Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia społeczna ziem polskich okresu zaborów 3104-SD19JSK
Semestr zimowy 2019/20
Seminarium dyplomowe, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia społeczna ziem polskich okresu zaborów 3104-SD19JSK
Zajęcia Semestr zimowy 2019/20 (2019Z) (zakończony)
Seminarium dyplomowe (SEM-DYP), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 15:00 - 16:30
sala 16
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 4
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Jolanta Sikorska-Kulesza
Literatura:

J. Kozłowska-Studnicka, Z dziejów rusyfikacji Litwy – Goworit` po polski wosprieszczajetsi, „Wschód Polski” 1921, R. 2, nr 10-12; Makarevich V., Deportacje okolic szlacheckich z guberni mińskiej w latach 1863-1864, w: Dwór i wieś na Litwie i Białorusi w XIX i na początku XX wieku, red. D. Michaluk, Warszawa 2014; Radziuk A., Represyjna polityka caratu na ziemiach białoruskich (1863-1864), w: Powstanie styczniowe 1863-1864. Historie i analizy, red. J. Kloczkowski i R. Żurawski vel Grajewski, Kraków 2017; Радюк А., Ссылка шляхтских околиц 1863-1864 гг. (на примере Гродненской губерни) w: Drogi Polaków do Niepodległości. W 150. Rocznice powstania styczniowego, red. W. Caban, L. Bracha-Michalska, W. Śliwowska, Kielce 2015; Staliūnas D., Making Russians. Meaning and Practice of Russification in Lithuania and Belarus after 1863, Amsterdam-New York 2007; Syberyjska korespondencja zesłańców postyczniowych (1864-1866). „Po drodze życia wstąpić przed śmiercią do Polski”, oprac. W. Caban, S. A. Mulina, Kielce 2018 (listy rodziców do Michała Żaby); Wiech A., Litwa i Białoruś. Od Murawiewa do Baranowa (1864-1868), Kielce 2018 (wybrane okólniki i raporty); W. Zahorski, Moje wspomnienia, oprac. J. Sikorska-Kulesza, Warszawa 2019 (rozdziały V-VII).

Zakres tematów:

A/Prezentacja przez poszczególnych uczestników seminarium (studentów trzeciego roku I stopnia oraz studentów pierwszego i drugiego roku studiów II stopnia) wyników określonego etapu prac seminaryjnych licencjackich, magisterskich i dyskusja nad nimi (definiowanie problemu badawczego i dobór źródeł oraz metod badawczych; sprawozdanie z kwerendy źródłowej oraz stanu historiografii; ustne i pisemne wnioski z własnych badań).

B/Procesy społeczne i narodowościowe na tzw. ziemiach zabranych w drugiej połowie XIX wieku. 1/Zesłania w czasie powstania styczniowego jako instrument depolonizacji ziem litewsko-białoruskich (wysiedlenia drobnej szlachty, zesłania na tzw. zamieszkanie, zesłania duchownych katolickich); 2/Polityka wobec własności ziemskiej od lat 60. XIX wieku (konfiskaty, sekwestry, obowiązkowe sprzedaże, podatki, kolonizacja rosyjska); 3/Szkolnictwo i polityka oświatowa po 1863 r. (wymiana kadr; program nauczania); 4/”Powrót do rosyjskich korzeni” zachodnich guberni Rosji; 5/Język i procesy narodowościowe; 6/Wilno - rusyfikacja przestrzeni (cerkwie, nazwy ulic).

Metody dydaktyczne:

Prezentacja postępów własnej pracy badawczej (1. wstępne sformułowanie celu pracy seminaryjnej, licencjackiej lub magisterskiej, propozycji źródeł i metody badawczej, 2.przedstawienie stanu badań, 3. przedstawienie fragmentu pracy); dyskusja, wymiana wiedzy i doświadczeń.

Dyskusja na temat zagadnień określonych w zakresie tematów: analiza źródeł (pamiętniki, listy, okólniki i raporty władz, fotografia); dyskusja z wykorzystaniem literatury przedmiotu; ustne recenzje lektur.

Uwagi:

prof. Jolanta Sikorska-Kulesza

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.