Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe dla III roku stacjonarnych studiów I stopnia (wg Ust. 2.0) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Katedra Rusycystyki)

Jednostka: Katedra Rusycystyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe dla III roku stacjonarnych studiów I stopnia (wg Ust. 2.0)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z 2024L
3202-S1OGKF31o brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe rodzaje badań porównawczych i ich uwarunkowania interdyscyplinarne. Założenia konfrontatywnej, w szczególności konfrontatywno-ekwiwalencyjnej analizy języków. Zapoznanie studentów z zagadnieniami: tertium comparationis a podstawa porównania, ustalanie międzyjęzykowych stosunków tożsamości, różnic pełnych i różnic częściowych, klasyfikacje ekwiwalentów międzyjęzykowych (m.in. ekwiwalenty kategorialne, strukturalne i uzualno-stylistyczne). Aspekty poznawcze i praktyczne (przekładowe, glottodydaktyczne i in.) badań konfrontatywnych. Klasyfikowanie języków świata.

Strona przedmiotu
3202-S1OHJ31e brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakres problemowy zajęć obejmuje genealogię języków słowiańskich, zagadnienia z zakresu fonetyki i morfologii prasłowiańskiej, staroruskiej i rosyjskiej oraz w mniejszym stopniu składni staroruskiej.

Strona przedmiotu
3202-S1OHL31e brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dzieje literatury rosyjskiej w latach 1929-1991. Twórczość kilku generacji pisarzy na tle przemian społeczno-politycznych (czasy Stalina, Chruszczowa, Breżniewa, Gorbaczowa). Realizm socjalistyczny jako oficjalna metoda twórcza literatury rosyjskiej. Kierunki i nurty rozwojowe literatury rosyjskiej, problematyka i poetyka utworów. Literatura drugiej i trzeciej fali emigracji

Strona przedmiotu
3202-S1ONR31o brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są doskonaleniu kompetencji komunikacyjnej poprzez kształtowanie wszystkich sprawności językowych określonych dla poziomu biegłości językowej C1 (kurs C1.1) w zakresie tematów związanych z kulturą i realiami Rosji. Studenci doskonalą kompetencję lingwistyczną poprzez realizację wybranych zagadnień gramatycznych.

Strona przedmiotu
3202-S1ONR32e brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są doskonaleniu kompetencji komunikacyjnej poprzez kształtowanie wszystkich sprawności językowych określonych dla poziomu biegłości językowej C1 (kurs C1.2) w zakresie tematów związanych z kulturą i realiami Rosji. Studenci doskonalą kompetencję lingwistyczną poprzez realizację wybranych zagadnień gramatycznych.

Strona przedmiotu
3202-S1ONRB31o brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są doskonaleniu kompetencji komunikacyjnej poprzez kształtowanie wszystkich sprawności językowych określonych dla poziomu biegłości językowej C1 (kurs C1.1) w ramach dyskursu przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem właściwości oficjalno-urzędowego stylu współczesnego języka rosyjskiego. Zagadnienia pragmatyczne: cele i intencje w komunikacji biznesowej, strategie komunikacyjne stosowane w rozmowach biznesowych, zwroty konwencjonalne używane w kontaktach biznesowych, projekt etykiety biznesowej

Strona przedmiotu
3202-S1ONRB32o brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są doskonaleniu kompetencji komunikacyjnej poprzez kształtowanie wszystkich sprawności językowych określonych dla poziomu biegłości językowej C1 (kurs C1.2). Kształtowanie sprawności receptywnych i produktywnych w ramach dyskursu przedsiębiorczości z uwzględnieniem zagadnień dotyczących współczesnego rynku pracy i korespondencji handlowej. Zagadnienia pragmatyczne: strategie komunikacyjne używane w rozmowach kwalifikacyjnych, zwroty konwencjonalne używane w korespondencji handlowej, projekt umowy biznesowej.

Strona przedmiotu
3202-S1OPT32o brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium ma na celu przekazanie podstawowych wiadomości dotyczących historii przekładu, językowych i interkulturowych teorii przekładu, głównych typów przekładu (pisemny-ustny-maszynowy), klasyfikacji tekstów dla celów translacyjnych oraz specyfiki zawodu tłumacza i procesu tłumaczenia z uwzględnieniem najczęściej spotykanych technik i strategii tłumaczeniowych.

Strona przedmiotu
3202-S1OSF31o brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma za zadanie zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi stylistyki funkcjonalnej: pojęciem stylu i normy stylistycznej, klasyfikacjami i charakterystyką stylów funkcjonalnych, problemem wariantów stylistycznych, a także zagadnieniem błędów stylistycznych w języku rosyjskim.

Strona przedmiotu
3202-S1OLW32e brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Sytuacja kultury w Rosji posttotalitarnej (lata 90.). Wielokierunkowość współczesnej prozy rosyjskiej: postmodernizm, postrealizm, nowy sentymentalizm, proza kobieca, proza non-fiction, fantastyka. Poezja rosyjska końca XX wieku i pierwszego dwudziestolecia wieku XXI. Współczesna dramaturgia (szkoły, przedstawiciele, gatunki). Literatura sieciowa i literatura w sieci. Gatunki i przedstawiciele rosyjskiej literatury masowej.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)