Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archiwistyka. Kancelaria i archiwum bieżące 3104-L3SA-KAB
Semestr zimowy 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Archiwistyka. Kancelaria i archiwum bieżące 3104-L3SA-KAB
Zajęcia Semestr zimowy 2020/21 (2020Z) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 11:30 - 13:00
sala E
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2020-12-02 11:30 : 13:00 sala E
Budynek Pomuzealny
2020-12-09 11:30 : 13:00 sala E
Budynek Pomuzealny
2020-12-16 11:30 : 13:00 sala E
Budynek Pomuzealny
2021-01-13 11:30 : 13:00 sala E
Budynek Pomuzealny
2021-01-20 11:30 : 13:00 sala E
Budynek Pomuzealny
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Jacek Kordel
Literatura:

Archiwa bieżące. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne rozwiązania, red. M. Jabłońska, Toruń 2015
P. Bunkowska, M. Jabłońska, H. Robótka, Współczesna dokumentacja typowa, Toruń 2014
Kancelaria i archiwum zakładowe. Podręcznik, red. Z. Pustuła, Warszawa 2006
Vademecum kancelaryjno-archiwalne, red. K. Stryjkowski, Poznań 2001
Współczesna dokumentacja urzędowa, red. H. Robótka, Toruń 2011
Współczesna biurowość w administracji publicznej Komentarz do instrukcji biurowej Prezesa Rady Ministrów z 2011 roku, red. E. Gajewska, Toruń 2013
Współczesna dokumentacja - współczesne archiwa, red. I. Mamczak-Gadkowska, K. Stryjkowski, Poznań 2018
Zarządzanie dokumentacją. Badania i dydaktyka, red. R. Degen, M. Jabłońska, Toruń 2016

Zakres tematów:

Prowadzący zastrzega sobie prawo do zmian i modyfikacji w programie ćwiczeń (tak za względu na konieczność pogłębienia pewnych zagadnień, jak i dezyderaty zgłaszane przez uczestników zajęć.

Kancelaria i archiwum bieżące – problemy i metody badania.

Archiwista zakładowy, red. zb., Warszawa 2013

Kancelaria - problemy organizacji.

Pojęcie kancelarii, organizacja kancelarii, czynności kancelaryjne, systemy kancelaryjne.

Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z 14 lipca 1983 r., Dz. U. z 2020 r. poz. 164; Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji, Dziennik Ustaw 2015 poz. 1743.

Pojęcia związane z zarządzaniem dokumentacją, kancelarią i archiwum bieżącym.

H. Robótka, Współczesna biurowość. Zagadnienia ogólne

Podstawowe dokumenty dotyczące zarządzania dokumentacją. Problemy zarządzania dokumentacją masową – teorie i strategie.

M. Konstantkiewicz, Zarządzanie dokumentacją w polskim prawie, w: Zarządzanie dokumentacją. Badania i dydaktyka, red. R. Degen i M.Jabłońska, Toruń 2016, s. 59-75.

Instrukcja kancelaryjna – obieg i klasyfikacja akt, problemy praktyczne konstrukcji, tworzenie i ewidencja spraw, problemy wartościowania.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67

Instrukcja kancelaryjna i regulamin biurowy dla większych miast niewydzielonych, Warszawa 1939

Jednolity rzeczowy wykaz akt i jego zastosowanie w kancelarii. Problemy tworzenia.

A. Regliński, Zarządzanie dokumentacją w urzędzie. Instrukcja kancelaryjna, rzeczowy wykaz akt i instrukcja archiwalna w praktyce, Warszawa 2013

Jednolity rzeczowy wykaz akt UW

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum Uniwersytetu Warszawskiego

Ewidencja archiwum zakładowego.

Ćwiczenia praktyczne

Spisy zdawczo-odbiorcze.

Ćwiczenia praktyczne

Brakowanie akt. Ewidencja brakowania.

"Problemy wartościowania dokumentacji współczesnej” materiały z konferencji w Archiwum Głównym Akt Dawnych. Warszawa, 19–20 czerwca 2007 r.

Zasób archiwum zakładowego. Wokół czynników kształtujących zawartość zasobu archiwum zakładowego.

W. Chorążyczewski, Czy w archiwach bieżących przechowuje się zespoły archiwalne?, "Archiwa – Kancelarie – Zbiory" 2, 2008, s. 39-48.

Archiwum zakładowe w muzeum.

Andrzej Szczepaniak, Archiwalia i archiwum w muzeum państwowym – stan obecny i potrzeby, "Problemy archiwistyki" 1, 2009, 1, s. 7-11

Społeczne funkcje archiwum zakładowego.

Metody dydaktyczne:

Wykład, analiza dokumentów źródłowych i literatury, dyskusja, wizyty w archiwach.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawę zaliczenia stanowi aktywny udział w zajęciach. Dopuszczalne są trzy nieobecności, druga i trzecia z nich wymaga zaliczenia na dyżurze.

Uwagi:

dr Jacek Kordel

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.