Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - egzamin certyfikacyjny, poziom biegłości językowej niższy C1 0000-ANGC1EC
Reguły punktacji przedmiotu

DM-PR - Prawo, stacjonarne, jednolite magisterskie
WM-PR - Prawo, niestacjonarne (wieczorowe), jednolite magisterskie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DM-PR
Prawo, stacjonarne, jednolite magisterskie
WM-PR
Prawo, niestacjonarne (wieczorowe), jednolite magisterskie
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
2
(2005 - ...)
8
(1999 - 2004)
8
(1999 - 2004)
UW język obcy na poziomie B2
0000-JEZYK-B2
1
(2002 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano
UW język obcy na poziomie C1
0000-JEZYK-C1
1
(2002 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)