Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do prawoznawstwa 2200-1P001S
Semestr zimowy 2020/21
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Wstęp do prawoznawstwa 2200-1P001S
Zajęcia Semestr zimowy 2020/21 (2020Z) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 11:30 - 13:00
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 474
Limit miejsc: 450
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Krzysztof Kaleta
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2019.

Literatura uzupełniająca:

K. Kaleta, A. Kotowski, Podstawy prawoznawstwa, Warszawa 2019;

L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2016;

R. Sarkowicz, J. Stelmach, Teoria prawa, Kraków 2001;

S. Wronkowska, Z Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 2001.

Zakres tematów:

1. Podstawowe koncepcje prawa. Wieloznaczność terminu "prawo".

2. Prawo a inne regulatory zachowań.

3. Prawo jako zjawisko polityczne.

4. Prawo jako zjawisko językowe.

5. Norma prawna.

6.Rodzaje norm i przepisów. Budowa aktu normatywnego.

7. System prawa.

8. Obowiązywanie prawa.

9. Funkcje prawa. Przestrzeganie prawa.

10. Tworzenie prawa.

11. Stosowanie prawa.

12. Wykładnia prawa.

13. Stosunki prawne.

14. Odpowiedzialność prawna.

15. Sprawiedliwość jako podstawowa wartość prawa.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia mają charakter wykładowy. Będą zatem koncentrowały się na syntetycznym przedstawieniu elementarnych pojęć prawoznawstwa oraz zasadniczych problemów procesu tworzenia, stosowania i wykładni prawa.

Celem wykładu jest równocześnie pobudzenie słuchaczy do refleksji oraz podjęcie samodzielnych, pogłębionych poszukiwań w obszarze prezentowanej problematyki. Dlatego podstawowe ustalenia nauk prawnych w wskazanych obszarach zostaną skonfrontowane z wyzwaniami związanymi z bieżącymi zmianami w otoczeniu społecznym prawa. Omówione zostaną także wynikające z tych procesów przemiany w obrębie kultury prawnej oraz praktyki prawniczej. 

Założeniem wykładu jest uświadomienie słuchaczom w jak istotnym zakresie fundamenty kultury prawnej wyznaczają aksjologiczne podstawy szeroko rozumianej kultury człowieka. W tym celu w trakcie wykładu wykorzystywane będą różnorodnemateriały pozwalające ukazać szeroki filozoficzny i społeczny kontekst omawianych zagadnień. Wśród nich znajdą się doniesienia medialne, wystąpienia osób publicznych oraz teksty kultury (od literaturypięknej po teksty kultury popularnej). Wykorzystane zostaną także klasyczne teksty źródłowe z zamiarem przeprowadzenia ich krytycznej i kontekstowej analizy w celu uświadomienia słuchaczom znaczenia przywołanych źródeł w kształtowaniu współczesnej kultury politycznej i prawnej.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym w formie zdalnej sprawdzającym uzyskaną wiedzę teoretyczną oraz umiejętności z zakresu analizy tekstów aktów normatywnych.

Obecność na wykładach jest nieobowiązkowa.

Na ćwiczeniach przewidziana jest kontrola obecności. Liczba nieobecności ma wpływ na uzyskanie zaliczenia z przedmiotu. Prowadzący na bieżąco sprawdzają wiedzę i stopień przygotowania studentów do zajęć oraz przeprowadzają co najmniej jedno kolokwium. Ponadto warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest także przygotowanie i złożenie w terminie ustalonym z prowadzącym eseju (od 4 do 8 stron znormalizowanego maszynopisu) poświęconego problematyce lektur wskazanych na początku roku akademickiego przez prowadzących wykłady i ćwiczenia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.