Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia starożytna I semestr 3104-L3HST1
Semestr zimowy 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 5

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia starożytna I semestr 3104-L3HST1
Zajęcia Semestr zimowy 2020/21 (2020Z) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy piątek, 11:30 - 13:00
sala A
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2020-10-23 11:30 : 13:00 sala A
Budynek Pomuzealny
2020-10-30 11:30 : 13:00 sala A
Budynek Pomuzealny
2020-11-06 11:30 : 13:00 sala A
Budynek Pomuzealny
2020-11-13 11:30 : 13:00 sala A
Budynek Pomuzealny
2020-11-20 11:30 : 13:00 sala A
Budynek Pomuzealny
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marek Stępień
Literatura:

M. Civil, The Law Collection of Ur-Namma, CUSAS 17, Bethesda 2011, ss. 286

Kodeks Hammurabiego, przekł. M. Stępień, wyd.1-3, Warszawa 1996, 2000, 2001

Prawa Hammurabiego, przekł. J. Klima, Warszawa 1957

C. Kunderewicz, Najstarsze prawa świata, Łódź 1990 i późniejsze

E.C. Stone – D.I. Owen, Adoption in Old Babylonian Nippur and the Archive of Mannum-mešu-lişşur, Winona Lake, 1991 (wybór)

I.J. Gelb, The Ancient Mesopotamian Ration Systems, JNES 24 (1965), ss. 230-243

J.-P. Grégoire, Archives administratives sumériennes, Paris 1970 (wybór)

S.T. Kang, Sumerian Economic Texts from the Drehem Archive, SACT 1, Urbana 1972 (wybór)

S.T. Kang, Sumerian Economic Texts from the Umma Archive, SACT 2, Urbana 1973 (wybór)

P. Steinkeller, Seal Practice in the Ur III Period, BiMes 6, Malibu 1977, ss. 41-53

M. Stępień, Ensi w czasach III dynastii z Ur, Warszawa 2006

H. Waetzoldt, Compensation of Craft Workers and Officials in the Ur III Period, AOS 68, New Haven 1987, ss. 161-181

M. Birot, Correspondance des gouverneurs de Qaţţunân, ARM 27, Paris 1993 (wybór)

D. Charpin – F. Joannès – S. Lackenbacher – B. Lafont, Archives épistolaires de Mari, I/2, ARM 26/2, Paris 1988 (wybór)

D. Charpin, Mari et le proche-Orient à l'époque amorrite: essai d'histoire politique, Florilegium Marianum 5, Paris 2003

J.-M. Durand, Archives épistolaires de Mari. I/1, ARM 26/1, Paris 1988 (wybór)

W.W. Heimpel, Letters to the King of Mari: A New Translation, with Historical Introduction, Notes, and Commentary. Mesopotamian Civilizations, vol. 12. Winona Lake 2003.

H. Klengel, Das Hammurapi Reich, Berlin 1978 (wybór)

D. Lacambre, La bataille de Hiritum, M.A.R.I. 8, Paris 1997, ss. 431-453

B. Lafont, Messagers et ambassadeurs dans les archives de Mari, [w:] La circulation des biens et des idées dans le Proche-Orient ancien, 38 RAI, Paris 1992, ss. 167-183

Zakres tematów:

3 cykle tematyczne

1. Społeczeństwo babilońskie w czasach Hammurabiego

(majątki królewskie i prywatne, warstwy społeczne, gospodarka mezopotamska, rodzina, pozycja społeczna kobiet i dzieci)

2. Funkcjonowanie administracji państwowo-świątynnej w starożytnym Sumerze w czasach III dynastii z Ur (zagadnienia ustrojowe, administracyjne, społeczne i ekonomiczne)

3. Urzędnicy, dyplomaci i szpiedzy – polityka i dyplomacja w świetle listów z Mari (historia polityczna, administracja)

Metody dydaktyczne:

Szczególny nacisk położony jest na analizę tekstów źródłowych. Do każdego cyklu tematycznego udostępniane będą teksty źródłowe (przetłumaczone na język polski z elementami nazewnictwa i pisowni w języku oryginalnym źródła) oraz wskazana, pomagająca w ich zrozumieniu i analizie, literatura monograficzna. Przygotowanie do zajęć oznacza zapoznanie się z powyższymi (przeczytanie, zrozumienie, wyciągnięcie wniosków) oraz wskazaną literaturą pomocniczą. Studenci sami powinni jak najszybciej nabrać umiejętności doboru właściwej literatury pomocnej ich zdaniem w analizie źródeł i tematyki ćwiczeń. Same zajęcia polegać będą przede wszystkim na wspólnej dyskusji, o ile to będzie możliwe wg zasady swobodnego zabierania głosu)

Metody i kryteria oceniania:

1. Warunkiem niezbędnym zaliczenia zajęć jest frekwencja (maksimum 3 nieobecności)

2. Podstawą wystawienia oceny jest aktywność na zajęciach, samodzielne zgłaszanie się do wypowiedzi

3. W razie zagrożenia niezaliczeniem konwersatorium student będzie miał prawo do ustnego lub pisemnego trybu zaliczenia całości materiału w trakcie sesji

Uwagi:

prof. M. Stępień Po ukończeniu zajęć student powinien nabyć podstawową wiedzę z zakresu:

- historii politycznej i społeczno-ekonomicznej Babilonii w III i II tysiącleciu p.n.e.,

- stosunków międzynarodowych w starożytnej Mezopotamii w czasach Hammu-rabiego,

- wybranych kolekcji źródeł klinowych (teksty historyczne, prawne i ekonomiczne)

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.