Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe dla modułu glottodydaktycznego na studiach II stopnia (wg. Ust. 2.0) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Katedra Rusycystyki)

Jednostka: Katedra Rusycystyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe dla modułu glottodydaktycznego na studiach II stopnia (wg. Ust. 2.0)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021Z - Semestr zimowy 2021/22
2021L - Semestr letni 2021/22
2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021Z 2021L 2022Z 2022L
3202-S2PEDDJR12o brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest refleksja nad różnymi perspektywami metodologicznymi i dyscyplinarnymi: językoznawczą, psychologiczną, dydaktyczną, neurolingwistyczną w kształceniu językowym. Zajęcia poświęcone są planowaniu kształcenia na poszczególnych etapach edukacyjnych, ukazaniu teoretycznych przesłanek planowania i projektowania glottodydaktycznego w oparciu o podstawę programową. W ramach zajęć poruszone zostaną następujące zagadnienia: typy i cechy planowania dydaktycznego, analiza dokumentów, cele nauczania języka rosyjskiego na poszczególnych etapach edukacyjnych i ich hierarchizacja, implementacja nowoczesnych koncepcji glottodydaktycznych, gwarantujących osiągnięcie założonych efektów kształcenia.

Strona przedmiotu
3202-S2PEDDJR21e brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
  • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2022/23
  • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z praktycznym aspektem planowania pracy nauczyciela, zasadami konstruowania konspektów i scenariuszy lekcji, sposobami analizy czynników mających wpływ na proces uczenia się, kluczowymi aspektami procesu przyswajania języka w warunkach szkolnych. Dokonany zostanie przegląd podejść, metod i technik nauczania języka rosyjskiego oraz zaprezentowane zostaną sposoby kontroli i ewaluacji osiągnięć uczniów

Strona przedmiotu
3202-S2PEDDJR22o brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr letni 2022/23
  • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z uwarunkowaniami funkcjonowania nauczyciela w placówkach edukacyjnych. Przedstawienie funkcji, kompetencji, atutów, umiejętności osobistych i społeczno-emocjonalnych oraz ról, jakie może pełnić nauczyciel w procesie nauczania języka rosyjskiego. Zaprezentowanie możliwości współpracy nauczyciela języka rosyjskiego z innymi pracownikami szkoły i środowiskiem pozaszkolnym.

W ramach zajęć student zapozna się z różnymi stylami nauczania i stymulowania uczniów do pracy twórczej oraz możliwościami wykorzystania EPS – Europejskiego portfolio dla studentów – przyszłych nauczycieli języków.

Strona przedmiotu
3202-S2PEDPZ22o brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Praktyki pedagogiczne - 120 godzin
Semestr letni 2022/23
  • Praktyki pedagogiczne - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem praktyki pedagogicznej studentów filologii rosyjskiej, którzy realizują moduł glottodydaktyczny jest nabycie i doskonalenie umiejętności zawodowych, wdrożenie do stosowania różnorodnych form pracy dydaktyczno-wychowawczej, kształtowanie właściwej postawy i motywacji do pracy pedagogicznej.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)