Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 0000-BHP-OG
Reguły punktacji przedmiotu

DZ-GE - Geologia, stacjonarne, pierwszego stopnia
DZ-MSOS - Ochrona środowiska, MSOŚ, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-GER - Germanistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia
W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów: Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.
Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DZ-GE
DZ-MSOS
S1-GER
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
0.5
(2007 - ...)
nie zdefiniowano 1
(2007 - 2007)
1
(2014 - 2016)
Obowiązkowe dla 1- 3
1300-OBOW-13
nie zdefiniowano 1
(2007 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano
UW ogólnouniwersyteckie
0000-OGUN
0.5
(2007 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano