Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lektury greckie i łacińskie w oryginale 3006-LAO1
Reguły punktacji przedmiotu

DZ-FL-KL - Filologia, filologia klasyczna, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-FLKLS-FKL - Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, stacjonarne, pierwszego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DZ-FL-KL
Filologia, filologia klasyczna, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-FLKLS-FKL
Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, stacjonarne, pierwszego stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
4
(2011 - 2016)
3
(2017 - 2018)
2
(2019 - ...)
2
(1976 - ...)
4
(2009 - 2010)
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)