja za granicami cesarstwa

Bowersock, G.W. 2013. The Throne of Adulis: Red Sea Wars on the Eve of Islam (Oxford: OUP).

Briquel Chatonnet, Fr., Beaucamp, J., Robin, Chr. (red.) 2010. Juifs et chrétiens en Arabie aux Ve et VIe sičcles : regards croisés sur les sources (Centre de recherche d’histoire et civilisation de Byzance, Monographies 32, Paris: Association des amis du Centre d’histoire et civilisation de Byzance).

Robin, Ch. J. 2014. „The peoples beyond the Arabian frontier in Late Antiquity: Recent epigraphic discoveries and latest advances in the first–third centuries”, [w:] J.H.F. Dijkstra, G. Fisher (red.), Inside and Out: Interactions between Rome and the Peoples on the Arabian and Egyptian Frontiers in Late Antiquity (Leuven: Peeters), s. 33–79.

Robin, Ch. J. 2015. „Ḥimyar, Aksūm, and Arabia Deserta in Late Antiquity”, [w:] G. Fisher (red.) Arabs and Empires before Islam (Oxford: OUP), s. 127–171.

Metody dydaktyczne:

Studenci przygotowują materiał wskazany przez prowadzącego na kolejne spotkania. Podczas niektórych spotkań studenci dzieleni są na grupy, które zapoznają się z poglądami wyrażanymi w konkretnej literaturze przedmiotu. Następnie, w trakcie zajęć grupy prowadzą dyskusję, wymieniając argumenty charakterystyczne dla danej opcji interpretacyjnej i starają się określić, która jest bardziej prawdopodobna.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i przygotowanie do zajęć. Aktywny udział w zajęciach.

Do udziału w zajęciach konieczna jest znajomość języka angielskiego. Mile widziana jest również przynajmniej bierna znajomość języka francuskiego.

Uwagi:

Paweł Nowakowski

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.