Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rokosz Jerzego Lubomirskiego w latach 1665-1666 (K1) 3104-WH19MNAG-OG
Semestr zimowy 2019/20
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Rokosz Jerzego Lubomirskiego w latach 1665-1666 (K1) 3104-WH19MNAG-OG
Zajęcia Semestr zimowy 2019/20 (2019Z) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala 17
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 54
Limit miejsc: 65
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Mirosław Nagielski
Literatura:

M.Nagielski, rokosz Jerzego Lubomirskiego w 1665 roku, warszawa 1994;

M.Nagielski, Druga wojna domowa w Polsce. Z dziejów polityczno-wojskowych Rzeczypospolitej u schyłku rządów Jana Kazimierza Wazy, Warszawa 201Wazowie i „królowie rodacy”. Studium władzy królewskiej w Rzeczypospolitej XVII wieku, Warszawa 1999;

J.Bąkowa, Szlachta województwa krakowskiego wobec opozycji Jerzego Lubomirskiego w latach 1661-1667, Kraków 1974;

W.Dzięgiel, Utrata księstw opolskiego i raciborskiego przez Ludwikę Marię w r. 1666, Kraków 1936;

E.Janas, Konfederacja wojska koronnego w latach 1661-1663: dzieje i ideologia, Lublin 1998;

W.Kłaczewski, Jerzy Sebastian Lubomirski, Wrocław 2002;

W.Kłaczewski, W przededniu wojny domowej w Polsce. W@alka sejmowa lat 1664-1665, Lublin 1984;

P.Krakowiak, Dwa sejmy w 1666 roku, Toruń 2010;

M.Nagielski, Jerzy Lubomirski i jego wpływy w armii koronnej jako przykład patronatu wojskowego w XVII wieku; w: Patron i dwór. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku pod red. E.Dubas-Urwanowicz, J.Urwanowicz, Warszawa 2006;

M.Nagielski, Stanowisko armii koronnej wobec rokoszu Jerzego Lubomirskiego ( 1665-1666); w: Od armii komputowej do narodowej ( XVI-XX w.)pod red. Z.Karpusa i W.Rezmera, Toruń 1998;

M.Nagielski, Rywalizacja francusko-austriacka w Rzeczypospolitej w schyłkowym okresie panowania Jana Kazimierza wazy; w: Polska wobec wielkich konfliktów w Europie nowożytnej. Z dziejów dyplomacji i stosunków międzynarodowych w XV-XVIII wieku pod res. R.Skowrona, Kraków 2009;

S.Ochmann-Staniszewska, sejmy lat 1661-1662. Przegrana batalia o reformę ustroju Rzeczypospolitej, Wrocław 1977.

S.Ochmann-Staniszewska, Z.Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza wazy. Prawo- doktryna- praktyka, t.1-2, Wrocław 2000;

Pisma polityczne z czasów panowania Jana Kazimierza wazy 1648-1668. Publicystyka, eksorbitancje, projekty, memoriały ; oprac. S.Ochmann-Staniszewska, t.3, Wrocław 1991.

K.Piwarski, Rywalizacja francusko-austriacka o wpływy w Rzeczypospolitej w latach 1655-1660; w:Polska w okresie drugiej wojny północnej 1655-1660, t.1, Warszawa 1957;

A.Rachuba, Radziwiłłowie wobec rokoszu Lubomirskiego; w: Miscellanea Historico-Archivistica, t.3, Warszawa 1989;

M.Serwański, Kształtowanie się stronnictwa profrancuskiego na dworze polskim w wiekach XVI-XVII; w: dwór a kraj. Między centrum a peryferiami władzy pod red. R.Skowrona, Kraków 2003;

J.Urwanowicz, Między tronem a opozycją. Wojsko wobec władzy królewskiej w wieku XVII; w: Faworyci i opozycjoniści . Król a elity polityczne w rzeczypospolitej XV-XVIII wieku pod red., M.Markiewicza i R.Skowrona, Kraków 2006;K.Waliszewski, Polsko-francuskie stosunki w XVII wieku. 1644-1667. Opowiadania i źródła historyczne ze zbiorów archiwalnych francuskich publicznych i prywatnych, Kraków 1889;

T.Wasilewski, Ostatni Waza na polskim tronie, Katowice 1984;

Z.Wójcik, Jan Kazimierz waza, Warszawa-Kraków 1997.

Metody dydaktyczne:

Wykład połączony z prezentacją najnowszej literatury tak polskiej jak zagranicznej związanej z prezentowaną tematyką.

Uwagi:

prof. Mirosław Nagielski

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.