Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chrześcijaństwo antyczne (blok: Historia Kościołów chrześcijańskich) 3104-M2HKCH-CHA
Semestr zimowy 2019/20
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Chrześcijaństwo antyczne (blok: Historia Kościołów chrześcijańskich) 3104-M2HKCH-CHA
Zajęcia Semestr zimowy 2019/20 (2019Z) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15
sala 16
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Robert Wiśniewski
Literatura:

Zob. zakres tematów.

Zakres tematów:

Zajęcia wstępne – 1 zajęcia

Encyklopedie, słowniki, bibliografie, bazy danych i inne pomoce historyka antycznego chrześcijaństwa – 1 zajęcia

Biskupi w gminach chrześcijańskich I/II w. – 3 zajęcia

Datacja źródeł (ważne!). Struktura pierwszych gmin. Różnice między poszczególnymi ośrodkami. Ewolucja. Terminologia

Źródła: Dzieje Apostolskie (proszę zrobić staranną kwerendę), listy pasterskie (List do Tytusa, Listy do Tymoteusza)

Opracowania: Datacja i autorstwo Dziejów Apostolskich: W. Harrington, Klucz do Biblii, Warszawa 1995; struktura gmin: W. Meeks, „Social and ecclesiastical life of the earliest Christians”, [w:] Cambridge History of Christianity, t. I. Origins to Constantine, red. M.M. Mitchell, F.M. Young, Cambridge 2006, ss. 145-159 (BIH)

Prześladowania, męczeństwo i literatura martyrologiczna w chrześcijaństwie starożytnym – 3 zajęcia

Gatunek literacki i charakter tekstów o męczennikach. Okoliczności wybuchu prześladowań. Typ postępowania sądowego. Stosunek do męczeństwa i do męczenników w społeczności chrześcijańskiej i ich rola we wspólnotach chrześcijańskich

Źródła: Męczeńnicy scylitańscy i Męczeństwo Perpetuy [w:] Męczennicy, opr. E. Wipszycka i M. Starowieyski, Kraków 1991; Cyprian z Kartaginy, Listy (wybór) Opracowania: E. Wipszycka, „Państwo rzymskie a chrześcijaństwo do początków IV wieku”, w: Starożytny Rzym we współczesnych badaniach, Kraków 1994, ss. 149-190; G. Bowersock, Martyrdom and Rome, Cambridge 1995

Kult świętych – 2 zajęcia

Geneza i charakter zjawiska. Zwolennicy i wrogowie. Kontekst społeczny. Formy kultu.

Źródła: Kwerenda na zdane tematy w bazie danych Cult of Saints in Late Antiquity: http://csla.history.ox.ac.uk/

Opracowania: P. Brown, Kult świętych, Kraków 2007

Liturgia wczesnochrześcijańska – chrzest i eucharystia – 2 zajęcia

Źródła: Hipolit Rzymski, Tradycja apostolska, w: Studia Theologica Varsaviensia 14 (1976); Pielgrzymka Egerii, część druga [w:] Do Ziemi Świętej, opr. P. Iwaszkiewicz

Opracowania: Na temat Tradycji apostolskiej: E. Wipszycka, „Źródła normatywne kościelne”, w: Chrześcijaństwo u schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze, t. 5, Kraków 2004, ss. 311-316; J. Daniélou, Wejście w historię zbawienia, Kraków 1996

Ikonografia wczesnochrześcijańska – cykl Jonasza – 2 zajęcia

Interpretacja scen na sarkofagach z IV-V w. w konfrontacji z późnoantyczną egzegezą przedstawionych motywów biblijnych

Źródła: Księga Jonasza, św. Hieronim, Komentarz do Księgi Jonasza, tłum. L. Gładyszewski, Kraków 1998; św. Augustyn, List 102,35-37, przedstawienia z „cyklem Jonasza” (dwie ostatnie pozycje w depozycie)

Opracowania: M. Simon, Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa, s. 328-356; B. Filarska, Archeologia chrześcijańska, s. 80-91; M. Dulaey, „Des forêts de symboles”. L’initiation chrétienne et la Bible (Ier-VIe siècles), Paris 2004, ss. 85-111

Małżeństwo w chrześcijaństwie antycznym - praktyka prawna – 2 zajęcia

Zakres regulacji prawnych; różnice między prawodawstwem świeckim a kościelnym, pozycja mężczyzn i kobiet, małżeństwa mieszane – 1 zajęcia

Źródła: Akta synodu w Elwirze, w: Warszawskie studia Teologiczne 3 (1985-1990), ss. 183-205 – 1 zajęcia;

Opracowania: E. Wipszycka, Kościół w świecie późnego antyku, s. 254-280; tejże, „Źródła normatywne kościelne”, [w:] Chrześcijaństwo u schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze, Kraków 2004, ss. 322-332

Powyższy plan zajęć może ulec niewielkim zmianom, o czym ich uczestnicy zostaną poinformowani z wyprzedzeniem.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie i ocena na podstawie aktywnego i kompetentnego uczestnictwa w zajęciach, świadczącego o lekturze i przemyśleniu wskazanych źródeł i opracowań. W wypadku osób, które nie wykażą się takim uczestnictwem – kolokwium ustne. Nieobecności (do liczby określonej regulaminem studiów) muszą być zaliczone na dyżurze. Dodatkowym zadaniem jest napisanie recenzji wybranej pracy naukowej poświęconej starożytnemu chrześcijaństwu.

Uwagi:

prof. R. Wiśniewski

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.