Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia społeczna ziem polskich okresu zaborów 3104-SD19JSK
Semestr letni 2019/20
Seminarium dyplomowe, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia społeczna ziem polskich okresu zaborów 3104-SD19JSK
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019L) (w trakcie)
Seminarium dyplomowe (SEM-DYP), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 15:00 - 16:30
sala 16
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2020-04-07 15:00 : 16:30 sala 16
Budynek Pomuzealny
2020-04-21 15:00 : 16:30 sala 16
Budynek Pomuzealny
2020-04-28 15:00 : 16:30 sala 16
Budynek Pomuzealny
2020-05-05 15:00 : 16:30 sala 16
Budynek Pomuzealny
2020-05-12 15:00 : 16:30 sala 16
Budynek Pomuzealny
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 4
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Jolanta Sikorska-Kulesza
Literatura:

Dąbrowski P., Tradycja Wielkiego Księstwa Litewskiego a rzeczywistość: myśl polityczno-prawna i działalność Tadeusza Wróblewskiego (1858-1925), Sopot 2018; Romanowski A., Młoda Polska wileńska, Kraków 1999; Szpoper D., Gente lithuana, natione lithuana: myśl polityczna i działalność Konstancji Skirmuntt (1851-1934), Sopot 2009; Tokć S., Dwór szlachecki a chłopska wieś na ziemiach białoruskich w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku: ewolucja stosunków społeczno-kulturalnych, w: Dwór i wieś na Litwie i Białorusi w XIX i na początku XX wieku, red. D. Michaluk, Warszawa 2014; My nie bracia, my sąsiedzi: polska perspektywa stosunków polsko-litewskich. Wybór tekstów i dokumentów, oprac. A. Srebrakowski, Wrocław 2013; Römer M., Dzienniki 1911-1913, T. I, Warszawa 2018; Weyssenhoff J. Unja: powieść litewska, Częstochowa 1925; W. Zahorski, Moje wspomnienia, t. II, oprac. J. Sikorska-Kulesza, Warszawa 2019 (rozdziały dotyczące Litwy); „Kurier Litewski”.

Zakres tematów:

A/Prezentacja przez poszczególnych uczestników seminarium (studentów trzeciego roku I stopnia oraz studentów pierwszego i drugiego roku studiów II stopnia) wyników określonego etapu prac seminaryjnych licencjackich, magisterskich i dyskusja nad nimi (definiowanie problemu badawczego i dobór źródeł oraz metod badawczych; sprawozdanie z kwerendy źródłowej oraz stanu historiografii; ustne i pisemne wnioski z własnych badań).

B/Procesy społeczne i narodowościowe na tzw. ziemiach zabranych na przełomie XIX i XX wieku. 1/Chłopska wieś – procesy emancypacyjne i narodowościowe; 2/Kształtowanie się nowoczesnego narodu litewskiego; 3/Procesy repolonizacji Wilna po 1905 roku; 4/Idea krajowa na Litwie; 5/Białorusini, Litwini i Polacy wobec tradycji unii polsko-litewskiej; 6/Elity społeczne Litwy i Białorusi wobec ruchów odrodzenia narodowego.

Metody dydaktyczne:

Prezentacja postępów własnej pracy badawczej: 1.przedstawienie stanu badań, 2. przedstawienie wniosków z własnych badań (rozdział; praca seminaryjna); dyskusja, wymiana wiedzy i doświadczeń.

Dyskusja na temat zagadnień określonych w zakresie tematów: analiza źródeł (dzienniki, literatura piękna, artykuły prasowe); dyskusja z wykorzystaniem literatury przedmiotu; ustne recenzje lektur.

Uwagi:

prof. J. Sikorska-Kulesza

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.