Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza komparatystyczna 3001-11A2AK
Semestr zimowy 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 8

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Analiza komparatystyczna 3001-11A2AK
Zajęcia Semestr zimowy 2020/21 (2020Z) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 8 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 16:45 - 18:15
sala 10
Budynek Wydziału Polonistyki jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2020-12-03 16:45 : 18:15 sala 10
Budynek Wydziału Polonistyki
2020-12-10 16:45 : 18:15 sala 10
Budynek Wydziału Polonistyki
2020-12-17 16:45 : 18:15 sala 10
Budynek Wydziału Polonistyki
2021-01-07 16:45 : 18:15 sala 10
Budynek Wydziału Polonistyki
2021-01-14 16:45 : 18:15 sala 10
Budynek Wydziału Polonistyki
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Patrycja Wojda, Olga Wybodowska
Literatura:

1. Wprowadzenie

• E. Szczęsna, Ontologia i epistemologia porównania[w:] Komparatystyka dzisiaj, t. 1: Problemy teoretyczne, red. E. Szczęsna, E. Kasperski, Kraków 2010, s. 109–112.

• E. Kasperski , O teorii komparatystyki, [w:]Literatura. Teoria. Metodologia, red. D. Ulicka, Warszawa 1998.

2. Komparatystyka mitograficzna

• A. Świrszczyńska, Orfeusz [w:]Tejże, Orfeusz : dramaty, wybór i wstęp Ewa Guderian-Czaplińska ; oprac. tekstów Maria Kozyra.

• Mit o Orfeuszu [w:] J. Parandowski, Mitologia, wybrane wydanie.

3. Imagologia

• D. Masłowska, Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną, wyd. dowolne.

• J. Leerssen, Imagologia: o zastosowaniu etniczności do nadawania światu sensu, tłum. E. Kledzik, „Porównania” 2017, nr 2.

• P. Czapliński, Poruszona mapa: wyobraźnia geograficzno-kulturowa polskiej literatury przełomu XX i XXI wieku, Kraków 2016 (fragmenty).

4. Intersemiotyczność. Literatura a sztuka (Cielesność i abject art)

• R. Wojaczek, wybrane wiersze.

• Wybrane prace z nurtu abject art (Alicja Żebrowska, Konrad Kuzyszyn, Grzegorz Klaman, Katarzyna Kozyra, Andres Serrano i in.).

• M. Bakke, Ciało otwarte: filozoficzne reinterpretacje kulturowych wizji cielesności, Poznań 2000 (wybór).

5. Postkolonializm

• J. Słowacki, Ksiądz Marek, wyd. dowolne.

• E. W. Said, Orientalizm, tłum. M. Wyrwas-Wiśniewska, Poznań 2005 (fragmenty).

• H. K. Bhabha, Miejsca kultury, tłum. T. Dobrogoszcz, Kraków 2010 (fragmenty).

• Słowacki postkolonialny, red. M. Kuziak, Bydgoszcz 2010 (wybór).

6. Intersemiotyczność. Literatura a teatr

• Sz. An-ski, Dybuk (dostęp: Wolne Lektury).

• Dybuk, reż. M. Kleczewska, Teatr Żydowski (ewentualnie film, reż. M. Waszyński).

7. Translatologia

• Sylvia Plath, wybrane tłumaczenia wierszy Lady Lazarus i Daddy.

• M. Skwara, Polski Whitman. O funkcjonowaniu poety obcego w kulturze narodowej, Kraków 2010 (wybór).

8. Komparatystyka genologiczna. Elegia i elegijność

• R.M. Rilke, Elegie duinejskie, wyd. dowolne.

• F. Schiller, O poezji naiwnej i sentymentalnej [w:] tegoż, Dzieła wybrane, przeł. I. Krońska. wybór, wstęp i oprac. S.H. Kaszyński, t. 1, Poznań 2006.

• Z. Hebert, Elegia na odejście, wyd. dowolne.

• P. Śniedziewski, Romantyczna świadomość elegijna – rozprawa „O elegii” Kazimierza Brodzińskiego, „Pamiętnik Literacki” 2011, z. 1.

9. Geopoetyka. Obraz Paryża w literaturze

• W. Gomulicki, Poezje, Warszawa 1866.

• Ch. Baudelaire, Kwiaty zła, wyd. dowolne.

• J. Słowacki, Paryż [w:] Wiersze. Nowe wydanie krytyczne, oprac. J. Brzozowski, Z. Przychodniak, Poznań 2005.

• E. Rybicka, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Kraków 2014.

10. Historia motywów. Cygan w literaturze polskiej i francuskiej

• J.B. Dziekoński, Pająk, "Nadwiślanin" 1841, t. 2.

• H. Murger, Sceny z życia cyganerii, tłum. T. Boy-Żeleński, Kraków 2003.

11. Wizualność. Ekfraza

• C. Miłosz, Wiersze wszystkie, Kraków 2011 (ekfrazy pt. "O!").

• W. Szymborska, Znieruchomienie [w:] Wszelki wypadek, Warszawa 1972.

• P. Gogler, Kłopoty z ekfrazą, „Przestrzenie Teorii” 2004, nr 3/4.

• A. Dziadek, Obraz jako interpretant: na przykładzie polskiej poezji współczesnej, „Pamiętnik Literacki” 2001, z. 2.

12. Wpływy i zależności. Początki polskiej literatury grozy

• K. Irzykowski, Nowele, Kraków 1979.

• E.A. Poe, Opowieści niesamowite, wyd. dowolne.

• S. Grabiński, Niesamowite opowieści, Kraków 1975.

• W. Borowy, O wpływach i zależnościach w literaturze, Kraków 1921.

13. Komparatystyka dyskursów. Splot literatury z prasą

• H. Sienkiewicz, Sachem [w:] tegoż, Nowele wybrane, Warszawa 1968.

• H. Sienkiewicz, Listy z podróży do Ameryki, t. 1 i 2, Warszawa 1950.

• A. Świętochowski, Indianie północnej Ameryki, „Ateneum" 1876, z. 9.

• P. Pietrzak, Powieść w świecie prasy. Bolesław Prus i inni, Warszawa 2017.

14. Historia idei. Reakcje i rewizje na temat mesjanizmu

• M. Zdziechowski, Mesjaniści i słowianofile. Szkice z psychologii narodów słowiańskich [w:] Spór o mesjanizm, cz. 1, oprac. A. Wawrzynowicz, Warszawa 2017.

• J. Ujejski, Dzieje polskiego mesjanizmu do powstania włącznie [w:] Spór o mesjanizm, cz. 1, oprac. A. Wawrzynowicz, Warszawa 2017.

• M. Janion, Zmierzch paradygmatu [w:] Spór o mesjanizm, cz. 2, oprac. A. Wawrzynowicz, Warszawa 2017.

• J.M. Rymkiewicz, Wieszanie [w:] Spór o mesjanizm, cz. 2, oprac. A. Wawrzynowicz, Warszawa 2017.

Uwagi:

Zajęcia będą prowadzone w trybie zdalnym przy użyciu platformy Zoom.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.