Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty kierunkowe do wyboru dla I roku stacjonarnych studiów I stopnia (wg Ust. 2.0) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Katedra Rusycystyki)

Jednostka: Katedra Rusycystyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty kierunkowe do wyboru dla I roku stacjonarnych studiów I stopnia (wg Ust. 2.0)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
2024L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L 2024L
3202-S1WJK12o
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z kręgiem zagadnień dotyczących wzajemnych związków między językiem, myśleniem, zachowaniem się człowieka i rzeczywistością, tj. między formalną strukturą języka a resztą kultury społeczności posługującej się danym językiem. Zagadnienia teoretyczne ilustrowane są materiałem różnych języków z wyeksponowaniem polskiego i rosyjskiego.

Strona przedmiotu
3202-S1WWK12o
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z problemami wielojęzyczności oraz zjawiskiem kontaktu językowego, pogłębienie ich wiedzy językoznawczej, rozwój umiejętności prowadzenia lingwistycznej analizy tekstów oraz podwyższenie kompetencji językowej studentów. Studenci zapoznają się z podstawowymi pojęciami związanymi ze zjawiskiem wielojęzyczności oraz kontaktu językowego. Omówiony zostanie również problem interferencji w procesie przyswajania języka rosyjskiego przez Polaków. W ramach kursu omawiane są wybrane problemy związane z dwujęzycznością polsko-rosyjską oraz z kontaktami języka rosyjskiego i polskiego z innymi językami. Tematem zajęć będą również ćwiczenia praktyczne związane z analizą tekstów i wypowiedzi osób dwujęzycznych pod kątem identyfikowania w nich zjawisk występujących w warunkach kontaktu językowego.

Strona przedmiotu
3202-S1WGK12o
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot kierunkowy do wyboru dla studentów zainteresowanych gramatyką opisową języka rosyjskiego i rosyjsko – polską gramatyką konfrontatywną. Wymagane minimum – zaliczony przedmiot Wstęp do językoznawstwa. Zajęcia poświęcone są problematyce językoznawczej, tu wyodrębnieniu gramatyki szczegółowej i opisowi struktur gramatycznych za pomocą instrumentarium terminologicznego, stosowanego w gramatyce polskiej i rosyjskiej. Zostaną wprowadzone ogólnojęzykoznawcze zasady opisu systemu gramatycznego języka rosyjskiego jako obcego, połączone z projekcją na język polski. Porównanie to ma za zadanie zestawienie podstawowych terminów gramatycznych polskich i ich rosyjskich ekwiwalentów .Omówione będą problemy związane z definiowaniem pojęć gramatycznych w języku rosyjskim i odnajdywaniem ich polskich ekwiwalentów, co pomoże w zrozumieniu rosyjskiej problematyki gramatycznej.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)