Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Staropolska kultura polityczna na tle europejskim XVI-XVIII wieku 3104-SD19JCHM
Semestr zimowy 2019/20
Seminarium dyplomowe, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Staropolska kultura polityczna na tle europejskim XVI-XVIII wieku 3104-SD19JCHM
Zajęcia Semestr zimowy 2019/20 (2019Z) (zakończony)
Seminarium dyplomowe (SEM-DYP), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30
sala 10
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 4
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Jolanta Choińska-Mika
Literatura:

Lista lektur podana zostanie po ustaleniu tematów indywidualnych projektów badawczych studentów.

Zakres tematów:

Celem seminarium jest pogłębienie kompetencji warsztatowych studenta/studentki poprzez samodzielną pracę nad indywidualnym projektem badawczym, której wyniki zostaną zaprezentowane w postaci pracy dyplomowej. Rolą prowadzącej jest udzielanie merytorycznego wsparcia przy formułowaniu koncepcji projektu oraz w trakcie prac nad jego realizacją. Większość zajęć poświęcona będzie projektom przygotowywanym przez studentów. Będą one miały formę dyskusji nad prezentacją. By zapewnić merytoryczny charakter debaty, referent/referentka proszony/proszona będzie o przedstawienie (z odpowiednim wyprzedzeniem) literatury wprowadzającej do tematu. Co najmniej cztery spotkania w semestrze poświęcone będą wspólnej pracy nad źródłami – pogłębionej analizie i interpretacji.

Na seminarium zapraszam osoby zainteresowane szerokorozumianą komunikacją społeczną, która jest niezbędnym warunkiem funkcjonowania każdej grupy i środowiska, niezależnie od epoki.. Podczas seminarium rozważać będziemy różnorodne kwestie związane z komunikacją społeczną w XVI i XVII stuleciu. Koncentrować się będziemy na Rzeczypospolitej, nie wykluczając wszakże innych krajów wczesnonowożytnej Europy, na czele z Anglią. Interesować nas będą m.in. formy, środki porozumiewania się i wymiany informacji, metody oddziaływania na odbiorcę.

Zapraszam studentki i studentów, którzy chcieliby pod moim kierunkiem przygotować pracę dyplomową, jak również osoby, dla których byłoby to tzw. drugie seminarium.

Szczegółowy plan seminarium i tematyka poszczególnych spotkań ustalona zostanie na pierwszych zajęciach, po zapoznaniu się z zainteresowaniami badawczymi uczestników.

Efekty uczenia się:

Studentka/student po ukończeniu seminarium

a) zna i rozumie:

1. w stopniu pogłębionym kontekst historyczny oraz faktografię związaną z tematyką projektu badawczego,

2. typy źródeł wykorzystywane w badaniach nad komunikacją społeczną w epoce wczesnonowożytnej,

3. metody badawcze wykorzystywane w badaniach nad komunikacją społeczną w epoce wczesnonowożytnej,

4. zasady konstruowania prac naukowych,

5. zasady etyki pracy historyka oraz ochrony własności intelektualnej.

b) potrafi:

1. przeprowadzić pogłębioną analizę źródeł wykorzystywanych w projekcie badawczym,

2. formułować problemy i pytania badawcze adekwatne do podejmowanego tematu projektu,

3. krytycznie, z poszanowaniem własności intelektualnej wykorzystywać literaturę przedmiotu,

4. konstruować krótszą (referat) i dłuższą (rozdział pracy) wypowiedź pisemną na temat związany z tematyką projektu.

c) Jest gotowa/gotów do:

1. podejmowania merytorycznej dyskusji naukowej z poszanowaniem opinii innych uczestników,

2. poszanowania standardów pracy naukowej i przestrzegania norm etycznych w podejmowanych przez siebie projektach badawczych.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia mają formę dyskusji nad zaprezentowanym referatem/prezentacją z postępów prac nad indywidualnym projektem badawczym lub wspólnej pogłębionej analizy źródeł związanych z tematyką komunikacji społecznej w epoce wczesnonowozytnej.

Uwagi:

prof. Jolanta Choińska-Mika

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.